PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Papilon”), en önemli değerin “insan” olduğu bilinci ile faaliyetlerini sürdürmekte ve insana saygının, güvenli bir iş ortamı sağlamanın sorumluluğunu üstlenerek, tüm ekip arkadaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını hedeflemektedir.

Papilon’un, bu amaç doğrultusunda güvenli iş ortamı ve işgücünün oluşturulmasına yönelik temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

I. İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda yasal yükümlülükleri ve şartları sağlamak,

II. Güvenli bir çalışma ortamının alışkanlık haline getirilmesi ve çalışanlarımız tarafından içselleştirilerek kurum kültürü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmek,

III. En iyi teknolojileri kullanarak İş Sağlığı ve Güvenliği gereksinimlerini sürekli geliştirmek,

IV. Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri sağlamak ve eğitimler sonrasında etkinliğini takip etmek,

V. Çalışma ortamındaki tehlikeler ya da olası risklerin tespit edilmesi ve bu durumların ortadan kaldırılmasını sağlamak,

VI. İş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit ederek, gerekli tedbirleri almak ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini temin etmek,

VII. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı için gerekli olan ekipmanları kullanmak,

VIII. Proaktif bir yaklaşım ile değişen şartlara uyum sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği hususlarındaki süreç ve operasyonel gereklilikleri iyileştirmek,

IX. İnsan hayatına duyarlı, müşteri, tedarikçi ve paydaş odaklı yaklaşım sergilemek, ilkeleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını oluşturmuştur.

Faaliyet gösterilen her alanda bu yaklaşımlara uygun hareket etmeyi, sürekliliğin sağlanmasını beyan ve taahhüt ederiz.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, İş Yeri Hekimi, denetim yaptırılan İSG firması, İnsan Kaynakları Departmanı ve Genel Müdür koordinasyonunda yayınlanır. Yasal değişiklikler, uygunsuz durumlar ortaya çıktığında veya güncelleme/iyileştirme yapılması gerektiğinde derhal gözden geçirilerek Genel Müdür onayı ile yayınlanır. Tüm çalışanlarımız, İSG Politikasına, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uymakla yükümlüdürler.

YÜRÜRLÜK

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Papilon Savunma A.Ş. Genel Müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.