×

Günümüzde sağlık ve hastalık bölgesel değil, küresel endişeler yaratıyor.

Kıtalararası seyahatin kolaylığı, temas, vücut salgıları ve hava yolu ile taşınan hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. Bu da, salgınlarla küresel çapta arttırılmış önlemler, genişletilmiş sağlık hizmetleri ve tüm vatandaşların kontrol ve tedavi gereksinimlerini karşılayacak geniş bir hizmet ağı ile mücadele etmeyi zorunlu kılıyor. Bununla birlikte en ücra köşelere dahi kontrol ve tedavi imkanları götürmek kolay iş değil. Sağlık ocakları ve dispanserler gibi küçük yerleşim birimlerinde hizmet veren sağlık kuruluşlarının imkansızlıkları, teşhis ve tedavi süresini daha da zorlaştırıyor.

Şimdi, tüm bu problemleri çözmek için Papilon Mobil Test & Karantina Hastanesi var.

Mobil Test & Karantina Hastanesi
Mobil Test & Karantina Hastanesi

Bu Hastane, konteyner İçerisine sığdırılmış tam teşekküllü bir test ve karantina merkezi olarak tasarlanmıştır.

Konteynerin içerisindeki bölmeler, yapılan testler sonucunda gündelik şikayetler veya endişe verici olmayan rahatsızlıkları olduğu tespit edilen hastalarla, salgın rahatsızlıklardan mustarip hastaların birbirleri ile temasta bulunmadan tedavi edilmelerini sağlar.

Mobil Test & Karantina Hastanesi

Hastane içerisinde bir müşahede odası, bir mini laboratuvar ve bir karantina odası bulunur.

Mobil Test & Karantina Hastanesi
Mobil Test & Karantina Hastanesi

Karantina odasına giriş ve çıkışında iki pozitif basınç odası bulunur. Odaya girecek sağlık personeli steril giysi ve koruyucu ekipmanla karantina alanına giriş yapar. Burada gerekli müdahaleyi gerçekleştiren personel, pozitif basınç odasında ekipman ve kıyafet değiştirerek alan dışına çıkar. Karantina odasının kendisi bir negatif basınç odasıdır. Basınç yükseldikçe hava doğal olarak basıncın daha düşük olduğu bir alana kaçmak ister.

Mobil Test & Karantina Hastanesi

Hazırlık odası ve negatif basınçlı karantina odası arasındaki basınç zıtlığı, karantina odasındaki havanın oda dışına çıkmasını önler. Bu sayede hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılması ve hastalığa sebep olan virüslerin oda dışına çıkması önlenmiş olur. Karantina odasına yerleştirilen vantilatörler saatte en az on iki kez dışarıdaki temiz havayı içeriye alarak odadaki havayı yeniler. 

Vantilatörlere entegre HEPA filtreler sayesinde odaya giren hava temizlenir. 

Karantina odasının kapıları otomatiktir. Odanın temel aksamı hastaların ulaşamayacağı noktalardadır.

Mobil hastane konteynerı tır veya kamyona monte edilerek sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu tüm bölgelere taşınabilir. Bu sayede ülkenin en ücra noktalarına bile kritik sağlık hizmeti ve test imkanı götürülebilir. Mobil hastanede bulunan karantina odası sayesinde, hastalığı kaptığı tespit edilen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla tam teşekküllü bir kuruma ulaşmak zorunda kalmaz ve hastalığın yayılımı önlenmiş olur. Karantina odasına alınan hastalar, tedavilerinin devamı için mobil hastane ile en yakındaki tam teşekküllü kuruma transfer edilirler.

Mobil Test & Karantina Hastanesi

Mobil hastane ayrıca bir veya birkaç vakaya rastlandığı için tedbiren karnntinaya alınan mezra ve köylere de tedavi götürür. Bir mezra veya köye, hane sayısına göre bir veya daha fazla Mobil Test & Karantina Hastanesi tahsis edilebilir. 

Bu sayede, tedbiren karantinaya alınmış vatandaşların test İşlemleri ve ön tedavileri karantina alanı İçerisinde yapılabilir.

Mobil test ve karantina hastanelerine duyulan ihtiyacın arttığı kriz zamanlarında, bir ülkenin salgın hastalıklar ve yayılımdan tam anlamıyla kurtulmasının sadece göz önünde olan bölgeler ve metropollerdeki vakaların kontrol altına alınması ile değil, memleketin en ücra köşesinde salgına yakalanmış son vatandaşa da gerekli yardımın götürülmesi ile sağlanacağı ortaya çıkıyor. Gözden kaçan tek bir vaka, tedavi edilmeyen tek bir vatandaş hem sorumlu kurumların yetkinlik ve samimiyetlerini sorgulatır hem de probleminin devamına davetiye çıkarır. Papilon, test ve karantina hastanesi dahil kriz anlarına hitap eden sağlık ve güvenlik çözümleri ile gözden kaçan tek bir nokta olmaması adına sorumlu kurumlarla birlikte çalışmaya, çaba sarf etmeye hazır.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.