Papilon Savunma etkin mühendislik ve üretim kabiliyeti olan yüksek teknoloji firmasıdır. Birimlerini üç temel amaca hizmet için odaklar;

  1. Güçlü Devlet
  2. Mutlu ve Huzurlu Vatandaş
  3. Konforlu Yaşam

Odaklarımızın pek çok sosyolojik temelleri olsa da bizim görevimiz bu alandaki ileri teknolojileri sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten ve yol gösterici olan toplumların inşasında yer alabilmektir.

Bu açıdan güçlü devlet odağına hizmet adı altında, ülkelere alışılmışın dışında ileri teknolojiler sunarız. Sektördeki tekel konumuna girmiş tedarikçiler dışında alternatifleri olduğunu anlatıp; iç güvenlik ve kamu güvenliği uygulamalarında yeni bir sayfa açabilmelerine imkan sağlamaktayız.

Dönüşümcü teknolojilerimiz vasıtasıyla bütçeleri etkin kullanıp tutumluluk elde ettiririz. Aynı zamanda suç ve suçlu ile mücadelede devrim yaratacak hız(verimli) ve doğruluk(etkili) getirileriyle, vatandaş temelli hizmetlere farklı bir deneyim bilinciyle sunmaktayız.

% 100 müşteri memnuniyeti içeren uçtan uca sunduğumuz zeka, cihaz, sistem ve hizmet dörtlemesi, bütüncül bakış açımızla kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Vatandaş, bir birey olarak devletine ve adalet sistemine güvenmelidir. Bu güven gelişmişlik açısından önemli bir kriterdir. Vatandaşın, refahını etkileyecek çözümlerin devlet tarafından sağlanmasını istemek en temel hakkıdır. Bu açıdan devlet karmaşa ve kaosa son vermek için, sistemlerini ve teknolojilerini doğru seçmekle yükümlüdür. Devletler haklının hakkını alabilmesi adına, gerekli teknolojik sistemleri sunup, mutluluk ve huzur tesis etmelidir.

Karar verme sistemlerinin olasılıksal doğası herkesçe bilinir. Bu yaklaşımlar, makinelerin hayatımızda daha çok yer edinmesi ve her geçen gün akıllanması ile “daha doğru karara ulaşma” imkanı doğmuştur. Devlet tarafından etkin karar alma sistemlerinin işlevsel hale getirilmesi ile, vatandaşlar hizmetlerini daha sağlıklı alabilir ve toplumsal huzurun gelişmesine katkı sağlanır. Vatandaş bir birey olarak karşılaştığı suç failinin bir an önce ortaya çıkarılmasını veya itham edilen durumdaki suçsuzluğunun hızlıca ispat edilmesini bekler. Sadece kolluk hizmetlerinde değil, kamu uygulamalarındaki tüm hizmetlerin (nüfus, sağlık, tapu, seçim ve oylama, yüksek öğretim, telekom, bankacılık vb) de “düzgün” çalışması vatandaşın en temel beklentisidir. Bu hizmetler alınırken yaşanan hataların, sistem kaynaklı vakit kayıplarının ve en önemlisi doğru karar verememenin vatandaşın refahını azaltması, devlet tarafından seçilen teknolojiler ile direk ilintilidir.

Onlarca yıllık teknoloji birikimi, dinamik & dönüşümcü organizasyonu ve kendini sürekli yenileyen, araştırmacı bilinci ile bizler, devletlerin ve özel sektörün bireyi ilgilendiren teknoloji tercihlerindeki “doğru seçilen’’ olmak istedik.

Bu açıdan 2019 itibari ile ürünlerimizi kullanan 6 ülkedeki müşteri gözlemlerimiz gösteriyor ki; pazarın meşhur bilinen 3-4 markasına göre; Daha Hızlı, Daha Doğru, Daha Etkin teknoloji sunabiliyoruz.

Bireyin beklentisi sadece güvenliğinin sağlanması ve devlet tarafından hizmetlerin sorunsuz sunulması ile sınırlı değildir. Öncelik tabi ki güvenli hissetmesidir ancak bu sağlandıktan sonra konforlu bir yaşam hedeflenmektedir.

Bizler çalışanlarımızın konforunu düşünürken keşfettik ki, bireyin konforunu yüksek tutmadaki en büyük beklenti teknolojidendir. Önümüzdeki 10 yılda sanal gerçeklik ile farklı deneyimler, öğrenen algoritmalar ile insana yakın makinalar, zamanın kıymetini daha çok bilen sistemler gibi konfor arttırıcı yaşam unsurları, söylemsel olarak dillere dolanmaya başlamış, teknolojinin sırtına hayata geçirilmek üzere yüklenmiştir.

3 yıl önce sorduk kendimize; sahip olduğumuz kabiliyetleri ve birikimleri nasıl bu insan konforuna hizmet eder hale getirebiliriz? İlk cevabımız, öncelikle sabır ve istikrar ile. Eğer sofistike bir teknolojiyi üretmek için 10 yılı aşkın süre çalışmışsanız, hayata geçecek dönüşümcü yeni bir teknolojinin ürünleştirilmesinin ne kadar emek ve istikrarlı çalışma gerektiğini anlayabilirsiniz. Zaman zaman medyada haberlere konu yapılan dönüşümcü teknolojiler, 3-5 ayda üretilemez, yaptım diyen de zaten onu üretmemiştir. Kısaca o ürünlerin arkasında her zaman birilerinin 10’larca yıllık emeği vardır.

Biz keşfedilmişi tekrar keşfetmeye uğraşmadan, insan konforunu arttıracak alanlarda yenilik peşindeyiz. Burada da seçtiğimiz alan sanal gerçeklik temelinde uygulama geliştirme ve buna hizmet edecek yapay zeka alt yapısıdır. Halihazırda ürünleştirebildiğimiz 3 ayrı konsept olsa da, geleceği şekillendirecek teknolojilerden birinin sanal dünya olduğuna inanıyor, sabır ve istikrar ile çalışmaya devam ediyoruz.