×

Uzaktan eğitim oldukça eski bir uygulama.

Güney Afrika eski başkanı ve toplum önderi Nelson Mandela ve ünlü bilim kurgu yazarı H. G. Wells uzaktan eğitim programlarından mezun.

Papilon Uzaktan Eğitim Sistemleri

Modern zamanın telaşları ve yoğunluğu, geçim kaygısı ve salgın hastalıklar ortasında kariyerinde ilerlemek veya sürekli öğrenmek isteyenler için uzaktan eğitim hayati öneme sahip. Uzaktan eğitim sayesinde insanlar taşınma, işlerinden ayrılma ve eğitimlerini sürdürebilmek için yüksek meblağlar ödeme zorunluluğu olmaksızın öğrenmeyi sürdürebiliyor.

Üniversite düzeyinde hem eğitmenler hem de öğrenciler uzaktan eğitim usullerine daha alışkın. Ne var ki, UZEM dersleri, daha önce örgün eğitimin tamamlayıcı ve destekleyici bir parçasını oluştururken bugün uzaktan eğitimin, uygulamalı dallar hariç yükseköğretimde norm haline gelmesi söz konusu. Bu da, öğrencilerin bir kontrol mekanizması yokken ve mekansal anlamda disiplin çağrıştırmayan bir ortamda dikkatlerini vererek ders dinleme alışkanlığı kazanmalarını eğitim kalitesi için bir ihtiyaç haline getiriyor. Çünkü, uzaktan eğitimin kalitesini belirleyen önemli parametrelerden biri de öğrencilerin öz yönetim becerileri. Bu becerilerin zayıf kalması halinde, işgücüne mesleki yetileri istenen düzeye gelememiş bireylerin girmesi ve pek çok kurum ve sektörde buna bağlı ciddi aksamaların olması söz konusu.

Küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde, genellikle mesleki eğitim, sürekli öğrenme ve üniversite eğitimi etrafında yoğunlaşan uzaktan eğitim uygulamaları lise ve ilköğretim düzeyinde de kullanılmakta. Eğitimin sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtı gibi önlemlerin ortasında sekteye uğramaması ve öğrenmenin mekanla değil bireyle alakalı olduğunun kavranması için özel kuruluşlar ve devletler hızla yeni eğitim-öğretim modelleri üzerinde çalışıyorlar.

Papilon, bu süreçte eğitimin kesintiye uğramadan sürmesi için çaba harcayan aktörlerden yalnızca biri. Uzaktan Eğitim Verim Ölçüm Sistemimiz, öğrencilerin uzaktan eğitime kolay adapte olmalarını sağlamak ve sınıf disiplinini eve taşımak için geliştirildi.

Papilon Uzaktan Eğitim Sistemleri

Halihazırda, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki derslerin çoğu, görüntülü görüşme uygulamaları üzerinden yapılıyor. Fakat tüm sınıfın katılım ve dikkatini kontrol etmek hem interaktif uygulamalarla yapılması zor bir görev hem de zaman kaybına neden olabiliyor. Fedakar eğitimcilerimiz sınıf mevcutlarını bölerek ve şahsi vakitlerinden feragat ederek karmaşayı azaltmaya çalışıyorlar fakat görüntü ekranında aynı anda ancak birkaç öğrencinin takibinin yapılabilmesi ve öğretmenin eşzamanlı olarak ders anlatmayı sürdürmesi azalan öğrenci sayısına rağmen sorun teşkil edebiliyor.

Papilon, öğretmenlerin endişelerine son vermek ve uzaktan eğitim modeline adaptasyon hızını ölçmek, ayrıca öğrencilerin dikkatini yoğunlaştırmak için neler yapılabileceği ile ilgili eğitimcilere değerli ve anlamlı veriler sunmak için Papilon Uzaktan Eğitim Verim Ölçüm Sistemini geliştirdi.

Sistem, öğrencinin kullandığı cihazın kamerası üzerinden canlı yüz doğrulama uygulaması 

ile kimlik doğrulaması yaparak biyometrik yoklama sistemini sanal sınıflara taşıyor.

Öğrenciler, yoklama özelliğini sadece yüzlerini cihaz kamerasına dönerek ve ekranda işaretlenen çerçeveye bakarak kolayca kullanabilirler.

Bunun yanı sıra Verim Ölçüm Sistemi, öğrencilerin dikkat sürelerinin ölçülmesine ve hangi öğrenci grubunun hangi sınıf içi materyale daha fazla dikkat gösterdiğinin belirlenmesine olanak tanır.

yüz mimik ve ifade analitiği yazılımı ile öğrencilerin cinsiyet dağılımları ve yaş grupları tespit edilebilir.

Daha sonra, yüzde belirlenen, gülme, somurtma gibi yüz ifadeleri yapılırken kullanılan kaslar ve gözbebeği gibi referans noktaları baz alınarak öğrencinin dersin en çok hangi noktasına dikkat gösterdiği, nerede dikkatinin dağıldığı, görsel mi yoksa işitsel materyale mi ilgi gösterdiği gibi sorulara cevaplar bulunur. Bu cevaplar, öğretmenler, akademisyenler, eğitim ve müfredat planlama uzmanları gibi ilgililerle paylaşılarak ideal sanal sınıf deneyiminin oluşturulması için gerekli iyileştirmelerin yapılması sağlanır.

Seemetrix’le yapılan sınıf içi aktivite analitiği ve dikkat ölçümü işlemlerinde ise alınan kayıt, ilgili analiz yapılır yapılmaz silinir.

Elbette eğitimin temel bileşenlerinden biri de ölçme ve değerlendirme. Sınavlar olmadan, sistemler size uyguladığınız metotların başarısına dair tek başlarına bütünlüklü bir resim veremezler. Fakat, bir gözetim ve kontrol sisteminin elzem olduğu sınavların öğrencilerin evinde gerçekleştirilmesi işleri kısmen zorlaştırıyor. Geleneksel sınıf-içi sınavlarda bir gözetmen belli sayıda öğrenciyi kontrol edebilirken uzaktan sınav sistemleri öğrencilerin teker teker kontrol edilmesini gerektiriyor.

öğrencilerin sınav sayfasına erişmek için kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelere ek bir biyometrik doğrulama adımı getirerek sınavlarda kopya çekme ve başkası adına sınava girme girişimlerinin önünü kesen, iki adımlı bir doğrulama sistemi oluşturuyor. Sınav boyunca kendi cihazlarının kameralarından izlenen ve internete erişimleri kesilen öğrenciler, çevrimiçi gözetmenler tarafından aralıklarla kontrol ediliyor. Sınav bitiminde öğrencilerin kayıtları bir kez daha kontrol amaçlı gözden geçirildikten sonra siliniyor. Bu sayede, sınıf içi sınavlar için belirlenen güvenlik ve dürüstlük kriterleri ev ortamına da aksetmiş oluyor ve verilen eğitimin verimi garanti altına alınıyor.

Papilon Uzaktan Eğitim Verim Ölçüm Sistemi

Papilon, yaşamı kolaylaştıracak çözümleri ile her koşulda yanınızda oluyor ve bunu özel alanınızı ihlal etmeden yapıyor.

Gençlerimizin geleceğimiz olduğunun ve yarına değer katanın gençlerin yarın için umutları ve idealleri olduğunu bilen Papilon, bu umut ve ideallerin, eğitimin ve öğrenmenin sürekliliğini sağlamak adına eğitim otoriteleri ile işbirliğine hazır.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.