DEVLETLERE ÜLKE SINIRLARINI YÖNETMELERİNDE

YOLCU GEÇİŞ AKIŞLARINI KONTROL EDEREK YARDIM EDİYORUZ.

Seyahat etmenin kolaylaşması sebebi ile ülke sınırlarındaki geçiş son yıllarda git gide artıyor. Devletler ve göç daireleri sınır güvenliğini bir seviye daha ileri götürmek istiyorlar, tabii ticaret hacmini ve yolcu hareketliliğini engellemeden.

Papilon’un Sınır ve Göç Yönetimi çözümleri devletlere ve göç dairelerine kalkış ve varış terminallerindeki süreçleri kontrol etmelerine ve engelleyici önlemler almalarına imkan verir. Bu kontrol noktası havaalanı, liman ya da karayolunda olabilir.

Entegre Sınır Kontrolü

Papilon çığır açan yeniliği ile Sınır Güvenliği Kontrolünde sınırları aşıyor.

Sınır güvenliği kontrolü yolcu gözlemini yükselterek ve biyometrik verilerin sorgusunu ilgili veritabanlarından (Örneğin AFIS) yapılarak arttırılır. Sistem orjinal bileşenleri ile yapılandırılabildiği gibi, bağımsız donanımlarla da yapılandırılabilir.

Kişinin kimlik doğrulaması entegre biyometrik sistemler sayesinde saniyeler içerisinde pasaport kontrolleri ile birlikte sorunsuzca yapılabilir.

Düşük risk grubundaki yolcuları rahatsız etmemek ve sınır güvenliği kontrollerini optimize etmek arasındaki denge çok hassas fakat yönetilebilirdir.

Hatırı sayılır ölçüde zaman, emek ve bütçeyi sürekli devam eden araştırma ve geliştirme faaliyetlerimize harcıyoruz; Amacımız ise yeni doğan teknolojilere ayak uydurarak sınır geçiş kontrol uygulamaları kalitesini arttırmak.

Sınır & Göç Yönetimi

GÖÇ YÖNETİMİ

Politik dengeler sürekli değişirken, devletlerin göç akışlarını yönetebilmesi hayati önem taşır. Birçok göç dairesi türlü zorluklarla karşılaşır; çünkü her ülkenin göç prosedürleri ve dokümentasyon gereklilikleri regülasyonlar açısından farklılıklar gösterir. Bu sepeple, göç daireleri bir kutuya girmiş hazır çözümler yerine kendilerine özel tasarlanmış sistemlere ihtiyaç duyarlar.

Hak ettikleri özgün kimliği göç ettikleri ülkede elde etmek göçmenlerin en doğal hakkıdır.

Göç Yönetimini kolaylaştırmak için yaptığımız ilk adım mültecilerin ya da göçmenlerin biyometrik verisini toplamaktır. Daha sonra bu veriler önceden belirlenen verisetlerine saklanmak üzere aktarılır.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Papilon’un Sınır ve Göç Yönetimi çözümleri sayesinde mümkün olduğunca engellenir; çünkü teklif edilen çözüm, doğru ve uygun veriyi saklamak için uzun süreli ve sistematik bir yapı inşa etmek. Bu sebeple, kaostan doğan her türlü dalavereye inşa edilen bu sistem sayesinde karşı koymak hedeflenir.

Papilon’un Sınır ve Göç Yönetimine adadığı ürün ve sistemlere göz atın:
Papilon’un Sınır ve Göç Yönetimi ile ilgili Vaka Çalışmalarını görmek ister misiniz?