×

Cezaevleri adalet sisteminin ve sağlıklı toplumsal işleyişin sacayaklarından birini temsil ediyor.

Hoşa giden yerler olmamakla birlikte, toplumda huzur ve güvenliği sağlamak adına cezaevlerine ihtiyacımız olduğu inkar edilemez. Üstelik, tarihsel anlamda cezaevleri ve mahkumiyet mantığı, toplumların ceza sistem ve ritüelleri içinde oldukça ölçülü kalıyor.

Cezaevlerinin temelinde yani toplum düzenine aykırı davranan bireyin toplumsal yaşayıştan ve gündelik özgürlüklerden yoksun bırakılması ve suçlunun toplumun geri kalanından ayrılması yatıyor. Bu uygulama, hem topluma zarar veren bir kimsenin toplumla temastan men edilmesi ve halkın korunması hem de toplumsal yaşayışa ayak uydur(a)mayan bireyin gündelik özgürlüklerden yoksun bırakılarak, yurttaşlığın hak edilen bir şey olduğunun ve çaba gerektirdiğinin farkına varmasının sağlanması demek. Bir diğer deyişle cezaevleri aynı zamanda sosyal rehabilitasyon alanları. Uygulanan eğitim ve meslek kazandırma programları bunun kanıtı. Burada, daha az özgürlükle ve daha kısıtlı bir kitleyle toplumla uyumu sınanan mahkumlar, ikinci bir şans edinebiliyor. Öte yandan, tehlikeli suçluların halkla temasının da kesildiği yerler cezaevleri. Bu yüzden cezaevi güvenliği kritik ve bıçak sırtı bir mesele. Topluma kazandırılabilecek mahkumların motivasyonunu kırmadan ve sürekli bir şüphecilik izlenimi vermeden bu alanlar nasıl korunmalı?

Cezaevi güvenliği, toplum güvenliği demektir. Bu anlamda, orada işleyen rehabilitasyon ve iyileşme sürecinin sekteye uğramaması önemli. Bu da, dışarıdan gelen her birey ve objenin kontrolünü gerekli kılıyor. Suçla bağdaştırılacak, mahkumlara zarar verebilecek her türlü temas ve giriş önlenmeli. Bu da sadece mahkumların değil, ziyaretçilerin de kontrolünü zorunlu kılıyor. Yaygın ve geleneksel usulde, ziyaretçilerin isim-soyisim, mahkumla yakınlık düzeyi ve adres bilgileri kaydedilir. Fakat bu bilgileri işlevselleştirmek ve olası tehlikelerin farkına varmak uzun ve sancılı bir süreç.

Papilon’un cezaevi güvenliği çözümleri hem ziyaretçi hem de mahkumların takibi için kopyalanamaz, değiştirelemez ve yok edilemez tek veri türünü; biyometrik veriyi kullanır.

PAPILON Cezaevi Güvenliği

Yüksek teknoloji ürünü Papilon tarayıcıları, alınan her izi merkezi veri sistemi APFIS’te sorgulayarak kişinin önceden suç kaydı olup olmadığını, bilinen ve hatta henüz çözülmemiş adli vakalara karışıp karışmadığını anında tespit eder.

Bu sayede, gelen ziyaretçinin özellikle organize suç vakalarında, mahkumlardan biri ile kanun dışı bir iletişiminin olup olmadığı kolayca tespit edilir.

Böyle iletişimlerin tespit edilememesi, cezaevlerinin suçluyu zarar verebileceği kitleden ayırma ve halkı koruma işlevlerinde kapanması zor gedikler açar. Bunların yanı sıra, ziyaretçi takibi mahkumların kendilerine tanınan haklardan ne ölçüde faydalandıklarını tespit etmek için de etkili bir yöntemdir çünkü dışarıyla devam ettirilen bağlantıların olması, bir gelecek düşüncesini besler ve mahkum rehabilitasyonuna katkı sağlar.

Elbette cezaevi güvenliğinin diğer ayağı mahkum takibi. Fakat, güvenlik ve sağlıksal gerekçelerden ötürü zaten mutlak mahremiyetin olmadığı bu alanlarda, her koğuşu kamera ile izlemek gereğinden fazla müdahaleci ve iyileşmeyi baltalayan bir yaklaşım olabilir. Ortak alanların izlenmesi ise sıradan prosedürdür fakat yetersiz kalabilir. Bu durumda ne yapılmalı?

Papilon’un biyometrik fotoğraflama istasyonları

bu soruya cevap vermek üzere tasarlandı.

Biyometrik fotoğraflamanın yanı sıra, boy ve kilo ölçümü ve ayırt edici iz ve dövme kaydı yapan istasyon, mahkumun ayrıntılı bir fiziksel portresini çıkarır ve şartlı tahliye ve firar vakalarında, kişinin etkili takibi için zengin bir fiziksel parametre kataloğu oluşturur.

