Gerçeklik algısını şekillendiren algılar kolaylıkla güçlü uyarıcılarla yönlendirilebilinir. Bu uyarıcılar sensörel verinin kişilerin beyinlerinde çok gerçekçi sezgiler yaratmasına ve gerçeklik algısının sapmasını sağlayabilirler. 3 boyutlu bir platform bir bilgisayar aracılığı ile yaratılıp, objeler kişinin bu yeni ortama göre harekete geçmesini – çoğunlukla fiziksel olarak- sağladığında görsel gerçeklik kavramı cisimleşir.

Sanal Gerçeklik

Her ne kadar görsel gerçeklik çok kısa bir zamandır kullanılıyor olsa da, sektörlerin işleyiş şeklini değiştirme gücüne sahip olduğu tartışılamaz.

Görsel Gerçeklik Teknolojisinin kullanılabileceği sektörlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

  • Eğlence
  • Oyun
  • Sağlık
  • E-ticaret
  • İş