×

Cezaevleri adalet sisteminin ve sağlıklı toplumsal işleyişin sacayaklarından birini temsil ediyor.

Hoşa giden yerler olmamakla birlikte, toplumda huzur ve güvenliği sağlamak adına cezaevlerine ihtiyacımız olduğu inkar edilemez. Üstelik, tarihsel anlamda cezaevleri ve mahkumiyet mantığı, toplumların ceza sistem ve ritüelleri içinde oldukça ölçülü kalıyor.

Cezaevlerinin temelinde yani toplum düzenine aykırı davranan bireyin toplumsal yaşayıştan ve gündelik özgürlüklerden yoksun bırakılması ve suçlunun toplumun geri kalanından ayrılması yatıyor. Bu uygulama, hem topluma zarar veren bir kimsenin toplumla temastan men edilmesi ve halkın korunması hem de toplumsal yaşayışa ayak uydur(a)mayan bireyin gündelik özgürlüklerden yoksun bırakılarak, yurttaşlığın hak edilen bir şey olduğunun ve çaba gerektirdiğinin farkına varmasının sağlanması demek. Bir diğer deyişle cezaevleri aynı zamanda sosyal rehabilitasyon alanları. Uygulanan eğitim ve meslek kazandırma programları bunun kanıtı. Burada, daha az özgürlükle ve daha kısıtlı bir kitleyle toplumla uyumu sınanan mahkumlar, ikinci bir şans edinebiliyor. Öte yandan, tehlikeli suçluların halkla temasının da kesildiği yerler cezaevleri. Bu yüzden cezaevi güvenliği kritik ve bıçak sırtı bir mesele. Topluma kazandırılabilecek mahkumların motivasyonunu kırmadan ve sürekli bir şüphecilik izlenimi vermeden bu alanlar nasıl korunmalı?

Cezaevi güvenliği, toplum güvenliği demektir. Bu anlamda, orada işleyen rehabilitasyon ve iyileşme sürecinin sekteye uğramaması önemli. Bu da, dışarıdan gelen her birey ve objenin kontrolünü gerekli kılıyor. Suçla bağdaştırılacak, mahkumlara zarar verebilecek her türlü temas ve giriş önlenmeli. Bu da sadece mahkumların değil, ziyaretçilerin de kontrolünü zorunlu kılıyor. Yaygın ve geleneksel usulde, ziyaretçilerin isim-soyisim, mahkumla yakınlık düzeyi ve adres bilgileri kaydedilir. Fakat bu bilgileri işlevselleştirmek ve olası tehlikelerin farkına varmak uzun ve sancılı bir süreç.

Papilon’un cezaevi güvenliği çözümleri hem ziyaretçi hem de mahkumların takibi için kopyalanamaz, değiştirelemez ve yok edilemez tek veri türünü; biyometrik veriyi kullanır.

PAPILON Cezaevi Güvenliği

Yüksek teknoloji ürünü Papilon tarayıcıları, alınan her izi merkezi veri sistemi APFIS’te sorgulayarak kişinin önceden suç kaydı olup olmadığını, bilinen ve hatta henüz çözülmemiş adli vakalara karışıp karışmadığını anında tespit eder.

Bu sayede, gelen ziyaretçinin özellikle organize suç vakalarında, mahkumlardan biri ile kanun dışı bir iletişiminin olup olmadığı kolayca tespit edilir.

Böyle iletişimlerin tespit edilememesi, cezaevlerinin suçluyu zarar verebileceği kitleden ayırma ve halkı koruma işlevlerinde kapanması zor gedikler açar. Bunların yanı sıra, ziyaretçi takibi mahkumların kendilerine tanınan haklardan ne ölçüde faydalandıklarını tespit etmek için de etkili bir yöntemdir çünkü dışarıyla devam ettirilen bağlantıların olması, bir gelecek düşüncesini besler ve mahkum rehabilitasyonuna katkı sağlar.

Elbette cezaevi güvenliğinin diğer ayağı mahkum takibi. Fakat, güvenlik ve sağlıksal gerekçelerden ötürü zaten mutlak mahremiyetin olmadığı bu alanlarda, her koğuşu kamera ile izlemek gereğinden fazla müdahaleci ve iyileşmeyi baltalayan bir yaklaşım olabilir. Ortak alanların izlenmesi ise sıradan prosedürdür fakat yetersiz kalabilir. Bu durumda ne yapılmalı?

Papilon’un biyometrik fotoğraflama istasyonları

bu soruya cevap vermek üzere tasarlandı.

Biyometrik fotoğraflamanın yanı sıra, boy ve kilo ölçümü ve ayırt edici iz ve dövme kaydı yapan istasyon, mahkumun ayrıntılı bir fiziksel portresini çıkarır ve şartlı tahliye ve firar vakalarında, kişinin etkili takibi için zengin bir fiziksel parametre kataloğu oluşturur.

