×

Apfıs

PAPILON’un imza hizmeti APFIS, geliştirildiği günden bu yana, kolluk kuvvetlerine ağır iş yükünü hafifletmede, onlarca vakaya dair toplanan bilgiyi insanüstü bir tutarlılık ve bütünlükle sınıflandırmada ve kati sonuçlara ulaşmada yardımcı olmakta ve pek çok soruşturmanın, kafa karıştırıcı bir doküman kalabalığı olmaksızın, eş zamanlı olarak yürütülmesini sağlamaktadır.

LS APP

Live Scanner (Gerçek Zamanlı Tarayıcı) ifadesinin kısaltması olan LS, PAPILON’un farklı ürünleriyle birlikte kullanılabilmesinin yanı sıra, birkaç modülün bir araya getirilmesi sonucu biyometrik kayıt oluşturma istasyonu olarak işlevi de görebilen bir dizi parmak ve avuç izi okuyucusunu ve bunların arkasındaki yazılımı tanımlayan bir şemsiye terimdir.

 

SeemetRIx

Papilon SeeMetrix, yüksek teknolojiyi kullanarak tüketici analizi yapan güçlü bir market araştırması ürünüdür. Billboardlarda ve işletmelerde müşterilerin tercih ve memnuniyetini ölçmek ve verilen hizmeti bu geribildirim doğrultusunda şekillendirmek üzere kullanılabilir.

nUITRACK

Papilon NuiTrack, RGB renk kodu algılayıcıları ve derinlik algılayıcılardan çektiği veriyi işleyerek iskelet ve yüz modelleri oluşturabilen bir sistemdir.

arsenal

Papilon ARSENAL,  mermi çekirdekleri ve kovanlarındaki ayırt edici izlerin kodlanmasına ve analizine imkan tanıyan bir balistik yazılımdır. ARSENAL, otomatik ve manuel kodlama özelliği sayesinde kısa sürede izleri tiplerine göre ayırır, mukayese eder ve olayların çözülmesinde etkin rol oynar.
yüz tanıma

yüz tanıma

Papilon yüz tanıma sistemleri, yüksek isabetliliğe sahip yüz tarayıcılarımızın arkasındaki yazılım, gerçek zamanlı yüz tanıma ve yüz iskeleti analizi gibi pek çok teknolojiyi kapsar ve güvenlik, reklamcılık, ticaret ve kullanıcı analizi gibi pek çok alanda kullanılabilir. Görüntü arşivine kaydedilmiş yüzleri, fotoğraf veya gerçek zamanlı alınan yüz görüntüleriyle karşılaştıran sistemimiz, iskelet ve yüz yapısındaki ayırt edici özellikleri karşılaştırarak isabetli eşleştirmeler yapar.

 

geçiş Kontrol

Sınır kapıları, piyasada satışı ve dağıtımı yasak olan ve özel malzemelerle yapılan deneylerin yönetildiği ve ilaç firmalarının formüllerinin bulunduğu laboratuvarlar, nükleer santraller, müzeler, gizli belgelerin saklandığı devlet arşivleri, hastanelerdeki pek çok ünite yalnızca erişim izni bulunan personel tarafından ziyaret edilebilmektedir.

Papilon Turnikeler
Papilon Criminal Analysis

kriminal analiz

Yakın zamana kadar bugün kolaylıkla aydınlatılan pek çok vaka, teknoloji ve bilgi yetersizliğinden çözümsüz kaldığı anlamına geliyor. Olay yerlerinde bulunan parmak izleri ve diğer kalıntıların sadece insani duyuların sınırları dahilinde incelenmesi zaman kaybına, pek çok detayın gözden kaçmasına ve kriminal olaylar arasındaki bağlantının kurulamamasına yol açıyordu.