Hükümet

Ulusal Kimlik ve Vatandaş Kaydı

Bütünsel Kimlik: Doğumdan İtibaren Geçerli Olan Dijital veya Taşınabilir Kimlik
Güvenilir ulusal kimlik yönetimi refahı güçlendirmenin, hakları tesis etmenin, sağlık, finans, eğitim ve oy kullanma gibi hizmetlerin verimli bir şekilde kullanılması için gerekli olan en önemli yeterliliklerin başında gelmektedir. HOLISTIKA ABIS hükümetlere, her vatandaşın kamu ve özel hizmetler tarafından şahsen, operatörler aracılığıyla yerinde veya uzaktan tanınmasına ve sivil kimlik fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmasına olanak tanıyan bütünsel kimlik sağlamak için hizmet vermektedir. Çoklu biyometri verilerin kullanılmasının vatandaşları kaydetme, tanımlama ve kimlik doğrulama konusunda açık ara en uygun ve güvenilir yol olduğu gerçeğinden yola çıkan PAPILON, devlet tarafından kanıtlanmış sabit ve mobil teknolojiler sağlar.    

Papilon LiveScanners (LS Serisi) parmak izi okuyucular; ıslak, kuru, yağlı gibi zorlu koşullarda dahi parmak izi, avuç izi ve ayak izi alabilecek şekilde tasarlanmıştır. Papilon LS Serisi parmak izi cihazları, FBI tarafından verilen IAFIS-IQS Appendix F sertifikasına sahiptir.

Ister kontrol noktalarında kimlik kontrolü gerçekleştirirken, isterse de göçmen ve seçmen kaydı gerçekleştirirken, yeni nesil Papilon Mobil Terminalleri ile yüksek kaliteli çoklu biyometrik (yüz, iris, parmak izi) veri yakalama, uzaktan kimlik kaydı, doğrulama (1:1) ve tanımlama (1:N) gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir.

Son teknoloji HOLISTIKA ABIS biyometrik iş istasyonları, kullanıcı bazlı yaklaşımı ile güvenli ve çok yönlü multi-biyometrik kayıt, kimlik doğrulama, kimlik soruşturma ve HOLISTIKA Merkez sistem yönetimi sağlar. HOLISTIKA F İstasyonu, otomatik ışıklandırma ile ICAO standartlarında yüz fotoğrafı yakalama becerisine sahip olup, olası uyumsuzlukları önleyerek kayıt işlemini gerçekleştirmek için demografik verileri dijital olarak birleştirir.

HOLISTIKA Core, LS Serisi parmak izi okuyucuları tarafından çoklu biyometri veri kaydı yapıldığında, kartla gizli görüntü girildiğinde veya suç mahallinden EVIDENT tarafından gizli veri gönderildiğinde, veri tabanındaki mükerrer biyometrik girişleri otomatik olarak kopyalar. Bu yeniden kopyalama işlemi sayesinde her bir bireyin zorlu kriminal vakaların çözümünde tanımlanmasını kolaylaştıracak olan biyometrik verilerin toplanması ve sınıflandırılması kolaylaşmaktadır.

Papilon Dijital Kimlik Platformu sayesinde e-devlet hizmetleri çok daha güvenli hale gelmektedir. Yurttaşların mobil cihazları aracılığıyla tek bir özçekim aracılığıyla e-hizmetlere ulaşımında, uzaktan kimlik çıkarma, vize başvurularında veya uzaktan noter onay işlemleri gibi çok farklı senaryolarda Dijital Kimlik Platformu ile bütünsel bir çözüm oluşturabilmek mümkündür.

Güvenilir ve Kanıtlanmış Teknoloji

Kolluk kuvvetleri, ulusal kimlik, ehliyet ve sınır yönetimi alanlarında bir milyonu aşkın biyometrik veri ile ulusal ölçekli projelerde güvenilirliği kanıtlanmıştır.

