×

Papilon Güvenli Bebek Sistemi, yenidoğan ünitelerine giriş çıkışı ilgili personelle kısıtlamak için biyometrik teknolojiyi kullanır.

Anneyle bebek arasındaki bağın doğumdan çok önce başladığı söylenir. Anne ve bebeğin iletişiminin hamileliğin ilk aylarında başladığı ve bebeğin hamileliğin son aylarında annenin sesini tanıdığı ve tepki verdiği bilinir.

Bu yüzden doğum hem bir kavuşmayı hem de ayrılığı temsil eder.

PAPILON-baby-footprint-system

Bebek, ilk kez annenin korunaklı yakınlığından mahrumdur ve bebeğin güvende olması şimdi pek çok dış etkene bağlı ve korunması gereken riskler daha fazladır. Doğum gibi zorlu bir süreçten çıkmış yorgun anneler, her zamanki güçlerine sahip olmadıkları ve bebeklerini başka birine emanet etmeye alışık olmadıklarından endişeli olabilirler. Bu oldukça normaldir. Fakat bu endişenin yatıştırılması ve bebeklerin bakımına ve güvenliğine üst düzeyde ihtimam gösterilmesi hastanelerin ve ilgili sağlık personelinin sorumluluğundadır. 

Sıradan prosedürde, bebeklerin karışması gibi yenidoğan ünitelerinde ortaya çıkabilecek en vahim durumlara dair önlemler alınır. Bebeğin hastane kaydı oluşturulurken annenin parmak izi ve bebeğin ayak izi mürekkep basımla alınır. Ne var ki bu yöntem bebekleri ve aileleri ciddi güvenlik risklerine karşı korumakta yetersiz kalıyor. Mürekkep basımın iki temel problemi var. İlki, yenidoğan bebeklerin parmak, el ve ayak izlerindeki ayırt edici izler ve hatlar, yani papiller, mürekkep iziyle ayırt edilecek kadar belirgin ve yerleşmiş değildir. Bu da iz kalitesine etki eder. İkinci problem, mürekkep basımla alınan izin anında kontrolünün mümkün olmaması, karşılaştırma yoluyla yapılacak doğrulamaların uzmanlar tarafından tamamen manuel olarak ve günler süren çalışmalar sonunda yapılabilecek olmasıdır. Bunlara ek olarak mürekkep basım izler, yenidoğan ünitelerinin güvenliğine ve bebeğin hastane içerisinde takibine katkı sağlamazlar.

PAPILON-baby-footprint-system

Papilon Güvenli Bebek Sistemi, yenidoğan ünitelerine giriş çıkışı ilgili personelle kısıtlamak için biyometrik teknolojiyi kullanır.

Papilon biyometrik tarayıcılarıyla yapılan kimlik doğrulamaları, doğrulama zamanı ile birlikte arşivlenir. Bu sayede, yenidoğan ünitesine girme ve burada işlem yapma yetkisine sahip olan herkes, ünitede bulundukları süre ve yaptıkları işlemlerden sorumlu tutulabilir. Papilon Bebek Ayak İzi Tarayıcısı sayesinde üniteden rutin muayene veya beslenme için çıkarılan bebeklerin kimlikleri giriş ve çıkışta doğrulanarak bebeğin takibi sağlanmış olur.

Bebeğin ve annenin izlerinin Papilon tarama cihazları ile alınması, taburcu etme ve çıkış işlemleri sırasında kimliklerin doğrulanmasını kolaylaştırır ve saniyeler içerisinde anne ve bebeği eşleştirir.

Bu sayede annelerin endişeleri giderilmiş, bebekler korunmuş, bunlara ek olarak sorumlu kurumun hakları korunmuş ve profesyonelliği ispatlanmış olur.

Bir toplumun, ona katılan her yeni bireyin güvenliğinden doğum anından itibaren sorumlu olduğunun farkında olan Papilon Savunma, hastaneler, sağlık kuruluşları ve halkın sağlığı ve güvenliğiyle ilgilenen kurumlarla bu sorumluluğu paylaşmaktan şeref duyar ve sağlık ve güvenliğiin birbirini tamamladığını ve ancak birlikte var olurlarsa anlam kazandıklarını bilen tüm kurumları Papilon çözümlerinden yararlanmaya davet eder.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.