×

Sağlığın bireysel ve bölgesel sınırları aşarak küresel bir terime dönüşmesi ve Dünya halklarının sıhhatinin küresel parametrelere bağlı olması, Dünya’nın bir noktasında düşülen bir handikapın küresel çapta bir salgına dönüşmesine neden olabiliyor. Hayatın yavaşladığı ve dış ortam aktivitelerinin minimuma indirgendiği bu süreçler, toplumların huzur ve güvenliğinin teminatı olan

sosyal devlet mekanizmasını sekteye uğratabilir.

Güvenlik ve sosyal hak dağılımını ölçmek adına bazı vatandaşların ve misafirlerin belli yoklama süreçlerinden geçmeleri gerekiyor. Göçmenler, sığınmacılar, geçici oturum izni ve vize ile ülkede barınmakta olan bireylere, kendilerine tanınan sosyal yardım ve haklardan adil bir biçimde yararlandıklarından emin olunması ve yaşama haklarının güvence altında olduğuna dair kontrollerin sağlanması için düzenli kontroller uygulanır. Bu yoklama süreci aynı zamanda ölüm gibi durumlarda kişiye tanınan hakların başkaları tarafından istismar edilmesinin önüne geçmeyi hedefler. Papilon’un Akıllı #Evden Yoklama Sistemi, bu yoklamaları en güvenilir veri türü olan biyometrik veri yardımıyla gerçekleştirerek, deftere imza atmak gibi eylemlerin sunamayacağı düzeyde doğruluk ve kesinlik sunar.

Papilon’un yeni Akıllı #Evden Yoklama Sistemi, web ve mobil uygulamalardan oluşan bir sayım ve kontrol çözümüdür.

Sistem, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın kamerasını kullanarak Papilon’un yüksek teknoloji ürünü canlı yüz tanıma sistemi SnapFace ile yüz tanıma ve kimlik doğrulama yapar.

IP adresi üzerinden konum doğrulaması yapabilen veya konum servisleriniz vasıtasıyla yerinizi belirleyebilen sistem, yargı tarafından belirlenen coğrafi sınırlar içerisinde olup olmadığınızı belirler.

Papilon Akıllı #Evden Yoklama Sistemi sayesinde yoklama süreçleri evden çıkmadan yürütülebilir.

AKILLI #EVDEN YOKLAMA SİSTEMİ - SİVİL PROSEDÜRLER

Sistem sayesinde, hem salgın süreçlerinde olağanüstü bir kapasite ve dirayetle çalışan güvenlik güçleri ve sosyal hizmet personellerinin iş yükünü azaltır hem de bulaşma riskini minimuma indirir.

Sistem, türlü hastalıklar ve kazalar sonucu hareket kabiliyeti kısıtlanmış yoklama yükümlülerinin de yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan tanır.

Papilon’un Akıllı Evden Yoklama Sistemi, güvenlik ve hizmet takibinin kritik durumlar ve beklenmedik gelişmelere karşı dirençli olmasını sağlıyor ve öngörülmesi imkansız problemlerin adalet ve sosyal devlet sisteminde gedikler açmasının önüne geçiyor. Papilon, toplumu ayakta ve bir arada tutan bu değer ve sistemlerin koruyucusu olan tüm kurumları, ekstrem zamanlarda hazırlıklı olmak ve halkın huzur ve refahına katkıda bulunmak için işbirliğine davet ediyor.