Küresel Standartlara Uygun

ANSI/NIST, FBI, Interpol, ISO ve diğer global ölçekli standardizasyon formatları ile uyumludur.

Modüler ve Sorunsuz Entegrasyon

Esnek mimari, veri tabanı ve özellik seçimleri ile kurumsal ihtiyaçlara göre kullanım alanlarına uygun sağlam, kolay uyarlanabilir çoklu biyometrik çözümler sağlar. 

Mülteci Kaydı ve Göçmen Yönetimi

Gerçek Deneyimler: Dünyanın en gelişmiş bütünleşik Uluslararası Göçmen Yönetim Sistemi
Küreselleşme, doğası gereği sınırların kaldırılmasına dayanır; ancak güvende olma isteği, bunun tam tersini gerektirir. İşte bu güvende olma hissini teknolojinin gücüyle birleştiren PAPILON, 2000’li yılların en büyük düzensiz göç hareketine tanık olmuş bir coğrafyadan çıkarak ürünlerini geliştirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından milyonlarca insanın bir anda akın ettiği Türkiye, çeşitli ülkelerden gelen göç dalgaları da eklenince, kontrol edilmesi gereken kitlelerle karşı karşıya kalındı. Bu sayede, “Sahada AR-GE” yöntemi ile dünyanın en sofistike göçmen yönetim sistemi geliştirilerek kullanıma geçildi.

Her bir göçmenin demografik verisi, 20 parmak izi (4-4-2-1 düz ve çevrim basım), avuç izi ve ICAO uyumlu fotoğraf içerecek şekilde Papilon LS Serisi parmak izi tarama cihazları ve HOLISTIKA İstasyonları aracılığıyla kaydedilir.

Göçmen kayıt prosedürleri aynı zamanda, tüm biyometrik verilerin en güçlülerinden biri olan iris tanıma üzerinden de gerçekleşmektedir. İris kayıtları OPTİKA – İkili İris Tarayıcı vasıtasıyla çocuklarda ve bebeklerde dahi rahatlıkla kullanılabilir.

Kayıt işlemi sırasında tüm sistem kayıtları biyometrik karşılaştırma ile doğrulanır. Karşılaştırma işlemi, HOLISTIKA EXPRESS Kimlik Yazılımı aracılığıyla 10.000.000 kişinin kaydı arasından yalnızca yedi saniye içerisinde tamamlanır.

Göçmen kayıt işlemleri kayıt ofislerinde, Papilon MT Serisi taşınabilir mobil terminallerinde ya da Papilon MT Suitcase mobil biyometrik iş istasyonları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Elde edilen veriler arka plan sorgulama amaçları dahilinde kolluk kuvvetleri tarafından anında paylaşılabilir. Aynı zamanda kolluk kuvvetleri HOLISTIKA Core ile bağlantı kurarak, ilgili olayların çözümünü ve sahte kimlik işlemlerinin tespitini sağlayabilirler.

Kontrol bölgeleri ve göçmen misafirhanelerinde yaşanan giriş çıkışlar, merkez üzerinden BEOGS ABC veya BEOGS EasyPass ile gerçekleştirilir. Bu e-kapılar, tüm güvenlik arka plan işlemlerini parmak izi, iris, yüz veya pasaportun MFA’sı (çok faktörlü kimlik doğrulama) üzerinden yürütür.

Bildirim yükümlülüğü kapsamında yabancıların rutin kontrolü, HOLISTIKA İstasyonlarına ait kiosklar veya PARS – Erişim Kontrol Sistemi ile operatöre gerek olmadan, parmak izi, yüz veya iris verileri üzerinden herhangi bir kimlik kartına ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştirmek mümkündür.

Test Edilmiş Teknoloji

Sistem, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış olup, hali hazırda Türkiye’de yer alan göçmen kamplarında ve bürolarında kullanılmaktadır.

Hızlı İşlem

HOLISTIKA ile bir kişinin kimliğini tanımlamak basit ve hızlıdır. Kayıt işleminin ardından, mültecilerin yalnızca iki veya daha fazla biyometrik öğeyi sunmaları yeterlidir.

Modüler ve Sorunsuz Entegrasyon

Esnek mimari, veri tabanı ve özellik seçimleri ile spesifik kullanım alanlarına uygun sağlam, kolay uyarlanabilir, çoklu biyometrik çözümleri kapsar.

Biyometrik Seçmen Kaydı ve Güvenli Seçim Sistemi

Biyometrinin Gücü ile Güvenilir ve Şeffaf Seçim Sistemi
Bir ülkenin demokrasisinin gücü etkin ve şeffaf seçimlerin varlığı ile ölçülür. Olası oy kayıplarının ve hırsızlığın önüne geçebilmek için kişisel biyometrik verilerin kullanılması son derece büyük bir önem taşımaktadır. HOLISTIKA sayesinde devletler, oy kullanma yetkisi bulunan herkesin biyometrik verilerini toplayabilirler. Böylece seçmen kimlik kartlarını kayıt anında vermek, seçim günü tüm seçmenleri multi-biyometrik olarak doğrulamak, mükerrer veya yasadışı oy kullanma gibi seçim dolandırıcılık olasılığını ortadan kaldırmak ve tüm verileri merkezden yönetmek mümkündür.

Seçmenler parmak izi, iris ve yüz gibi biyometri bilgilerini kendilerine en yakın Papilon LS Serisi kayıt istasyonunu kullanarak kayıt ettirebilirler. Bu kayıtlar, olası bir yanlış kimlik veya mükerrerlik durumunun önüne geçebilmek için merkezi HOLISTIKA Sunucuları üzerinden sorgulanmakta ve herhangi bir sorun olması durumunda görevliler anında bilgilendirilmektedir.

Seçmen kaydının oluşturulması sırasında benzer kayıt kontrolleri de yapılarak, her şey uygunsa kayıt işlemi başarıyla sonlandırılır. Seçmen kimlik kartları kayıt işlemi ardından basılır ve kayıt istasyonu tarafından seçmenlere dağıtılır.

Sistem çevrim dışı sorgulamaya imkân vermektedir. Şayet seçim günü geldiğinde internet bağlantısının kopması ya da herhangi bir problem oluşması durumunda seçmen doğrulama işlemi MT Serisi – Mobil Terminali ya da HOLISTIKA İstasyonları tarafından herhangi bir bölünme olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir.

Seçim günü seçmen kayıtlı olduğu sandığa geldiğinde, tüm multi-biyometrik doğrulamalardan geçer ve doğrulama işlemi, oy pusulasının onay aracı olarak o anda şifreli QR kodu ile oy pusulasına yazdırılır.

HOLISTIKA ABIS, çeşitli elektronik veri bankalarının oluşturulmasına izin verir ve parmak izi, iris, yüz gibi çok modlu veri girişi, işleme, depolama ve karşılaştırmaya ilişkin tüm olası süreçleri büyük ölçüde otomatikleştirir.

Güçlü ve Çok Yönlü

MT Suitcase ve HOLISTIKA İstasyonlarının tüm bileşenleri, olası tüm koşullara ve etkilere dayanıklı olarak tasarlanmış ve kasaya monte edilmiştir. Ergonomik tasarımıyla vatandaş kayıtlarını oluşturmaktan, kimlik ve doğrulama taleplerine kadar her türlü hizmet için kullanılabilmektedir.

Esnek ve Adapte Edilebilir Teknoloji

HOLISTIKA ile şebeke erişimi veya elektriği olmayan kırsal alanlarda, çevrim dışı veya çevrim içi olarak self servis kiosklarda vatandaş kayıtları yapılabilmesi mümkündür.

Uçtan Uca Çözüm

Seçmenlerin kaydı ve doğrulanması için mobil terminallerden iş istasyonlarına ve kiosklara kadar eksiksiz bir ürün yelpazesini destekler.

Daha Fazla Bilgi için Broşürü İndirin.