×

Sağlık hizmetlerine erişim, ancak sağlık politikalarının toplumsal değişimlerle paralel dönüşmelerini ve işlemelerini sağlayacak, hükümet ve sağlık otoritelerinin işbirliği ile belirlenen

aşamalı ve süreklilik arz eden planlarla mümkündür.

Hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri, sağlık problemlerinin önlenmesi ve halkın sıhhat düzeyinin yükseltilmesi gibi tüm uygulamalar sağlık hizmetleri olarak tanımlanmaktadır.

Papilon Sağlıklı Biyometrik Provizyon Sistemi

Sağlık hizmetlerinin etkisi ve verimi ölçülürken, adaletli organizasyon ve dağılımın yanı sıra finansmanın sağlanması ve sunulmasına yönelik çalışmalar önemli parametreler olarak ön plana çıkmaktadır. Hizmet kullanımındaki kontrol mekanizmaları ve hastalıkların insidans ve prevalans bilgileri gibi epidemiyolojik verilerin toplanarak planlamada kullanılması toplum sağlığında karşılaşılan sorunların doğru tespiti için vazgeçilmez hale gelmiştir. Söz konusu verilerden anlamlı çıkarsamalar yapmak, uzun vadede toplanan verinin hakkının verilmesine ve vatandaşların bilgilerini teslim ederek sergiledikleri güvenin tam karşılık bulmasına imkan tanıyacak ve kamu sağlığı problemlerine bulunan çözümleri önemli ölçüde geliştirecektir. Bu açıdan söz konusu verilerin anlamlı hale gelmesi ve bütünlük arz etmesi için kişinin demografik bilgilerinin, aile ve ikametgah bilgisinin, geçirdiği operasyonlar ve gördüğü tedaviler, kullandığı ilaçlar, tıbbi cihazlar ve hastalık geçmişinin kayda geçmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Günümüzde sağlık ve hastalık bölgesel olmaktan çıkmış küresel endişeler yaratmaya başlamıştır.

Kıtalararası seyahatin kolaylığı, temas, vücut salgıları ve hava yolu ile taşınan hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. Bu da, salgınlarla küresel çapta arttırılmış önlemler, genişletilmiş sağlık hizmetleri ve tüm vatandaşların kontrol ve tedavi gereksinimlerini karşılayacak geniş bir hizmet ağı ile mücadele etmeyi zorunlu kılıyor. Gelişen teknoloji, artan maliyetlere karşı kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri sunmak isteyen otoritelere önemli fırsatlar sunuyor. Bunun farkına varan birçok sağlık kuruluşu yeni teknolojileri kendi altyapılarına entegre ederek, maliyetleri azaltıp, sağlık hizmetleri kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Sağlık kuruluşlarının, gelişmiş teknolojileri ve elektronik tıbbi kayıt sistemini etkin bir şekilde kullanmaya başlamasıyla kayda değer miktarda tasarruf edebilecekleri öngörülmektedir.

Sağlık ekonomisi, sağlık ve sağlık hizmetlerindeki harcamalar ile üretimin etkinliği, değeri ve anlayışı ile ilgili ekonomik bir daldır. Sağlık sektöründeki denetçilerin görevi, maliyetle mücadele ederken hizmet kalitesini artırmak, varlıklarını korumak ve kaliteyi arttırmaktır.

Maliyetlerin kontrol altına alınması sağlık hizmetlerindeki var olan etik ihlallerin tanımlanması ve gruplandırılmasını gerektirmektedir. Sağlık sektöründeki etik ihlaller;

● Tıbbi kimlik hırsızlığı,

● Sağlanmayan bir hizmetin maliyetini isteme,

● Gereksiz hizmetlerin faturaya dahil edilmesi,

● Sağlık hizmetinin farklı bir kodla listelenmesi yoluyla sağlık hizmetinin ödenmesi

olarak sıralanmaktadır.

Sağlık hizmetleri konusunda yapılan etik ihlallerinde ilk sırada yer alan tıbbi kimlik hırsızlığının neden olacağı zararlara karşı alınabilecek önlemlerden biri olarak karşımıza çıkan biyometrik kimlik doğrulama sistemleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iç kontrol yapısının önemli bir parçası olarak hızla yerini almaktadır.

Kişinin fiziksel özelliklerine ve davranış biçimlerine göre kimlik doğrulamasını sağlayan biyometrik sistemler,

işletmelerde özellikle verilere ve varlıklara erişimi kısıtlayarak, ihlalerin mümkün olduğunca azaltılması ve varlıkların korunmasında etkin rol oynamaktadır.

Bir kişi tarafından yapılan kimlik iddiasının doğru olduğunun onaylanması doğru kişiye doğru hizmetin verilmesinin temelidir. Ancak halihazırda süren ve ileride ortaya çıkması veya yinelemesi mümkün pandemi veya yerel bulaş tehditleri nedeni ile kullanılan teknolojilerin de sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtı gibi önlemlerle uyumlu olması zorunluluktur. 

Bu sebeple temassız biyometrik kimlik doğrulamasının önemi günümüzde daha da anlaşılır hale gelmiştir.

Yüz tanıma ve/veya iris tanıma bir cihazla veya diğer insanlarla temas gerektirmeyen güvenli ve sağlıklı biyometrik doğrulama yöntemleridir.

Papilon temassız biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile

hizmet almak isteyen kişinin yüz ve/veya iris tanıma sistemleri ile sağlık hak sahipliği sorgulamasının yapılması mümkün. Elektronik sağlık kayıtları ile eşleştirilen yüz/iris biyometrik doğrulama hastaların kullandığı ilaçlardan tıbbi malzemelere ve hastalık geçmişlerine dair tanı ve tedavi sürecini hızlandıracak bilgilere hızlı erişim sağlayacak ve MR, sintigrafi, tomografi, röntgen gibi filmlerin gereksiz çekilmesi gibi noktaların kontrol altında tutulmasına ve etik dışı işlemlerin önüne geçilmesine imkan verecektir.

Papilon, sağlığı bütünlüklü ve hayatın her alanına nüfuz etmiş bir konsept olarak tanımlıyor ve sağlık hizmeti veren kurumların sorumluluklarının tanı ve tedavi sürecinin ötesine geçtiğini biliyor. Bu bilinçle, söz konusu kurumlarda yapılan her bir işlemin halk sağlığını korur ve iyileştirir tarzda olmasını sağlayacak çözümler üretiyor. Bunu yaparken, hizmet sağlayıcıların hakları ve güvenliklerinin de sağlık sisteminin doğru işlemesi için olmazsa olmaz olduğunu gören ve gösteren bir yaklaşım sergiliyor ve tüm hizmet sağlayıcıları, hem kendi kuruluşlarının sağlıklı yönetimi hem de halk sağlığının korunumu için bu farkındalığı ve çabayı paylaşmaya davet ediyor. Papilon’un kuruma özel üretilen çözümleri, sizin ihtiyaçlarınızı sizin yerinize fark edip karşılar ve yönetim ve tedavi süreçlerinde sarf ettiğiniz emeklerinizin karşılığını tamı tamına aldığınızdan emin olmanızı sağlar.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.