×

suçlu detayda gizlidir.

Kurgusal dedektiflerin en ünlüsü Sherlock Holmes’un imza cümlesi “Oldukça basit, sevgili Watson”dır. Ama Doyle’un ünlü öykülerinden uyarlanan 2010 tarihli TV dizisinin ilk bölümünde dedektifimiz, Cardiff’te hava durumunu öğrenmek için Google’ın hava durumu uygulamasını kullanır! Artık o kadar da basit değil Sevgili Watson değil mi?

Dedektif öykülerinin sezonlarca yayımlanması, dedektif romanlarının tuğla kalındığında olması boşuna değil. Her ne kadar dahi olsalar da, bu dedektifler vakaları oldukça yavaş çözerler ve teknoloji ilerledikçe, insan aklının zirve noktasını temsil eden bu dahiler, yukarıdaki örnekte de olduğu gibi, teknolojiden yardım almadan vakaları çözemez hale gelirler.

Çünkü suçlular da teknolojiyi kullanır.

Papilon Biyometri Sistemleri

Modern suçlu tespitinde üç yüz sayfamız ve kaybedecek haftalarımız yok. Bir suçlunun, suç keşfedilmeden bir uçağa atlayıp dünyanın öbür ucuna varması birkaç saatlik iş. Sahte bir kimlikle yurt dışına çıkması mümkün. Bu yüzden günümüzde, suçu aydınlatmak ve zanlıyı yakalamak için Google hava durumu dahil, pek çok teknolojik desteğe ihtiyaç var. Güvenlik kameraları bunlardan biri. Size zanlının cinsiyetini ve yaşını söyleyebilir. Ama bu özellikleri bilmek sizi pek uzağa götürmeyecektir. Çünkü bu bilgiler şüpheli havuzunu ancak birkaç milyona kadar daraltır. Halbuki adaleti sağlamak için çok kilit ve spesifik bir sorunun cevabını bilmeniz gerek:

"Kim?"

Yeni nesil kimliklere gömülmek üzere vatandaşlardan alınan biyometrik veri, merkezi ve yüksek güvenlikli bir veri havuzunda toplanır. Bu verinin yönetimi ve toplum yararına kullanılması hayati önem taşır. Vatandaşlar, kişisel verilerini otoritelere teslim etmedeki güvenlerinin karşılığını toplumsal fayda olarak görmeliler.

Papilon Apfis

Papilon APFIS, tüm bu biyometrik verinin, kamusal hayatın neredeyse her noktasında halka daha iyi hizmet sunabilmek ve sosyal devlet işlevlerinin uygun biçimde otomatize edilmesi için üretildi. Otomatik avuç ve parmak izi tespit sisteminin kısaltması olan APFIS, biyometrik verinin hem sivil hem de adli süreçlerde kullanımını sistematikleştirir ve pek çok problemi literatürden silecek çözümler sunar.

tüm vatandaşların on el parmağının düz basım ve çevrim izlerini, vatandaşların demografik bilgileri ve yüz görüntüleri ile birlikte saklar. Bu zengin veri kaynağı sayesinde, bir parmak izinden, saniyeler içerisinde aranan zanlının suretine ulaşabilirsiniz. Papilon APFIS’in hızı ve yüksek doğruluk oranı, suçlulara adaleti yanıltacak zaman ve alan bırakmaz.

Papilon APFIS, kişilerin kimlik çıkartma ve diğer vatandaşlık prosedürleri için alınan verilerini OP ya da on parmak, olay yerlerinden toplanıp sahibi bilinmeyen izleri ise OY yani olay yeri verisetinde saklar. Sisteme girilen her yeni iz, alınma sebebi ne olursa olsun, her iki verisetinde de sorgulanır. Bu sayede, geçmişte işlenip aydınlanmamış suçlara karışmış kimseler, birden fazla kriminal vaka ile bağlantısı olan kimseler, kimlik ve belgede sahtecilik gibi adaleti yanıltma teşebbüsleri kolayca tespit edilir.

Örnek vermek gerekirse, OP için alınan kaydın OY izi ile eşleşmesi, bize kişinin adli bir vakada rolünün bulunduğunu, iki OY kaydının eşleşmesi, kişinin birden fazla suça karıştığını söyler. Bunun yanı sıra, bir izin birden fazla OP kaydı ile örtüşmesi, kimlik sahteciliği suçlarını ortaya çıkarır.

Papilon APFIS, OP-OP karşılaştırmasında otomatik kodlama İle %99.9 doğruluk oranına sahiptir.

99.9%

Bu da, OP-OP sorgularının %99.9’unda doğru adayın ilk sırada geldiğini gösterir ve Papilon APFIS’i sektörün en güvenilir sistemi yapar.

OY sorgularında kullanılan izler zanlılar tarafından bilerek tahrip edilmiş veya zamanla silikleşmiş olabilir. OY otomatik kodlamasında da yüksek performans göstermesine rağmen Papilon APFIS, bir sağlama mekanizması olarak kullanılabilecek manuel kodlama moduna sahiptir. Bu sayede uzmanlar, OY izlerinde sistem tarafından yapılan değerlendirmeleri görebilir ve isterlerse değişiklik yapabilirler. Bu da, Papilon APFIS’in OP-OY eşleşmelerinde de isabetli sonuçlar vermesini sağlar.

PAPILON-faili-mechul

Özellikle görüntü kaydının bulunmadığı olay yerlerinde zanlı tespiti için günlerce uğraşmaya ve zanlının gitmiş olabileceği yerleri saptayarak güzergah üstündeki tüm kameraları tek tek izlemeye gerek kalmaz. Papilon APFIS sayesinde olay yerinden alınan bir parmak izi, emniyet personelini doğrudan zanlının ve/ya kurbanların yüz görüntülerine götürür ve

olayın olabilecek en kısa sürede çözülmesini sağlar.

bozulmuş izlerin kalitesi arttırılarak ve tamamlanarak sorguya girebilecek hale gelmeleri sağlanır. Bu sayede, izleri tahrip ederek kurtulduğunu düşünen ve rahat hareket eden suçlular kıskıvrak yakalanır.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.