Kriminal Delil İyileştirme Ve İşleme Yazılımı

RASTR forensic uzmanlarının görüntüler üzerindeki çalışmalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacı ile tasarlanmıştır. Bu operasyonlar:

 • Görüntü girişi
 • Görüntü işlemesi
 • Görüntü iyileştirmesi
 • Görüntü Karşılaştırması
 • Delil tabloları, grafikleri ve illüstrasyonları hazırlama
 • Denetim raporları hazırlama
RASTR

Özellikler

RASTR
 • Görüntüleri zarar vermeyen yöntemlerle incelemek
 • Görüntüye yapılan bütün işlemlerin her aşamasını saklamak
 • Karşılaştırmalı analiz yapılabilmesi
 • Görüntülerin çeşitli kaynaklardan alınabilmesi
 • İllüstrasyonların expert raporları için hazırlanabilmesi
RASTR expert raporlarının oluşturulması için gerekli gereçleri bünyesinde barındırır: görüntüleri tasarlamak, yaratmak, karşılaştırmak, düzenlemek ve nihayetinde çıktısını almak gibi.