×

Papilon Savunma, 2012 yılında bir avuç insanın cesaretiyle ortaya çıkmış ve zamanla Türkiye’nin belli başlı teknoloji üreticileri arasına girmiş bir girişimdir.

Misyon: Tanıma ve analize yönelik teknoloji alanında üretim liderliği ve uluslararası bir marka olmak

Vizyon: Toplumun teknoloji isteğini yakalarken hızlı aksiyon alan bir üretim merkezi olmak ve paydaşlarını mutlu ederek inovatif bir organizasyon ikliminde büyümek.

Serüvenine biyometri temelli kamu güvenliği çözümleri geliştirerek başlayan Papilon bugün akıllı güvenlik sistemleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, bilgisayar görüsü, robotik ve bulut sistemler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Çözümlerimiz, kamu kurumları ve özel kuruluşların zamanın ruhuna uygun ve teknoloji çağının gereklerini karşılayacak şekilde yönetilmelerini, hizmet vermelerini ve korunmalarını mümkün kılar.

Biyometri, kişinin ölçülebilir ve tanımlayıcı fiziksel özelliklerinin çalışılması ve buradan elde edilen sonuçların bilimsel ve pratik uygulamalarda kullanılmasıdır.

Biyometriden bir kişinin kimliğini tespit etmek veya doğrulamak istediğinizde ve bunu yaparken yanılma ve aldatılma payını minimuma indirmek istediğinizde faydalanırsınız.

Bunun yanı sıra, sınır geçişinde polisle konuşmaya gerek kalmadan otomatik geçiş, eve ve ofise sadece istenen kişilerin girmesi için akıllı kontrol, sürücünün kimlik doğrulaması, sanal dünyada insanları ayrıştırabilme, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kişiye özel uygulamaları gibi “insan” olan her alanda bu bilim işlevseldir.

Bu soru, biyometri alanında çalışan bilim insanlarını, araştırmacıları ve girişimcileri de yıllarca meşgul etti. Çünkü ele geçen veya görsel olarak olarak kopyalanan biyometrik verinin değiştirilmesi mümkün değildi. Sonunda, bu çoğul ve ortak düşünme zemininden encrypted biometrics (şifreli biyometri) ve liveness detection (canlılık analizi) gibi çözümler çıktı. Şifreli biyometri parmak izi, yüz görüntüsü gibi biyometrik verileri görsel olarak saklamaz. Bu verileri belli ölçümlere dayanarak sayısallaştırır veya veriyi temsil edecek tamamen rastgele bir kod üretir. Bu sayede, veritabanlarına yetkisiz erişim sağlansa bile, ele geçen sadece anlamsız bir dizi sayı olacaktır. Buna ek olarak, şifreli biyometri kullanan aktörler, kendi veri saklama sistemlerini ve dosya formatlarını geliştirerek, verinin kendi saklama ortamları dışında açılmasını önlerler. Bu sayede dosyalar çalınsa dahi açılamaz. Canlılık tespiti ise, biyometrik tarayıcıya yaklaştırılan yüz veya parmağın canlı olup olmadığının tespit edilmesine denir. Bu sayede, kalıbı çıkarılmış bir parmak izi, kesik bir parmak veya bir kişinin fotoğrafı tarayıcıyı yanıltamaz. Papilon çözümlerinde şifreli biyometri ve canlılık analizini kullanır.

Sektöre girdiği günden bu yana, Papilon kendini asla yalnız bir şirket, üretici, hele satıcı olarak konumlandırmamıştır. Biz misyonumuzu, dokunduğumuz coğrafyaların refah düzeyini arttırmak, bürokratik, adli ve sivil işleyişin verimini artırmak ve değer üretmek olarak tanımlıyoruz. Kendimizi de, sektörün içerisindeki araştırmacılar. Papilon kimliğinin çekirdeği, araştırma ve inovasyon. Bu bağlamda her yeni gün, elimizdeki teknolojilerin iyileşme sağlayacağı alanları, bu teknoloji kullanarak üretebileceğimiz yeni çözümleri ve bu teknolojileri bir adım ileriye taşımanın yollarını aramakla geçiyor. Verimli olmadığını düşündüğümüz bir yöntemi süsleyerek maddi kazanç kaygısıyla sunmuyor, “Elimizdeki amacı gerçekleştirmenin en iyi yolu bu mu?” sorusunun cevabı “Hayır.” ise tükenmeyen bir şevkle baştan başlıyoruz.

