×

Küresel göç hareketlerinin hızlandığı bir dönemden geçiyoruz ve ilginçtir ki beklentiler bu hareketlerin artacağı yönünde. Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere her gün binlerce kişi sığınmacı, mülteci, göçmen vb. statülerle yer değiştiriyor.

Peki, bu göç dalgası ev sahipleri açısından bir tehdit mi?

Yaşlanmakta olan nüfus veya nüfus artışı düşen devletler açısından göçmen kabulünün büyümeye pozitif etkileri olsa da ev sahibi vatandaşların çokça çekinceleri mevcut. Dışarıdan gelen kişilerin, özellikle düzensiz göç denen başlık altında yerleşimleri tedirginliği arttırıyor.

Devletlerin hem politikaları gereği yabancıları kabul etmesi hem de vatandaşların refahını bozmayacak şekilde topluma kazandırma süreçlerini yönetmesi mümkün mü?

Evet, düzensiz göçü; düzenli bir göç yönetimi politikaları ve bunlara hizmet eden teknolojiler ile.

Papilon, 2000’li yılların en büyük düzensiz göç hareketine bizzat şahit olarak ürünlerini geliştirdi. Suriye’de yaşanan gelişmeler sonrasında milyonlarca insanın bir anda akın ettiği Türkiye, aynı zamanda çeşitli ülkelerden gelen göç dalgalarıyla birleşince ortaya yönetilmesi kritik büyük kitlelerle karşılaştı. Bu sayede, “sahada Ar-Ge” ile dünyanın en sofistike bütüncül Göçmen Yönetim Sistemi (RMS) ortaya çıktı.

Papilon RMS, yabancılara yönelik aşağıdaki temel fonksiyonları içerecek şekilde kurgulanmış bir sistem geliştirdi

Her göçmenin demografik bilgileri, fotoğraf ile birlikte 20 parmak izi (çevrilerek ve düz basım) Paplilon LS uygulaması ile kayıt edilir.

Kayıt esnasında tüm sistemdeki kayıtlarla biyometrik mukayese işlemi yapmak suretiyle sorgulama yapılır. İşlem 7 saniye sürede 10.000.000 şahsa ait tüm parmaklarla Papilon LS ExpressID uygulaması ile mukayese edilerek yapılır.

Kayıt işlemleri, kayıt bürolarında yapılabileceği gibi, Papilon E&I Vehicle (mobil tırlar) vasıtasıyla, Papilon MT Series mobil el terminalleri vasıtasıyla da yapılabilir.

Arka plan sorgu amaçlı olarak kolluk güçleriyle veriler anlık olarak paylaşılır ve kolluk güçlerinin Papilon APFIS ile zaman kaybetmeden şahsın ilişkili olay ve sahte kimlik işlemleri için kontrolü sağlanır.

Kayıt işlemi sonrasında ülkenin politikasına göre tüm işlemlerde yabancıların kimlik veya doküman kullanmadan biyometrik verileri sorgulanmak suretiyle işlem yapılır. Sahte kimlik kullanımının önüne tamamen geçilir.

Bu işlemler çocuklar ve bebekler için Papilon Iris Serisi iris tarayıcı sistemlerle yapılır.

Sorgulama işlemleri mobil el terminalleri vasıtası ile gezen ekiplerce yapılır.

Bildirim yükümlülüğü kapsamında, yabancıların rutin kontrol işlemleri Papilon Kiosk Series kiosklarla operatör olmadan ve sadece parmak izleri ya da iris ile herhangi bir kimlik kullanılmadan yapılır.

Kontrol bölgelerindeki yaşam alanlarında ve misafirhanelerde kalan yüzbinlerce göçmenin her gün giriş ve çıkışları, merkez üzerinden yönetilen ve tüm güvenlik arka plan işlemleri yürütülen turnikelerce yapılır. Bu turnikeler, anlık parmak izi ve iris ile herhangi bir kimlik kullanılmadan yapılır.

Özetle, Papilon RMS öğrenilmiş gerçekler üzerine inşa edilen dünyanın en gelişmiş bütüncül Uluslararası Göçmen Yönetim Sistemidir. Bu sistem, alışılmışın aksine hiçbir kimlik kartı gerektirmediği için otomatik olarak bütçe dostu ve pek çok maliyet ortadan kaldırılarak sistem oluşturulmuştur. Tüm süreçler uygulanmış ve süreçlerin etkin güvenliği sağlanmıştır. Aktif olarak gerçek veriler üzerinden şahıs yönetimi yapan en iyi sistemdir. Sistem, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Millet tarafından da kabul görmüş ve bazı bölgelerde

kullanıma başlanmıştır.