İnsan Kaynakları Politikamız

Sürdürülebilir gelişimin, ancak ve ancak şeffaf, insan odaklı süreçlerin yürütülebilmesi ile mümkün olduğuna inanıyor; bu paralelde de Papilon olarak işe alım süreçlerimizi performans, bilgi ve deneyim ışığında gerçekleştiriyoruz.  Cinsiyet, dil, din, ırk ve etnik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiğimiz işe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sunarken, iş etiğinin gereksinimlerini de tam olarak yerine getirmeye özellikle dikkat ediyoruz.

Farkındalığımızın altında yatan esas amacımız; çalışanlarımızın motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak, yeni değerler üretmek ve şirket hedeflerimizi benimsemelerini sağlamaktır.

Papilon olarak bütünsel yaklaşımımız gereği, çalışanlarımızın yaşam boyu öğrenimini ve profesyonel-kişisel gelişimlerini sağlamalarını çok önemsiyoruz. Aynı zamanda güvenin, huzurun ve dengenin var olduğu bir çalışma ortamında hatalarımızdan ders alarak kendimizi geliştirmeye değer veriyoruz.</br>

Açık Pozisyonlarımız için Lütfen Tıklayınız

Açık Pozisyonlar

Size Uygun Bir Pozisyon Bulamadınız Mı?
Lütfen CV’nizi Bizimle Paylaşınız.

CV Yükle