×

Kalabalığın yoğun olduğu alanlar izdiham ve manipülasyona açıktır. Özellikle kalabalıkta işlenen suçların sorumlularını tespit etmenin güç olması, gasp, yaralama ve daha ciddi suçlara kapı arayabiliyor. Konser, festival ve miting alanları,stadyumlar, sivil gösteriler, milli bayram kutlamaları, katılımın yoğun olduğu açılış törenleri, güvenliği sağlamanın oldukça zor olduğu durumlara sahne oluyor.

Kalabalık organizasyonlarda katılımcıların can güvenliğinden emin olmak isteyen otoriteler, zaman zaman güvenlik personeli sayısını artırmak gibi yöntemlere başvuruyor, fakat kontrol edilmesi gereken alanın genişliği ve on binlerce kişinin ayrıntılı kontrolünü yapmanın zorluğunu, sayı ne olursa olsun insan gücü ile aşmak zor. Konser, festival ve miting alanları,stadyumlar, sivil gösteriler, milli bayram kutlamaları, katılımın yoğun olduğu açılış törenleri, güvenliği sağlamanın oldukça zor olduğu durumlara sahne oluyor.

Papilon’un üstün yüz tanıma algoritmasından güç alan drone ile Havadan Biyometrik Tarama ve Kitle Analizi sistemimiz, gerçek zamanlı bir yüz tanıma uygulaması olan SnapFace ile uzun menzilli kameralarla donatılmış bir drone’dan oluşur. Yüksek teknoloji ürünü yüz tanıma yazılımımız SnapFace, bir kalabalıktaki tüm yüzleri anlık olarak yakalar ve eşzamanlı olarak sorguya gönderir. Sistemden maksimum düzeyde verim alabilmeniz, kullandığınız donanıma bağlıdır. İki göz arası elli piksel mesafe bulunması halinde, bir diğer deyişle yeterli kalitede kamera ekipmanı kullanıldığında, Papilon Havadan Biyometrik Tarama ve Kitle Analizi sistemi drone’un bulunduğu yükseklikten etkilenmeden yüz tanıma yapabilir. Bunun yanı sıra, sorgu için kullanılan donanımın kuvvetine ve işlem gücüne bağlı olarak, bir karede sınırsız sayıda insan yüzünü eş zamanlı olarak yakalayıp sorgulayabilir. 

Sistem, merkezi biyometrik veri yönetim ve saklama yazılımı Polyface ya da APFIS’e bağlanarak anlık olarak alınan yüz görüntülerini bu verisetlerinde tutulanlarla karşılaştırır. Vatandaşların önceden resmi prosedürler için alınmış fotoğrafları ile sistemden gelenler kıyaslanarak eşleştirilir ve kişilerin kimlik doğrulaması yapılmış olur. Papilon’un üstün yüz tanıma algoritması sayesinde doğru aday ilk sırada gelir ve eşleşmelerin ayıklanmasına ihtiyaç kalmaz.

Sistem, güvenlik güçlerinden kaçan zanlıların, kaçırma vakalarında kurbanların teşhisi, Alzheimer ve demans gibi hafıza üzerinde etkili hastalıklara sahip kimselerin ve engelli bireylerin kaybolmaları halinde takip edilmeleri için kullanılabilir.

Miting ve sivil gösterilerde, halk güvenliğini tehdit edebilecek veya ortamı manipüle edebilecek kişilerin tespiti de Papilon Havadan Biyometrik Tarama ve Kitle Analizi sistemi ile mümkündür.

Sistem ayrıca, önemli siyasi ve diplomatik ziyaretler sırasında halkı endişelendirmeden ve gündelik akışı bozmadan misafirlerin güvenliğini sağlamada da kullanılabilir.

 

Papilon Havadan Biyometrik Tarama ve Kitle Analizi

Alternatif olarak sistem, hareket takibi ve iskelet analizi yazılımımız Nuıtrack ile, duygu durumun ve demografik analiz sistemimiz Seemetrix ile ve termal kameralarla donatılabilir.

Nuitrack’in yüzden fazla eylemi tanıma ve sınıflandırma özelliği sayesinde, kalabalık içerisinde kargaşaya sebep olabilecek ve şiddet eyleminde bulunabilecek kimseler kimlikleriyle birlikte anında tespit edilir, halkın can güvenliği korunmuş olur. Nuitrack, fırlatma, vurma gibi yüzden fazla eylemi tanıyabilir. Seemetrix ile kalabalığın yaş ve cinsiyet analizi yapılabilir. Bu sayede kalabalığın davranışsal eğilimleri belirlenerek kargaşa veya şiddetin önceden öngörülmesi sağlanır. Seemetrix ayrıca, kişilerin yüzlerindeki öfke, nefret gibi duyguları da tanıyarak güvenlik güçlerine kimlerin kalabalığı yanlış yönlendirebileceğine dair ipuçları verir. Bu sayede, bu kişiler izlenerek verebilecekleri zararların önüne geçilir.

Sistemde ayrıca termal kameralar kullanılarak obje tespiti ve vücut sıcaklık ölçümü yapılabilir. Objeler insan vücudu ile farklı ısıda olduğundan, ısı odaklı çalışan termal kameralar, kesici ve delici aletlerin, taş, sopa, silah gibi halka zarar verebilecek nesnelerin tespitinde kullanılabilirler. Bu sayede, yatay veya kuşbakışı görüntü alan kameralarla tespit edilemeyecek bu aletler tespit edilir ve halkın zarar görmesi önlenir. Termal kameralarla yapılan vücut sıcaklık ölçümü ayrıca bulaşıcı hastalıkların tespitinde ve kamuya açık alanlarda halk sağlığının korunmasında, aynı zamanda vatandaşların bilinçlenmesi ve ihtiyaç duydukları tıbbi yardımı almalarında kullanılabilir.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.