Biyometrik Kimlik Yönetimi

Milyonlarca veriyi, binlerce iş istasyonunu ve düzinelerce otomatik geçiş kapısını insanların varolan tek gizli ve değerli niteliği ile yönetiyoruz; Biyometri.

Biyometri dünyada varolan en güvenilir teşhis sitemlerinden biri olarak biliniyor, ve bu özelliğini kimlik yönetimi alanında da yaymaya devam etmekte. Biyometrik Kimlik Yönetimi olarak adlandırılan konsept ise ülkelerin iç güvenliği, kolluk kuvvetleri güvenliği, ticari işlemler, kişisel güvenlik ve ticari güvenlik gibi alanları kapsamakta.

Yüksek-seviyede güvenlik gerektiren kuruşular biyometri-bazlı sistemleri ve uygulamalarını kullanmaya başladılar, çünkü varolan sistemleri biyometrik bazlı sistemlerle entegre ederek güvenliği arttırırken, süreci hafifletmiş oldular.

Biyometrik Kaydın Temel Anlatımı

  • Kişinin Biyometrik Verilerinin Var Olması
  • Bu Verileri Almak
  • Özelliklerin Çıkarılması
  • Şablonun Yaratılması
  • Verinin İşlenip Saklanması

Papilon işletmelere ve devletlere hatırı sayılır ölçekteki biyometrik kimlik yönetim sistemlerinin kurulmasına, uygulanmasına, sürdürülebilmesine yardım eder, ve bu verileri kişinin biyometrik özelliklerini parmak izi alarak, iris tarayarak ya da yüz tanıma sistemi kullanarak elde eder.

Kimlik tespit sürecimiz en başta kişinin biyometrik verisini toplamakla başlar. Bu biyometrik noktalar veriseti bileşenleri ile bir araya gelir ve o veri türüne ait olan data havuzuna kayıt olduğu anda eş zamanlı olarak sorgusu başlar, daha sonra linklenir veya havuzda yeni kayıt olarak saklanır.

Biyometriye Bütüncül Yaklaşımımız

Papilonun biyometrinin geneline olan bakış açısı diğerlerinden teknolojik, çevresel ve etik yönleri ile ayrılır. Planlama, üretim, uygulama ve sürdürme süreçleri boyunca en yeni teknolojiyi uygularken çevrenin ve doğanın iyiliğini gözetir, doğadan aldığından fazlasını vermeye çalışır. Fakat en önemlisi; insan haklarına istinaden her bir bireyin gizlilik hakkına saygı duyar, çünkü bir kişinin refahı söz konusu olduğunda geri kalan hiçbir şey önem arz etmez. Bu bağlamda; Papilon, topluma, devlete ve en nihayetinde dünyaya katkı sağlamayı kendine amaç edinir.

Biyometrik Kimlik Yönetimi

Biyometrideki Üç Önemli Nokta

Kişiselleştirilebilirlik: Papilonun güvenlik paketi kuruluşlara varolan veritabanları ile APFIS ile sağlam bir sistem entegrasyonu kurmalarını sağlar. Alınan projelerde kişiselleştirilebilirlik en önemli noktadır, bu sebeple ‘’her soruna uygun tek çözüm’’ mantığı asla uygulanmaz.

Entegre Edilebilirlik: Sürecin bir parçası olarak, teknolojisini müşteri gereksinimlerine entegre edebilmek için çalışır. Güvenlik sistemi entegrasyonu müşteriye verilen ana hizmetlerden birisi olduğu için, bu aşama oldukça ciddiye alınır.

Ölçeklenebilirlik: Tamamen ölçeklenebilinir PAPILON APFIS büyük ölçekli kullanıma uygulanabilir, milyonlarca kişilik verisetlerine kadar. Ölçeklenebilirlik derecesi uygulama metoduna (kullanılan biyometrik modalite) göre değişiklikler gösterir.

Yanlış Teşhisi İhtimalini Ortadan Kaldırmak
O’nun Sen olmadığını Biliyoruz.

PAPILON APFIS adli departmanlara masum kişileri soruşturmalardan ekarte etmeye yardım eder, bu sayede yanlış kimlik teşhisi sebebi ile gerçekleşen tutuklamalarda azalma görülür.