İnsanlar Neden Göç Eder?

16 Şubat 2023

İnsanlar Neden Göç Eder?

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen 2020 IOM Dünya Göç Raporu’na göre dünya çapında 272 milyon göçmen bulunmaktadır. Bu rakamlar yaklaşık olsa da günden güne artmaktadır. Göçmen sayısı arttıkça, göç sorunu da büyümektedir. Rakamların böylesi büyük olması, bizleri göçün karmaşık doğası hakkında düşünmeye zorlamaktadır. İnsanlar neden göç eder? Milyonlarca insan neden doğmadıkları bir ülkede yaşamaya gönüllü olur? Göçmenlerin daha önce yaşamadıkları bir ülkede yaşamak istemelerinin arkasında yatan birçok sebep bulunmaktadır. İnsanların göç etmelerinin altında yatan başlıca sebep savaştır. Dünya genelinde meydana gelen çatışmalar, büyük bir göç dalgasının oluşmasına sebep olmaktadır. Örneğin, Suriye iç savaşı ve Ukrayna-Rusya arasında meydana gelen savaş, milyonlarca insanı etkilemekte ve pek çoğunu güvenli ülkelere doğru hareket etmeye zorlamaktadır. Böylesi bir durumda savaş yüzünden ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların temel motivasyonu, hayatlarını kurtarabilmektir. Kadınlar ve çocuklar, bu göç dalgası içerisinde en çok etkilenen ve en hassas gruplar içerisinde yer almaktadır.

Yoksulluk, süregelen şiddet olayları, yüksek işsizlik oranı, sosyal ve politik baskı unsurları, bulaşıcı hastalıklar, doğal afetler, ülkeler arasında gerçekleştirilen anlaşmalar, diğer göç sebepleri arasında yer almaktadır. Örneğin yoksulluk, kaynakların yetersizliği ve yüksek işsizlik oranı insanların yaşadıkları yerde mutsuz olmalarına sebep olmaktadır. Benzer şekilde yaşanan olumsuzlukların düzeleceğine dair yaşanan umutsuzluk ve çözülemeyen problemler de göçmen sayısının yıldan yıla artmasında büyük bir etkiye sahiptir. Eklemek gerekirse, göçmenlerin temel hedefi, daha iyi hayat şartlarına kavuşabilmektir.

Göçün Yarattığı Sorunlar Nelerdir?

Göç, pek çok büyük soruna sebep olmaktadır. Göçmenlerin göç ettikleri ülkelerde yaşamakta olan bölgenin yerlileri, çoğu zaman göçmenleri kabullenmekte zorluk çekmektedirler. Kültürel yakınlığın olmadığı durumlarda ise sorun daha da büyümektedir. Sorunların başında, göçmenlerin sosyal düzene bir tehdit olarak görülmesi gelmektedir. İkincil olarak ise barınma problemleri ve gelir adaletsizliği gelmektedir. Kültürel çatışmalar, artan suç olayları, yoksulluk, sağlık ve eğitim sisteminin yetersiz kalması da hem bölgenin yerlilerini hem de göçmenleri etkileyen sorunlar arasında yer almaktadır. Sonuç olarak, göç edilen ülkede sağlık, eğitim, güvenlik, barınma gibi sistemlerin yeterliliği konusunda büyük sorunların yaşanmakta olduğunu söyleyebiliriz.

Göçmen Yönetimi Neden Gereklidir?

Etkili bir göçmen yönetimi sayesinde göçmenler biyometrik verileri aracılığı ile kayıt altına alınırlar. Bu biyometrik veri, parmakizi, avuçizi, iris veya yüz bilgileri olabilmektedir. Böylece kurum ve kuruluşlar, kimin kim olduğundan emin olabilmektedirler. Etkili göçmen yönetimi sayesinde, devlet tarafından sağlanan olanaklardan, doğru kişilerin faydalanabilmesinin önü açılmaktadır. Aynı zamanda göçmenlerin sağlık, eğitim, barınma ve iş gücü alanlarında doğru hizmeti alabilmeleri için biyometrik verilerinin kayıt altına alınması son derece önemlidir. Göçmen yönetimi, kaliteli iş gücünün ülkeye girişi aşamasında da büyük önem taşır. Göçmen yönetimi, kamu düzeni yara aldığında da kullanılmakta, bu sayede ilgili şüphelinin bulunması kolaylaşmaktadır.

Bu koşullar altında bir soru aklımıza gelmektedir: Göç problemini yönetmek mümkün müdür? Mülteci Kaydı ve Göçmen Yönetimi, sorunların çözümü için birden fazla ürünü bir araya getirmektedir. İçerisinde bulunan ürün grubu ile HOLISTIKA ABIS, göçmen yönetimi sırasında görev almaktadır. LS Serisi parmak izi tarama cihazları, MT Serisi mobil ekipmanları, OPTIKA iris tanıma sistemi ve PYUZ yüz tanıma sistemi, her bir göçmenin parmak izlerini, avuç izlerini, yüz ve iris bilgilerini demografik bilgileri ile kayıt altına alınmasını sağlar. Böylece kriminal suçluların ve ihtiyaç sahiplerinin kimliklerini tespit edebilmek, kolaylıkla mümkün olmaktadır. 

En Çok Okunan

Daha Fazla
Daha Fazla
Daha Fazla
Daha Fazla
Daha Fazla
Daha Fazla

En Çok Okunan