×

Günümüzde sağlık ve hastalık bölgesel değil, küresel endişeler yaratıyor.

Kıtalararası seyahatin kolaylığı, temas, vücut salgıları ve hava yolu ile taşınan hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. Bu da, salgınlarla küresel çapta arttırılmış önlemler, genişletilmiş sağlık hizmetleri ve tüm vatandaşların kontrol ve tedavi gereksinimlerini karşılayacak geniş bir hizmet ağı ile mücadele etmeyi zorunlu kılıyor. Bununla birlikte en ücra köşelere dahi kontrol ve tedavi imkanları götürmek kolay iş değil. Sağlık ocakları ve dispanserler gibi küçük yerleşim birimlerinde hizmet veren sağlık kuruluşlarının imkansızlıkları, teşhis ve tedavi süresini daha da zorlaştırıyor.

Şimdi, tüm bu problemleri çözmek için Papilon Mobil Test & Karantina Hastanesi var.

Mobil Test & Karantina Hastanesi
Mobil Test & Karantina Hastanesi

Bu Hastane, konteyner İçerisine sığdırılmış tam teşekküllü bir test ve karantina merkezi olarak tasarlanmıştır.

Konteynerin içerisindeki bölmeler, yapılan testler sonucunda gündelik şikayetler veya endişe verici olmayan rahatsızlıkları olduğu tespit edilen hastalarla, salgın rahatsızlıklardan mustarip hastaların birbirleri ile temasta bulunmadan tedavi edilmelerini sağlar.

Mobil Test & Karantina Hastanesi

Hastane içerisinde bir müşahede odası, bir mini laboratuvar ve bir karantina odası bulunur.

Mobil Test & Karantina Hastanesi
Mobil Test & Karantina Hastanesi

Karantina odasına giriş ve çıkışında iki pozitif basınç odası bulunur. Odaya girecek sağlık personeli steril giysi ve koruyucu ekipmanla karantina alanına giriş yapar. Burada gerekli müdahaleyi gerçekleştiren personel, pozitif basınç odasında ekipman ve kıyafet değiştirerek alan dışına çıkar. Karantina odasının kendisi bir negatif basınç odasıdır. Basınç yükseldikçe hava doğal olarak basıncın daha düşük olduğu bir alana kaçmak ister.

Mobil Test & Karantina Hastanesi

Hazırlık odası ve negatif basınçlı karantina odası arasındaki basınç zıtlığı, karantina odasındaki havanın oda dışına çıkmasını önler. Bu sayede hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılması ve hastalığa sebep olan virüslerin oda dışına çıkması önlenmiş olur. Karantina odasına yerleştirilen vantilatörler saatte en az on iki kez dışarıdaki temiz havayı içeriye alarak odadaki havayı yeniler. 

Vantilatörlere entegre HEPA filtreler sayesinde odaya giren hava temizlenir. 

Karantina odasının kapıları otomatiktir. Odanın temel aksamı hastaların ulaşamayacağı noktalardadır.

Mobil hastane konteynerı tır veya kamyona monte edilerek sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu tüm bölgelere taşınabilir. Bu sayede ülkenin en ücra noktalarına bile kritik sağlık hizmeti ve test imkanı götürülebilir. Mobil hastanede bulunan karantina odası sayesinde, hastalığı kaptığı tespit edilen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla tam teşekküllü bir kuruma ulaşmak zorunda kalmaz ve hastalığın yayılımı önlenmiş olur. Karantina odasına alınan hastalar, tedavilerinin devamı için mobil hastane ile en yakındaki tam teşekküllü kuruma transfer edilirler.

Mobil Test & Karantina Hastanesi

Mobil hastane ayrıca bir veya birkaç vakaya rastlandığı için tedbiren karnntinaya alınan mezra ve köylere de tedavi götürür. Bir mezra veya köye, hane sayısına göre bir veya daha fazla Mobil Test & Karantina Hastanesi tahsis edilebilir. 

Bu sayede, tedbiren karantinaya alınmış vatandaşların test İşlemleri ve ön tedavileri karantina alanı İçerisinde yapılabilir.

Mobil test ve karantina hastanelerine duyulan ihtiyacın arttığı kriz zamanlarında, bir ülkenin salgın hastalıklar ve yayılımdan tam anlamıyla kurtulmasının sadece göz önünde olan bölgeler ve metropollerdeki vakaların kontrol altına alınması ile değil, memleketin en ücra köşesinde salgına yakalanmış son vatandaşa da gerekli yardımın götürülmesi ile sağlanacağı ortaya çıkıyor. Gözden kaçan tek bir vaka, tedavi edilmeyen tek bir vatandaş hem sorumlu kurumların yetkinlik ve samimiyetlerini sorgulatır hem de probleminin devamına davetiye çıkarır. Papilon, test ve karantina hastanesi dahil kriz anlarına hitap eden sağlık ve güvenlik çözümleri ile gözden kaçan tek bir nokta olmaması adına sorumlu kurumlarla birlikte çalışmaya, çaba sarf etmeye hazır.