Discrimination Policy

PAPİLON FIRSAT EŞİTLİĞİ VE AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

 

Papilon,

Her bir bireyi, din, dil, ırk, cinsiyet, politik ve diğer görüşler ile ulusal ve sosyal kökeninden bağımsız olarak eşit görür, farklılıklara değer verir. Çeşitliliğin zenginlik olduğunu bilir.

Ayrımcılığın önlenmesi ilkesini ihlal edenlerin hareketlerine ve davranışlarına şahit olursa uyarır ve gerekli yaptırımları uygular.

İşe alma süreçlerinde; dil, din, ırk, cinsiyet, inanç, mezhep, bedensel engel vb. gibi farklardan doğan özellikleri dikkate alınmadan kişilerin ilgili göreve ilişkin mesleki yetenekleri ve yeterliliklerini esas alır.

Terfi süreçlerinde; sadece iş için uygun olan nitelik ve becerileri ele alır, fırsat eşitliği gözetir. Değerlendirmeler sadece performans, bilgi ve deneyime göre yapılır.

Tarafsızlığı esas alır. Ayrımcılık konularında farkındalığı artırma çalışmaları, bilgilendirme toplantıları düzenler.