×

Dünyanın küreselleşmesi, işin, eğitimin sağlık hizmetlerinin uluslararası konseptler haline gelmesi, ülkeler arası göçe hız kazandırdı.

Papilon Göç Yönetimi

Bununla birlikte artan medya okuryazarlığı ve küresel farkındalık, Dünya’daki krizlerden anlık haberdar olmamıza imkan tanıyor. Bu da, sivillere, kurumlara ve ülkelere bilmekten doğan bir yardım sorumluluğu yüklüyor. Fakat bu sorumluluğun altından hakkıyla kalkmak zor bir iş. Her yıl yer değiştiren veya değiştirmek zorunda kalan mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin sayısı milyonları buluyor. Peki, bu insanlara ev olacak ülkelerin kaynak ve sistemleri böyle yoğun bir akışı kaldırabilir mi?

Günümüz teknolojisi, göç ve iskan süreçlerinin etkili ve verimli yönetilmesi için ciddi fırsatlar sunuyor.

Papilon’un Uluslararası Göç Yönetimi çözümleri sayesinde göçmenler, geldikleri ülkelere daha kolay adapte oluyor, kendilerine sunulan hak ve imkanlardan sorunsuzca faydalanıyor ve toplumsal huzur güvence altına alınıyor.

Küreselleşme sınırları açarken, güvenlik endişelerinin sınırları kapatmaması ve iyi yaşama hakkının korunması için güvenliği ve hizmeti bir araya getiren çözümler sunuyoruz. Papilon Uluslararası Göç Yönetimi sistemi, kişi kaydı, kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü modüllerinden oluşan, genişletilebilir ve esnek bir sistemdir.

PAPILON migration

Sınır boylarındaki kontrol ve işlem noktalarında, gümrüklerde ve havaalanlarda esnek ve kolay kullanım sağlayan Papilon tarayıcıları ve iş istasyonları, göçmenlerin kayıtlarını kolayca alır. Sınır boylarındaki kişi kayıt bürolarına yerleştirilen LS istasyonları ile, gelen sığınmacı ve göçmenlerin her iki el parmaklarına ait düz basım ve çevrim izleri alınarak isim, adres, aile fertleri gibi demografik bilgiler ve yüz görüntüsüyle kaydedilir. Bu bilgiler, geçici kimlik kartlarının oluşturulması için gerekli olmanın yanı sıra, bildirim yükümlülüğü, verilen yardım ve sağlanan sosyal hakların takibi için de hayati önem taşır. Söz konusu kayıt işlemi, ülkeye havayolu ile giriş yapan göçmenler için, havaalanlarındaki e-kapılar veya vatandaşlık işlerinde bulunan modüllerle yapılabilir. Bu kayıt süreci giriş yapan her bir bireyin devletçe tanınması ve haklarının korumaya alınması sağlanır. Giriş aşamasında alınan bu kayıtlar, Papilon Kiosk, Evden Yoklama gibi sistemleri ile kullanılabilir.

gibi mobil üniteler,

özellikle sınır boylarında, mültecilerin arasına karışarak ülkeye giriş yapmaya çalışan art niyetli kimselerin tespitinde kullanılabilir. Mobil üniteler aynı zamanda, sınır boylarındaki giriş ve çıkış yoğunluğundan faydalanarak sahte kimlikle ülkeden çıkış yapmak isteyen suçlu ve zanlıların tespitinde de kullanılabilir.

Bunlara ek olarak, Papilon’un biyometrik entegreli turnike sistemleri mülteci kamplarının giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlamak için kullanılabilir. Bu sistem dahilinde, mülteciler ve kamp personelinin biyometrik verisi alınarak yerel verisetlerinde saklanır. Bu ünitelerde parmak izi tarayıcılarının yanı sıra, temassız doğrulamaya imkan veren ve çocuk ve bebeklerin kimliklerinin de biyometrik olarak doğrulanmasını sağlayan iris ve yüz tarayıcıları da kullanılabilir. Kampa giriş ve kamptan çıkış yapmak için kişi, turnikede bulunan biyometrik tarayıcıyı kullanır. Şayet kişinin bilgileri yerel verisetinde eşleşirse, geçişe izin verilir. Eşleşme bulunmaması halinde turnikeler tetiklenmez ve erişim engellenir.

Turnike sistemi, göçmenlerin emeklerinin sömürülmeleri, nefret suçlarına maruz kalmaları ve zarar görmeleri gibi ihtimallerin önüne geçer.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.