Papilon Savunma - Biyometrik Kimlik İş İstasyonu(MDS-45C) ile Fotoğraf Sistemi(FK-2T)
Papilon Savunma - Biyometrik Kimlik İş İstasyonu Fotoğraf Sistemi(FK-2T)

Papilon’un çok fonksiyonlu parmak izi, iris ve yüz tanıma cihazları ile bir araya getirildiğinde bu istasyonlar, tam teşekküllü cezaevi güvenliği sağlarlar.

Bazı mahkumların yaş veya mesleklerine bağlı olarak parmak izlerinde aşınmalar ve bozulmalar gözlenebilir. Kimi mahkumlar ise, sistem tarafından takip edilmelerini zorlaştırmak için parmak izlerini bilerek tahrip edebilirler. Sıradan güvenlik önlemlerinin işlediği cezaevlerinde bu işe yarayabilir. Papilon tarayıcıları bu riski ekarte etmek üzere tasarlanmışlardır. Parmak izi cihazlarının geniş tarayıcı yüzeyleri, yine kişiye özgü olan avuç izi kaydı yapabilir ve parmak izleri tahrip olmuş mahkumları avuç izlerinden takip eder. Tahrip edilmiş parmak izlerinin sistemi yanıltmaları, iris ve yüz tarayıcıların kullanımı ile de engellenebilir. İris ve yüz tanıma cihazları ayrıca temaslı sistemlerin kullanımının yayılma riski yaratabileceği kurumsal, yerel veya küresel çapta salgınlar sırasında temassız ve hijyenik kimlik doğrulama sağlar.

Papilon FaceSDK
PAPILON-ZIRKON-4

Açık ve kapalı görüşler, bir mahkumun birinci dereceden tüm akrabalarına açık olduğundan, görüş alanında kalabalık ve izdiham muhtemeldir. Papilon, cezaevi güvenliğini yalnız mahkum takibinden ibaret görmeyen, bütünlüklü ve dikkatli bir yaklaşımla, ziyaretçilerin güvenliği ve sağlığını da sistemin önceliklerinden biri haline getirir. Bu yüzden, görüş günleri biyometrik kimlik doğrulama ile cezaevi alanına giriş yapan ziyaretçilerin verileri de temassız sistemlerle alınarak sıhhatin de güvenliğin ve huzurun önemli bir bileşeni olduğu farkındalığı ile hareket edilir. Temassız üniteler, ayrıca ceza infaz personeli ve ziyaretçiler arasındaki teması da minimuma indirgeyerek memur ve ziyaretçileri korur.

Papilon turnike
Papilon Cezaevi Güvenliği

İnsanlar, üzerlerinde objeler taşıdıkları zaman, bu ister cepte bir kalem, ister bir paket mendil veya su olsun, bu ek vücudun o bölgesindeki ısıyı etkiler. Papilon’un cezaevi güvenliği sistemi, vücut ısısını referans alarak saklanmış objeleri ortaya çıkaran termal kamera sistemleri ve biyometrik ünite entegreli e-kapılar ile zenginleştirilebilir.

Bu sayede, ziyaretçiler görüş alanına girerken e-kapıdan geçer ve termal kamera ile üzerlerinde obje taşıyıp taşımadıkları belirlenir ve varsa taşıdıkları onjeleri teslim etmeleri istenir. Termal kameraların kullanıldığı bu temassız üst araması, hem kişilerin bedensel bütünlüklerine saygılı yeni bir güvenlik biçimi ortaya koyar, hem de üst aramalarının steril ve temassız yapılmasını sağlar. Kameralar sayesinde tespit edilen içeriye girişi yasak malzemeler veya güvenlik tehdidi oluşabilecek gereçlere bu noktada el konularak kurum içi güvenlik pekiştirilmiş olur.

Son olarak Papilon güvenlik izleme sistemi, tek ekranda on mekana ait görüntü oynatabilen sesli görüntü kaydı ve sayısız kaynaktan gelen görüntüyü eşzamanlı arşivleme yetisi sayesinde tüm izleme ihtiyacını tek sistem ve tek donanım ile karşılayarak hem yerden hem de kamu kaynaklarından tasarruf sağlar, aynı zamanda cezaevi sağlık personellerine mahkumların gösterdiği gelişim ve uyumlanmayı takip ve takdir etme imkanı verir. İzleme sistemimiz sayesinde yalnızca aksaklıklar ve güvenlik açıkları önlenmez, aynı zamanda kimi mahkumların rehabilite olma yolundaki çabaları ve samimi emekleri belgelenmiş olur.

 

Konsept olarak sunduğumuz cezaevi güvenliği, adım adım veya bütüncül olarak Papilon üretimi cihaz ve yazılımlar ile her ihtiyaca ve bütçeye uygun olarak tasarlanır ve sunulur. Bu alanda hizmet almak isteyen tüm ülkelerin kamu görevlilerine ve karar vericilerine, en etkin aynı zamanda en uygun maliyetli çözüm ortakları olduğumuzu; isterlerse güvene dayalı hizmet anlayışımızla hemen tanışabileceklerini belirtmek isteriz.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.