×

Havayolu ile seyahat, sadece ülkeler arası değil, şehirlerarası yolculukta da standart haline geldi. Karayolu seyahati ile aynı düzeye çekilen seyahat masrafları ve kısa ulaşım süresi havayolu seyahatini cazip kılıyor. Bu da havaalanlarının her zamankinden daha kalabalık olmasına neden oluyor. Havaalanları sadece şehirden şehire ziyaret eden vatandaşların değil, diplomatik ziyaretçilerin, devlet erkânının, yabancı ve yerli turistlerin ve göçmenlerin de uğrak yeri.

Bu da, havaalanlarını provokasyon girişimlerine, terör eylemlerine ve güvenlik zaafiyetlerine açık hale getiriyor.

Terörizmin küresel bir tehdit haline gelmesi bu güvenlik zaafiyetinin tolere edilemeyeceğini gösteriyor. Ne var ki, bu açığı güvenlik personeli sayısını veya güvenliğe ayrılan kaynakları arttırarak kapatmak ne yazık ki mümkün değil. Havaalanlarının yoğun kalabalığı insan dikkatini zorluyor. Bu yüzden havaalanı güvenliğinin yanılmayan ve yorulmayan sistemlere emanet edilmesi gerekiyor.

Papılon Havaalanı Güvenliği Çözümleri,

yüksek güvenlikli havaalanları için gereken tüm güvenlik bileşenlerini bir arada sunar. Biyometrik Entegreli E-Kapı sistemi, giriş yapan vatandaş, turist ve göçmenlerin kimliklerini biyometrik veri kullanarak doğrular ve risk ve tehlike arz edebilecek durumları önler. Hem merkezi veri yönetim sistemi APFIS ile hem de lokal verisetleri ile çalışabilen Papilon Biyometrik Entegreli E-Kapı sistemi, yerel veriseti yardımıyla ülkeye girişinden endişe edilen şüpheli ve suçluların kayıtlarını içeren izleme listeleri oluşturarak bu kişilerin ülkeye girişini engeller. Merkezi veriseti ise, tüm vatandaşların saniyeler içerisinde güvenlik kontrolünden geçmesini sağlayarak yığılmaları, beklemeyi ve efor israfını önler.

E-Kapı sayesinde, kişilerin kimlikleri birden fazla biyometrik modülle doğrulanır. Bu çifte kontrol sistemin, girişlerin yoğun olduğu zamanlarda dahi yanılma payını minimuma indirir ve yüksek doğrulukla kimlik tespiti ve kontrolüne imkan verir. E-Kapı’ya entegre biyometrik modüllerle alınan her iz, merkezi verisetinde sorgulanır.

Alınan izlerin birden fazla kayıtla eşleşmesi halinde kimlik sahteciliği suçları tespit edilmiş ve ülkeye sahte pasaport ve kimlikle giriş yapmaya çalışan kişiler tespit edilerek bu girişimler önlenmiş olur. 

Alınan izlerin Olay Yeri verisetinde saklanan ve sahibi bilinmeyen izlerle eşleşmesi ise, söz konusu kişinin çözülmemiş kriminal vakalara karıştığına işaret eder ve havaalanı personeli bu bilgi doğrultusunda gereken önlemleri alabilir. Böylesine bütünlüklü bir tarama, insan gücü kullanılarak yapılan güvenlik kontrolleri ile mümküm değildir.

PAPILON Beogs

kişilerin biyometrik verilerini, demografik ve kişisel bilgilerle ilişkilendirerek saklar. Bu sayede E-Kapı’ya entegre belge okuyucu ve çip okuyucu ile yeni nesil kimlik kartları ve pasaportlardaki MRZ veya çipe gömülmüş bilgi okunarak parmak izi veya yüz görüntüsü ile ilişkilendirilmiş bilgilerle karşılaştırılır ve sahte pasaport ve vize kullanımı gibi girişimler önlenmiş olur. Bu özellik, haklarında hukuki süreç devam ettiği için yurt dışına çıkış yasağı plan ve söz konusu yasağı sahte belge kullanarak delmeye çalışan kişilerin tespitinde oldukça yararlıdır. E-Kapı ile kullanılabilen yerel verisetleri yalnızca zanlıların değil, VIP girişini kullanmayan fakat siyasi veya toplumsal atmosferin rsik altında bıraktığı konsolosluk,elçilik gibi kurumların çalışanlarını, yabancı girişimci ve yatırımcıları ve diplomatik ziyaretçileri tespit ederek güvenliklerini sağlamada da etkilidir.

Papilon Güvenlik İzleme Sistemi, kullanılan donanıma bağlı olarak havaalanının sayısız noktasını aynı sistemle izleme olanağı tanıyarak güvenlik personelini sistem entegrasyonu ve farklı kaynaklardan kontrol gibi zahmetlerden kurtarır.

Güvenlik İzleme Sistemi’ne entegre edilen gerçek zamanlı yüz tanıma sistemi Papilon SnapFace ve iskelet analiz ve hareket takip sistemi Nuitrack Papilon Güvenlik İzleme Sistemi’ni sıradan bir güvenlik kamerası sisteminin çok ötesine taşır. SnapFace gerçek zamanlı, bir diğer ifadeyle, canlı görüntüdeki yüzleri merkezi yüz verisetinde sorgulayarak sadece güvenlik kontrol noktalarında ve giriş ve çıkışlarda değil, havaalanının tamamında kesintisiz güvenlik kontrolü sağlar. Güvenlik kameralarına entegre SnapFace sayesinde sadece yolcuların değil, yolculuk etmediği halde havaalanında bulunan yolcu yakınları, görevliler ve işletme çalışanlarından havaalnı ve kapsadığı işletmelerden bağımsız, farklı hizmeller sunan kimselerin de kimlikleri belirlenerek havaalanı ve çevresindeki kimsenin tehlike teşkil etmediğinden emin olunur.

Nuitrack iskelet ve jest analizi sayesinde, vurma, sarsma, itme, telaş belirtileri gösterme gibi kargaşaya ve şiddet eğilimine işaret edebilecek eylemler ve söz konusu davranışları sergileyen kişinin kimliği tespit edilerek yer bilgisi ile birlikte güvenlik personeline iletilir. Bu sayede, şiddet ve kargaşa daha başlangıç anında yapılan etkin müdahele ile etkisiz hale getirilmiş olur ve havaalanı güvenliği birkç kapı ve kontrolden çok daha kapsayıcı bir konsept olarak Papilon sayesinde yeniden tanımlanır.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.