×

Günümüzde plazalara, çok katlı ve fazla iş gücüne sahip işletmelere girişte turnikelerin ve personel kartlarının kullanılması standart prosedür haline geldi. Bununla birlikte söz konusu kartların çalınması, kaybolması veya dış etkenlere maruz kalarak bozulması oldukça sık rastlanan bir durum. Bu gibi talihsizlikler en basit senaryoda personelin vakit kaybı yaşamasına neden olurken, kartların üçüncü kişilerin eline geçmesi gibi durumlarda ciddi güvenlik zafiyetlerine sebebiyet verebilir. Bu da, kopyalanması veya üçüncü taraflarca edinilmesi zor unsurlara başvurulmasını zorunlu kılıyor. Üstelik, erişim kontrolünün güvenli ve takip edilebilir olması ticari ya da kamu kuruluşlarına özgü bir ihtiyaç değil. Küresel göçün ivme kazandığı günümüzde, çok sayıda misafire veya yeni vatandaşa kapısını açan ülkeler için, göçmen ve sığınmacı güvenliği ve onların refahı için ayrılan kaynakların doğru kullanılması hayati önem taşıyor. Bu da mülteci kamplarına ve göçmen misafirhanelerine giriş-çıkışın yakından takibini gerektiriyor. Bu giriş-çıkışlara dair kayıtların güvenilir, ayrıntılı ve raporlanabilir olması şart. Çünkü hem göçmenlere sunulan imkanların istismarını önlemenin hem de onların çekince ve kültür şoklarından faydalanmak niyetinde olanlara engel olmanın yolu bundan geçiyor. 

Papilon’un biyometrik entegreli turnike geçiş sistemleri gündelik ya da hayati, her tür güvenlik ihtiyacına cevap vermek üzere üretildi.

Turnike çözümlerimiz, çalınamaz, unutulmaz ve kaybolmaz tek veri türünü, biyometrik veriyi geçiş sistemleri ile entegre ederek erişim kontrolüne yeni bir soluk getirerek olası güvenlik açıklarını kapatıyor. Papilon parmak izi, yüz ve iris tarayıcılarında bulunan canlılık dedektörü, sistemlerimizi yanıltılamaz kılarken biyometrik verinin kişiye özgü yapısı kurduğumuz güvenlik bariyerini güçlendiriyor.

 

Papilon turnike geçiş sistemleri, Papilon parmak izi, yüz ve iris tarayıcılarından herhangi birinden yararlanabilir veya istenirse birden fazla tarayıcı ile çoklu biyometrik modüller oluşturulabilir. Çoklu modüller, her yaştan bireyin biyometrik kaydının alınabilmesini kolaylaştırdığından ve yüksek güvenlik ihtiyacına cevap vermek üzere tasarlandığından, özellikle göçmen yönetiminde kullanılmaya elverişlidir.

TURNİKE ÇEŞİTLERİ

Parmak

İris+Parmak

İris