Information Assurance Policy

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; PAPİLON SAVUNMA A.Ş içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı PAPİLON SAVUNMA A.Ş’ nin bilgi varlıklarını korumak, iş proseslerinin gerektirdiği şekilde bilgiye erişebilirliği sağlamak, yasal mevzuat şartlarını karşılamak,
  • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

GİZLİLİK

Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi

BÜTÜNLÜK

Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

ERİŞİLEBİLİRLİK

Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

  • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
  • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor edilmesi ve BGYS Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
  • İş süreklilik planlarını hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
  • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
  • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
  • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için işin gereklerini eksiksiz karşılamaktır.