Papilonun Ceza Adaleti Yönetim Paketi; algoritması nitelikli suçu araştırmak ve çözmek için özel olarak geliştirilmiş APFIS yazılımı sayesinde nokta atışı ile doğruluk elde eder.

Günümüzde artan suç oranları kolluk kuvvetlerini ve sivilleri kümülatif olarak her zamankinden daha çok zorlamaktadır. Papilon bu soruna istinaden, gitgide gelişen güvenlik sistemlerini; çeşitli varyasyonlarda işlenen suçların üstesinden gelebilmeleri için emniyet birimlerinin ve koluuk kuvvetlerinin hizmetine sunar.

Kolluk kuvvetlerine yıllardır assiste eden Papilon, bir kuruluşun kriminal bir soruşturma esnasında ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğini öngörür. Öncelikle, bu soruşturmalar kriminalistik uzmanlarını, polis memurlarını ve olay yeri ekiplerini oldukça zorlar; çünkü birçok senaryoda olay yeri delilleri karışık ve bozulmuş halde bulunur. Papilon’un ürünlerinin bir amacı da dağılmış ayak izi, üstüste gelmiş parmak izleri gibi muğlak ve belirsiz delilleri netleştirmektir.

Özellikle saha-içi operasyonlarına hitap eden ceza adaleti çözümlerimiz delil güvenlik zinciri boyunca soruşturmaları hızlandırır.

ceza adaleti

Operasyon Soruları – Kim, Ne, Nerede? 

  • Polis Memurları sabıka kaydı sorgulaması ve kimlik tespitini saha içerisindeki biyometrik terminaller aracılığı ile yaparlar. Bu terminaller mobil APFIS görevini görürler.
  • Adli uzmanlar, labaratuvarlarda sahadan elde ettikleri delilleri incelemek,analiz etmek, iyileştirmek ve fotoğraflamak için Papilonun ceza adaleti destek cihazlarını kullanırlar.
  • Olay yeri uzmanları Papilon’un delil iyileştirme cihazlarını kullanarak olay yeri parmak izlerini ve diğer delilleri toplarlar ve fotoğraflarlar.
  • Polis memurları, polis karakollarında şüphelilerin biyometrik verilerini ,teşhislerini ve sabıka kaydı kontrolünü yaparlar.
  • Şube Müdürleri olay yeri izlerini ya da on parmak kayıtlarını merkez APFIS’den NIST formatında FBI INTERPOL gibi kuruluşlara yollarlar.

Papilon ceza adaletine destek paketinin en iyi özelliklerini APFIS ile birleştirerek sunar. Ve bu mükemmel birleşim sayesinde vatandaşların güvenliğini arttıracak emniyetli, doğru ve hızlı yöntemler ortaya çıkarır.

Dışarıdan sistemler ile çalışabilen cihazlar geliştirip, üretimini yapıyoruz. Böylece kusursuz bir entegrasyon başarıyoruz.