Papilon, kamu sektörü ve özel sektörün hemen her alanında kullanılabilecek yüksek teknoloji çözümleri üretir. Bugüne kadar çözümlerimizle verimini artırdığımız ve katkı sağladığımız kurumlar arasında emniyet ve jandarma birimleri, Göç ve Vatandaşlık İşleri İdaresi, süpermarket zincirleri, ceza infaz kurumları, şirketler ve sağlık kuruluşları var. Halihazırdaki projelerimizden bazıları sadece kurumlara değil, bireylere de hitap edecek şekilde tasarlanıyor ve Papilon’un erişim ağı gün geçtikçe büyüyor.

%1 hata ile 1.000’lik bir veri grubunda, yaklaşık 10 kişinin doğrulanamaması belki bir bina giriş-çıkış sisteminde kabul edilebilir.

Ancak aynı algoritmayı 1.000.000.000 kayıtta kriminal inceleme amaçlı kullandığınızda, hatalı kararlar 10.000’lerce kişiyi mağdur edebilir veya tespit yapılabilecekken sonuç bulunamayabilir.

Pek çok şey! Belirlediğiniz sorunu değerlendirir, ürün ve çözüm portföyümüzden size hitap edecek olanları seçer, bunları ideal biçimde bağdaştırır/bütünleştirir, kurumunuzun çözümü edinmesi yolundaki her bir adımda doğru uyumlanma için destek sağlar, kurulum, bakım ve sistemi kullanacak personelin eğitimini üstleniriz. Kısaca, sorunu söylemeniz yeterli, Papilon problemin her açısını titizlikle, ayrı ayrı ele alarak size ihtiyaç duyduğunuz çözümü sunar. Daha detaylı bilgi almak ve bizimle iş birliği yapmak isterseniz, iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Bu, duymaktan en çok keyif aldığımız ve heyecan duyduğumuz şey! Papilon’un proje ortaklığı programı hem kurumlar arası hem de birey ve kurum ortaklıklarını kapsayacak şekilde dizayn edildi. İyi bir fikri olan ama bunu hayata geçirecek kaynak, destek, rehberlik veya uzmanlığa sahip olmayan genç beyinlerden, sektörde yıllanmış kurumlara kadar herkese kapımız açık. Papilon’un proje ortaklığı programı hakkında daha fazla bilgi almak ve fikrinizi paylaşmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

İkinci olarak, bir satın alma sürecinde şartname desteği verebiliriz.

Diğer bir alternatif, beraber araştırma ve geliştirme yapıp, ihtiyacınıza özel, birlikte ürünleştirebiliriz.

En çok duymak istediğimiz şey bu. Papilon ailesi bu fikirlerle ayakta kalıyor. İster bünyemize çalışan olarak katılabilir; isterseniz de, çeşitli yöntemlerle ortak geliştirme fonlaması yapıp, iş ortağı ya da araştırma çalışması yaparak fikirleri değerlendirmek isteriz.

Süslü aktivitelerle reklam amaçlı süreçlere girmeyi sevmiyoruz. Sonuç odaklı çalışmak isteyen herkese kapımız açık.

Dünya üzerinde bir avuç kurumun yönettiği katı bir hakimiyet ve kısıtlı hareket alanının olduğu bir sektörde kendine yer edinmeyi başarmış bir kurum olarak Papilon, tekellerden, kudretli yalnızlıklardan haz etmez. Bizim şiarımız, ortaya kullanışlı ve yararlı bir şeyin çıkabileceği her durumda güçleri birleştirmek, iş birliği ve fikir paylaşımından yana olmaktır. