Olay Yeri İncelemede Suçlular Nasıl Bulunur ?

19 Mart 2019

Teknolojinin ilerlemesi ile olay yeri inceleme geçmişe göre çok daha kolay ve doğru yapılabilmektedir. Böylece daha kesin değerlendirme yapılabilmektedir.

Kişiyle suç mahalli arasında bağlantı kurulur. Bu bağlantı yaşamsal önem taşır ve kurulmasında fiziksel delil analizi önemli rol oynar. Parmak izleri ve eldiven izleri, kan, sperm, kıllar, iplik, toprak, kurşun, kovan, alet, ayak, ayakkabı, tekerlek izleri ve suçluya ait objeler suç mahallinde bırakılan delillerdir. Suçun özelliğine göre, farklı çeşitteki deliller suç mahallinden elde edilip çift taraflı bir delil arama süreci şüpheli, kurban ya da bir tanıkla suç mahalli arasında bağlantı kurulmasını sağlamaktadır.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde ise kullanılan en iyi delil parmak izidir. Olay mahallinde bulunan parmak izlerinin ardından yapılan kimlik tespiti ile kişi tespit edilmektedir. Burada kullanılan kimlik tespiti ifadesi aslında “kimliklendirme” anlamına gelmektedir.

Şüphelenilen ve bilinen bulgular karşılaştırıldığında, karşılaştırılan bütün özellikler birbirine uygun ise yada tanıklardan gelen fiziksel görünüş tarifi ve parmak izleri birbirleriyle eşleşiyorsa suçlu bulunur. Böylelikle fiziksel delil analizi suça tanık olduğu iddia eden kişinin güvenilir ya da yalan söylüyor olduğunu da ortaya çıkartmaktadır.

En Çok Okunan

Daha Fazla
Daha Fazla
Daha Fazla
Daha Fazla
Daha Fazla
Daha Fazla

En Çok Okunan