Temassız ve Kesin Doğruluk Veren Bir Kimlik Tespit Sistemi

ZIRKON 3e ve ZIRKON-4 kompakt ünitelerdir, içlerindede ZIRKON yazılım geliştirme kiti bulunur. Kolaylıkla varolan geçiş kontrol noktalarına entegre edilebilir ve özellikle yoğun bölgelerde tercih edilebilir, çünkü ürün temas gerektirmez.

ZIRKON-4, ZIRKON 3e’nin bir üst modelidir ve modern görünümü ile içinde ekstra özellikler barındırır.

Özellikler

  • Öznenin doğru konumlanması için sesli komutlar verir (örneğin; yaklaşma, uzaklaşma gibi)
  • Bu kodlar her dilde kodlanabilir
  • Tek bir sağlayıcı üzerinden veriler işlenebilir (LAN)
  • Sistem ZIRKON sistemi ile kodlanır.
ZIRKON

İris tanımlama “neredeyse sıfır” olan FAR ve FRR oranlarıyla diğer biyometrik modaliteler arasında ön plana çıkar.