Papilon Savunma - Biyometrik Kimlik İş İstasyonu(MDS-45C) ile Fotoğraf Sistemi(FK-2T)
Papilon Savunma - Biyometrik Kimlik İş İstasyonu Fotoğraf Sistemi(FK-2T)

Papilon’un çok fonksiyonlu parmak izi, iris ve yüz tanıma cihazları ile bir araya getirildiğinde bu istasyonlar, tam teşekküllü cezaevi güvenliği sağlarlar.

Bazı mahkumların yaş veya mesleklerine bağlı olarak parmak izlerinde aşınmalar ve bozulmalar gözlenebilir. Kimi mahkumlar ise, sistem tarafından takip edilmelerini zorlaştırmak için parmak izlerini bilerek tahrip edebilirler. Sıradan güvenlik önlemlerinin işlediği cezaevlerinde bu işe yarayabilir. Papilon tarayıcıları bu riski ekarte etmek üzere tasarlanmışlardır. Parmak izi cihazlarının geniş tarayıcı yüzeyleri, yine kişiye özgü olan avuç izi kaydı yapabilir ve parmak izleri tahrip olmuş mahkumları avuç izlerinden takip eder. Tahrip edilmiş parmak izlerinin sistemi yanıltmaları, iris ve yüz tarayıcıların kullanımı ile de engellenebilir. İris ve yüz tanıma cihazları ayrıca temaslı sistemlerin kullanımının yayılma riski yaratabileceği kurumsal, yerel veya küresel çapta salgınlar sırasında temassız ve hijyenik kimlik doğrulama sağlar.

Papilon FaceSDK
PAPILON-ZIRKON-4

Açık ve kapalı görüşler, bir mahkumun birinci dereceden tüm akrabalarına açık olduğundan, görüş alanında kalabalık ve izdiham muhtemeldir. Papilon, cezaevi güvenliğini yalnız mahkum takibinden ibaret görmeyen, bütünlüklü ve dikkatli bir yaklaşımla, ziyaretçilerin güvenliği ve sağlığını da sistemin önceliklerinden biri haline getirir. Bu yüzden, görüş günleri biyometrik kimlik doğrulama ile cezaevi alanına giriş yapan ziyaretçilerin verileri de temassız sistemlerle alınarak sıhhatin de güvenliğin ve huzurun önemli bir bileşeni olduğu farkındalığı ile hareket edilir. Temassız üniteler, ayrıca ceza infaz personeli ve ziyaretçiler arasındaki teması da minimuma indirgeyerek memur ve ziyaretçileri korur.

Papilon turnike
Papilon Cezaevi Güvenliği

İnsanlar, üzerlerinde objeler taşıdıkları zaman, bu ister cepte bir kalem, ister bir paket mendil veya su olsun, bu ek vücudun o bölgesindeki ısıyı etkiler. Papilon’un cezaevi güvenliği sistemi, vücut ısısını referans alarak saklanmış objeleri ortaya çıkaran termal kamera sistemleri ve biyometrik ünite entegreli e-kapılar ile zenginleştirilebilir.

Bu sayede, ziyaretçiler görüş alanına girerken e-kapıdan geçer ve termal kamera ile üzerlerinde obje taşıyıp taşımadıkları belirlenir ve varsa taşıdıkları onjeleri teslim etmeleri istenir. Termal kameraların kullanıldığı bu temassız üst araması, hem kişilerin bedensel bütünlüklerine saygılı yeni bir güvenlik biçimi ortaya koyar, hem de üst aramalarının steril ve temassız yapılmasını sağlar. Kameralar sayesinde tespit edilen içeriye girişi yasak malzemeler veya güvenlik tehdidi oluşabilecek gereçlere bu noktada el konularak kurum içi güvenlik pekiştirilmiş olur.

Son olarak Papilon güvenlik izleme sistemi, tek ekranda on mekana ait görüntü oynatabilen sesli görüntü kaydı ve sayısız kaynaktan gelen görüntüyü eşzamanlı arşivleme yetisi sayesinde tüm izleme ihtiyacını tek sistem ve tek donanım ile karşılayarak hem yerden hem de kamu kaynaklarından tasarruf sağlar, aynı zamanda cezaevi sağlık personellerine mahkumların gösterdiği gelişim ve uyumlanmayı takip ve takdir etme imkanı verir. İzleme sistemimiz sayesinde yalnızca aksaklıklar ve güvenlik açıkları önlenmez, aynı zamanda kimi mahkumların rehabilite olma yolundaki çabaları ve samimi emekleri belgelenmiş olur.

 

Konsept olarak sunduğumuz cezaevi güvenliği, adım adım veya bütüncül olarak Papilon üretimi cihaz ve yazılımlar ile her ihtiyaca ve bütçeye uygun olarak tasarlanır ve sunulur. Bu alanda hizmet almak isteyen tüm ülkelerin kamu görevlilerine ve karar vericilerine, en etkin aynı zamanda en uygun maliyetli çözüm ortakları olduğumuzu; isterlerse güvene dayalı hizmet anlayışımızla hemen tanışabileceklerini belirtmek isteriz.