×

Sağlığın bireysel ve bölgesel sınırları aşarak küresel bir terime dönüşmesi ve Dünya halklarının sıhhatinin küresel parametrelere bağlı olması, Dünya’nın bir noktasında düşülen bir handikapın küresel çapta bir salgına dönüşmesine neden olabiliyor. Hayatın yavaşladığı ve dış ortam aktivitelerinin minimuma indirgendiği bu süreçler, toplumların huzur ve güvenliğinin teminatı olan

sosyal devlet mekanizmasını sekteye uğratabilir.

Güvenlik ve sosyal hak dağılımını ölçmek adına bazı vatandaşların ve misafirlerin belli yoklama süreçlerinden geçmeleri gerekiyor. Göçmenler, sığınmacılar, geçici oturum izni ve vize ile ülkede barınmakta olan bireylere, kendilerine tanınan sosyal yardım ve haklardan adil bir biçimde yararlandıklarından emin olunması ve yaşama haklarının güvence altında olduğuna dair kontrollerin sağlanması için düzenli kontroller uygulanır. Bu yoklama süreci aynı zamanda ölüm gibi durumlarda kişiye tanınan hakların başkaları tarafından istismar edilmesinin önüne geçmeyi hedefler. Papilon’un Akıllı #Evden Yoklama Sistemi, bu yoklamaları en güvenilir veri türü olan biyometrik veri yardımıyla gerçekleştirerek, deftere imza atmak gibi eylemlerin sunamayacağı düzeyde doğruluk ve kesinlik sunar.

Papilon’un yeni Akıllı #Evden Yoklama Sistemi, web ve mobil uygulamalardan oluşan bir sayım ve kontrol çözümüdür.

Sistem, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın kamerasını kullanarak Papilon’un yüksek teknoloji ürünü canlı yüz tanıma sistemi SnapFace ile yüz tanıma ve kimlik doğrulama yapar.

IP adresi üzerinden konum doğrulaması yapabilen veya konum servisleriniz vasıtasıyla yerinizi belirleyebilen sistem, yargı tarafından belirlenen coğrafi sınırlar içerisinde olup olmadığınızı belirler.

Papilon Akıllı #Evden Yoklama Sistemi sayesinde yoklama süreçleri evden çıkmadan yürütülebilir.

AKILLI #EVDEN YOKLAMA SİSTEMİ - SİVİL PROSEDÜRLER

Sistem sayesinde, hem salgın süreçlerinde olağanüstü bir kapasite ve dirayetle çalışan güvenlik güçleri ve sosyal hizmet personellerinin iş yükünü azaltır hem de bulaşma riskini minimuma indirir.

Sistem, türlü hastalıklar ve kazalar sonucu hareket kabiliyeti kısıtlanmış yoklama yükümlülerinin de yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan tanır.

Papilon’un Akıllı Evden Yoklama Sistemi, güvenlik ve hizmet takibinin kritik durumlar ve beklenmedik gelişmelere karşı dirençli olmasını sağlıyor ve öngörülmesi imkansız problemlerin adalet ve sosyal devlet sisteminde gedikler açmasının önüne geçiyor. Papilon, toplumu ayakta ve bir arada tutan bu değer ve sistemlerin koruyucusu olan tüm kurumları, ekstrem zamanlarda hazırlıklı olmak ve halkın huzur ve refahına katkıda bulunmak için işbirliğine davet ediyor.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.