×

Küreselleşme ve Endişenin Sınırlarında

Günümüzün multilingual ve kalifiye bireyleri yaşamlarını yer değil deneyim merkezli planlıyor. Bu da göçü, ülkeler arası ticari, sosyal ve sanatsal aktiviteleri yaygın kılıyor. Kış Olimpiyatları ve uluslararası futbol turnuvaları, konserler ve seyahat özgürlüğü küreselleşmenin nimetlerinden sadece birkaçı.

Ülkeler bir yandan çok kültürlü ve kalifiye toplumlar inşa etmek isterken, diğer yandan, göçmen akımının kaynak yetersizliğine, işsizlik oranlarının artmasına, barınma problemlerine, eşitsizliğe ve en önemlisi terörizm tehdidinin kapılarına dayanmasına sebep olmasından endişe ediyor. Son dönemde terör eylemlerinde ve terörist yapılanmalarda gözlenen artış, bu endişenin yersiz olmadığının kanıtı. Bununla birlikte söz konusu tehlikelerin ürkütücülüğü kimi zaman sivilleri göçmenleri yaftalamaya, ötekileştirmeye ve korku özneleri haline getirmeye sevk edebiliyor. Bu da demek oluyor ki, küreselleşme arzusu ve güvenlik endişesi sınır komşusu. 

PAPILON Border Security

Bu da, sınır güvenliğine yeni bir standart getirmeyi zorunlu kılıyor.

Etkili ve yüksek doğruluklu sınır güvenliği, suç kaydı olan, ülkeye illegal yollarla veya göçmen akışından faydalanarak girmeyi ve yasadışı faaliyetlerde bulunmayı hedefleyen, terör ve organize suçlara karışmış kişilerin tespit edilmelerini, başka ülke ve halklara zarar vermelerini önlemek adına adalete teslim edilmelerini sağlar. Bu sayede, hem tehlike unsurları ayıklanmış olur, hem de tekil veya istisnai olaylar nedeniyle milyonlarca göçmenin yaftalanması ve ötekileştirilmesinin önüne geçilir.

Papilon sınır güvenliği çözümleri, kurumlar arası güvenli veri paylaşımı sağlayarak göç idareleri, emniyet ve askeri birimlerin giriş-çıkışları takip etmelerine izin verir.

Böylelikle, haklarında adli işlem gereken kişiler kolayca emniyet birimlerine teslim edilebilir. Bu sayede, askeri kuvvetler sınırda güvenlik tehdidi oluşturabilecek kişilere doğrudan ve kısa sürede müdahale edebilir ve kriz ve tehlike anlarında siviller korunabilir.

Papilon Adli Prosedürler

Papilon’un biyometri tabanlı sınır güvenliği sistemleri merkezi veri havuzu APFIS’e bağlanabileceği gibi, ülkeye giriş ihtimali olan suçluların ve şüphelilerin kayıtlarının bulunduğu yerel verisetleri ile de kullanılabilir. İzleme listesi de denilen bu daha küçük veri havuzları sayesinde, çok hızlı sorgular yürütülürken, tehlike teşkil etmeyen siviller rahatsızlık hissetmeden kontrol sürecini tamamlarlar.

Papılon sınır güvenliği çözümleri,

sınır hattının coğrafi özellikleri ve göçmen yoğunluğuna bağlı olarak farklı biçim ve entegrasyonlarla kullanılabilir.

Mobil Biyometri Merkezi olarak da anılan biyometri tırları, giriş-çıkış yoğunluğunun nispeten hafif ve iklim koşullarının sert olması halinde kapalı alanda kimlik kontrolü ve kişi kaydı için kullanılabilir. Öte yandan araçlı girişin yaygın olduğu gümrük noktalarında Papilon Biyometrik Entegreli Plaka Tanıma Sistemi ile hem araç, hem de kişi doğrulaması yapılabilir. Biyometrik Entegreli Plaka Tanıma, özellikle, yasal plakalar ve meşru vasıtaları kullanarak ülkeye mühimmat ve kaçak mal sokma girişiminde bulunan organize suçlardan sabık kişiler ve teröristlere karşı etkilidir ve üst düzey güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulan durumlar için uygundur. Biyometrik entegreli E-Kapı Sistemi, yaya girişinin yoğun olduğu, Suriye krizini takiben Türkiye’de yaşanan duruma benzer durumlar için uygundur. Açık alan, hem çok sayıda kişiye daha rahat işlem yapılmasını sağlar, hem de kötü yolculuk koşullarının sebep olabileceği bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini azaltır. Bu sabit veya geniş hacimli sistemlerin yanı sıra, merkezi veri sistemi APFIS’e entegre edilen biyometrik el terminalleri özellikle yaya girişlerde kontrol amaçlı kullanılabileceği gibi, lokal veriseti oluşturularak izleme listesindeki şüphelilerin takibi için etkili bir devriye aracına dönüştürülebilir. Papilon Sınır Güvenliği sistemleri ile rutinden kritiğe, tüm sınır güvenliği prosedürleri için uygun donanım sağlanarak hem saha personelinin işi kolaylaştırılır, hem de göçmenlerin yeni hayatlarına güvenle başlamaları mümkün olur.

Mobil Biyometri Merkezi

Mobil Biyometri Merkezi hakkında daha fazla bilgi için...

Biyometrik Entegre Plaka Tanıma Geçiş Sistemi

Biyometrik Entegre Plaka Tanıma Geçiş Sistemi hakkında daha fazla bilgi için...

Çoklu Biyometrik Turnike Geçiş Sistemleri

Çoklu Biyometrik Turnike Geçiş Sistemleri hakkında daha fazla bilgi için...

E-Gate Havalimanı Güvenliği

E-Gate Havalimanı Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için...

Yüz Tanıma Sistemi

Yüz Tanıma Sistemi hakkında daha fazla bilgi için...

Kiosk Akıllı Vatandaş Servisleri

Kiosk Akıllı Vatandaş Servisleri hakkında daha fazla bilgi için...

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.