×

Dünyanın küreselleşmesi, işin, eğitimin sağlık hizmetlerinin uluslararası konseptler haline gelmesi, ülkeler arası göçe hız kazandırdı.

Papilon Göç Yönetimi

Bununla birlikte artan medya okuryazarlığı ve küresel farkındalık, Dünya’daki krizlerden anlık haberdar olmamıza imkan tanıyor. Bu da, sivillere, kurumlara ve ülkelere bilmekten doğan bir yardım sorumluluğu yüklüyor. Fakat bu sorumluluğun altından hakkıyla kalkmak zor bir iş. Her yıl yer değiştiren veya değiştirmek zorunda kalan mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin sayısı milyonları buluyor. Peki, bu insanlara ev olacak ülkelerin kaynak ve sistemleri böyle yoğun bir akışı kaldırabilir mi?

Günümüz teknolojisi, göç ve iskan süreçlerinin etkili ve verimli yönetilmesi için ciddi fırsatlar sunuyor.

Papilon’un Uluslararası Göç Yönetimi çözümleri sayesinde göçmenler, geldikleri ülkelere daha kolay adapte oluyor, kendilerine sunulan hak ve imkanlardan sorunsuzca faydalanıyor ve toplumsal huzur güvence altına alınıyor.

Küreselleşme sınırları açarken, güvenlik endişelerinin sınırları kapatmaması ve iyi yaşama hakkının korunması için güvenliği ve hizmeti bir araya getiren çözümler sunuyoruz. Papilon Uluslararası Göç Yönetimi sistemi, kişi kaydı, kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü modüllerinden oluşan, genişletilebilir ve esnek bir sistemdir.

PAPILON migration

Sınır boylarındaki kontrol ve işlem noktalarında, gümrüklerde ve havaalanlarda esnek ve kolay kullanım sağlayan Papilon tarayıcıları ve iş istasyonları, göçmenlerin kayıtlarını kolayca alır. Sınır boylarındaki kişi kayıt bürolarına yerleştirilen LS istasyonları ile, gelen sığınmacı ve göçmenlerin her iki el parmaklarına ait düz basım ve çevrim izleri alınarak isim, adres, aile fertleri gibi demografik bilgiler ve yüz görüntüsüyle kaydedilir. Bu bilgiler, geçici kimlik kartlarının oluşturulması için gerekli olmanın yanı sıra, bildirim yükümlülüğü, verilen yardım ve sağlanan sosyal hakların takibi için de hayati önem taşır. Söz konusu kayıt işlemi, ülkeye havayolu ile giriş yapan göçmenler için, havaalanlarındaki e-kapılar veya vatandaşlık işlerinde bulunan modüllerle yapılabilir. Bu kayıt süreci giriş yapan her bir bireyin devletçe tanınması ve haklarının korumaya alınması sağlanır. Giriş aşamasında alınan bu kayıtlar, Papilon Kiosk, Evden Yoklama gibi sistemleri ile kullanılabilir.

gibi mobil üniteler,

özellikle sınır boylarında, mültecilerin arasına karışarak ülkeye giriş yapmaya çalışan art niyetli kimselerin tespitinde kullanılabilir. Mobil üniteler aynı zamanda, sınır boylarındaki giriş ve çıkış yoğunluğundan faydalanarak sahte kimlikle ülkeden çıkış yapmak isteyen suçlu ve zanlıların tespitinde de kullanılabilir.

Bunlara ek olarak, Papilon’un biyometrik entegreli turnike sistemleri mülteci kamplarının giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlamak için kullanılabilir. Bu sistem dahilinde, mülteciler ve kamp personelinin biyometrik verisi alınarak yerel verisetlerinde saklanır. Bu ünitelerde parmak izi tarayıcılarının yanı sıra, temassız doğrulamaya imkan veren ve çocuk ve bebeklerin kimliklerinin de biyometrik olarak doğrulanmasını sağlayan iris ve yüz tarayıcıları da kullanılabilir. Kampa giriş ve kamptan çıkış yapmak için kişi, turnikede bulunan biyometrik tarayıcıyı kullanır. Şayet kişinin bilgileri yerel verisetinde eşleşirse, geçişe izin verilir. Eşleşme bulunmaması halinde turnikeler tetiklenmez ve erişim engellenir.

Turnike sistemi, göçmenlerin emeklerinin sömürülmeleri, nefret suçlarına maruz kalmaları ve zarar görmeleri gibi ihtimallerin önüne geçer.