Papilonun ayrıntılı eğitim hizmetleri sıkça karmaşık olarak adlandırılabilecek uygulamaları aydınlatır. Biyometri ve Balistik Eğitim takımı destek deneyimlerini teorik bakış açısıyla birleştirir ve bu başarılı kombinasyonu local ve uluslararası platformlarda gösterirler.