Değişen ve sürekli gelişen ihtiyaçlar teknoloji ile birleşince biyometrik öncelikler de değişmekte. İki ya da daha fazla biyometrik uygulama;

  • Doğruluk oranlarını optimize eder; çünkü çoklu biyometrik yöntemlerin uygulaması hata oranlarını ciddi boyutta azaltır.
  • Güvenlik seviyelerini farklılaştırır; çünkü spesifik güvenlik gerekliliklerine istinaden ek biyometrik tespit/doğrulama/onaylama gerektiren alanlar yetkililerce önceden belirlenebilir.
  • Kayıt hatalarını büyük ölçekli biyometrik veri alımlarında düşürür

Biyometrik uygulamaların kombinasyon yöntemleri güvenlik gereklilikleri baz alınarak oluşturulabilir: kademeli ya da sıralı uygulamalar bunlardan bazılarına örnektir.

Multİ-Model Biyometrik Sistemler
Multi model biyometri önleyici güvenlik uygulamalarına çoğu sektörde örnektir; örneğin adli işlemlerde her bir işlemin ölüm kalım meselesi olması gibi.