Sahte Para Tespit Sistemi

PAPILON BLIP sahte para ve dokümanları tespit eden bir sistemdir. Bu sistem “Sarı Noktaları Takip” yöntemi ile çalışır.

Sahte para basımını önlemek için, gözle görmenin mümkün olmadığı sarı noktalar banknotlara basılır. Bu sarı noktalar analiz edilerek sahte banknotun hangi tip yazıcıdan basılmış olduğu ortaya çıkarılır. Üretici ve yazıcı arasındaki ilişki ortaya çıkarılmış olur.

  • Görüntü direk olarak tarayıcılardan, kameralardan, grafik dosyalarından ve Papilon RASTR veritabanında saklanan görüntülerden alınır.
  • Görseldeki gözle görülemeyen sarı noktalar sistem tarafından otomatik olarak çıkartılır.
  • Sahte dokümanın basıldığı yazıcının kodunu belirler.
BLIP
  • Yanyana karşılaştırma ekranları ile sahte dökümanın aynı yazıcıdan yapılıp yapılmadığı belirlenir
  • Eşleşen görüntülerin Papilon RASTR yazılımına rapor çıkartma amaçlı gönderilir.
  • Veriler dış kurumlara yollanır ve o kurumlardan gelen veriler alınır.