×

Uzaktan eğitim oldukça eski bir uygulama.

Güney Afrika eski başkanı ve toplum önderi Nelson Mandela ve ünlü bilim kurgu yazarı H. G. Wells uzaktan eğitim programlarından mezun.

Papilon Uzaktan Eğitim Sistemleri

Modern zamanın telaşları ve yoğunluğu, geçim kaygısı ve salgın hastalıklar ortasında kariyerinde ilerlemek veya sürekli öğrenmek isteyenler için uzaktan eğitim hayati öneme sahip. Uzaktan eğitim sayesinde insanlar taşınma, işlerinden ayrılma ve eğitimlerini sürdürebilmek için yüksek meblağlar ödeme zorunluluğu olmaksızın öğrenmeyi sürdürebiliyor.

Üniversite düzeyinde hem eğitmenler hem de öğrenciler uzaktan eğitim usullerine daha alışkın. Ne var ki, UZEM dersleri, daha önce örgün eğitimin tamamlayıcı ve destekleyici bir parçasını oluştururken bugün uzaktan eğitimin, uygulamalı dallar hariç yükseköğretimde norm haline gelmesi söz konusu. Bu da, öğrencilerin bir kontrol mekanizması yokken ve mekansal anlamda disiplin çağrıştırmayan bir ortamda dikkatlerini vererek ders dinleme alışkanlığı kazanmalarını eğitim kalitesi için bir ihtiyaç haline getiriyor. Çünkü, uzaktan eğitimin kalitesini belirleyen önemli parametrelerden biri de öğrencilerin öz yönetim becerileri. Bu becerilerin zayıf kalması halinde, işgücüne mesleki yetileri istenen düzeye gelememiş bireylerin girmesi ve pek çok kurum ve sektörde buna bağlı ciddi aksamaların olması söz konusu.

Küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde, genellikle mesleki eğitim, sürekli öğrenme ve üniversite eğitimi etrafında yoğunlaşan uzaktan eğitim uygulamaları lise ve ilköğretim düzeyinde de kullanılmakta. Eğitimin sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtı gibi önlemlerin ortasında sekteye uğramaması ve öğrenmenin mekanla değil bireyle alakalı olduğunun kavranması için özel kuruluşlar ve devletler hızla yeni eğitim-öğretim modelleri üzerinde çalışıyorlar.

Papilon, bu süreçte eğitimin kesintiye uğramadan sürmesi için çaba harcayan aktörlerden yalnızca biri. Uzaktan Eğitim Verim Ölçüm Sistemimiz, öğrencilerin uzaktan eğitime kolay adapte olmalarını sağlamak ve sınıf disiplinini eve taşımak için geliştirildi.

Papilon Uzaktan Eğitim Sistemleri

Halihazırda, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki derslerin çoğu, görüntülü görüşme uygulamaları üzerinden yapılıyor. Fakat tüm sınıfın katılım ve dikkatini kontrol etmek hem interaktif uygulamalarla yapılması zor bir görev hem de zaman kaybına neden olabiliyor. Fedakar eğitimcilerimiz sınıf mevcutlarını bölerek ve şahsi vakitlerinden feragat ederek karmaşayı azaltmaya çalışıyorlar fakat görüntü ekranında aynı anda ancak birkaç öğrencinin takibinin yapılabilmesi ve öğretmenin eşzamanlı olarak ders anlatmayı sürdürmesi azalan öğrenci sayısına rağmen sorun teşkil edebiliyor.

Papilon, öğretmenlerin endişelerine son vermek ve uzaktan eğitim modeline adaptasyon hızını ölçmek, ayrıca öğrencilerin dikkatini yoğunlaştırmak için neler yapılabileceği ile ilgili eğitimcilere değerli ve anlamlı veriler sunmak için Papilon Uzaktan Eğitim Verim Ölçüm Sistemini geliştirdi.

Sistem, öğrencinin kullandığı cihazın kamerası üzerinden canlı yüz doğrulama uygulaması 

ile kimlik doğrulaması yaparak biyometrik yoklama sistemini sanal sınıflara taşıyor.

Öğrenciler, yoklama özelliğini sadece yüzlerini cihaz kamerasına dönerek ve ekranda işaretlenen çerçeveye bakarak kolayca kullanabilirler.

Bunun yanı sıra Verim Ölçüm Sistemi, öğrencilerin dikkat sürelerinin ölçülmesine ve hangi öğrenci grubunun hangi sınıf içi materyale daha fazla dikkat gösterdiğinin belirlenmesine olanak tanır.

yüz mimik ve ifade analitiği yazılımı ile öğrencilerin cinsiyet dağılımları ve yaş grupları tespit edilebilir.

Daha sonra, yüzde belirlenen, gülme, somurtma gibi yüz ifadeleri yapılırken kullanılan kaslar ve gözbebeği gibi referans noktaları baz alınarak öğrencinin dersin en çok hangi noktasına dikkat gösterdiği, nerede dikkatinin dağıldığı, görsel mi yoksa işitsel materyale mi ilgi gösterdiği gibi sorulara cevaplar bulunur. Bu cevaplar, öğretmenler, akademisyenler, eğitim ve müfredat planlama uzmanları gibi ilgililerle paylaşılarak ideal sanal sınıf deneyiminin oluşturulması için gerekli iyileştirmelerin yapılması sağlanır.

Seemetrix’le yapılan sınıf içi aktivite analitiği ve dikkat ölçümü işlemlerinde ise alınan kayıt, ilgili analiz yapılır yapılmaz silinir.

Elbette eğitimin temel bileşenlerinden biri de ölçme ve değerlendirme. Sınavlar olmadan, sistemler size uyguladığınız metotların başarısına dair tek başlarına bütünlüklü bir resim veremezler. Fakat, bir gözetim ve kontrol sisteminin elzem olduğu sınavların öğrencilerin evinde gerçekleştirilmesi işleri kısmen zorlaştırıyor. Geleneksel sınıf-içi sınavlarda bir gözetmen belli sayıda öğrenciyi kontrol edebilirken uzaktan sınav sistemleri öğrencilerin teker teker kontrol edilmesini gerektiriyor.

öğrencilerin sınav sayfasına erişmek için kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelere ek bir biyometrik doğrulama adımı getirerek sınavlarda kopya çekme ve başkası adına sınava girme girişimlerinin önünü kesen, iki adımlı bir doğrulama sistemi oluşturuyor. Sınav boyunca kendi cihazlarının kameralarından izlenen ve internete erişimleri kesilen öğrenciler, çevrimiçi gözetmenler tarafından aralıklarla kontrol ediliyor. Sınav bitiminde öğrencilerin kayıtları bir kez daha kontrol amaçlı gözden geçirildikten sonra siliniyor. Bu sayede, sınıf içi sınavlar için belirlenen güvenlik ve dürüstlük kriterleri ev ortamına da aksetmiş oluyor ve verilen eğitimin verimi garanti altına alınıyor.

Papilon Uzaktan Eğitim Verim Ölçüm Sistemi

Papilon, yaşamı kolaylaştıracak çözümleri ile her koşulda yanınızda oluyor ve bunu özel alanınızı ihlal etmeden yapıyor.

Gençlerimizin geleceğimiz olduğunun ve yarına değer katanın gençlerin yarın için umutları ve idealleri olduğunu bilen Papilon, bu umut ve ideallerin, eğitimin ve öğrenmenin sürekliliğini sağlamak adına eğitim otoriteleri ile işbirliğine hazır.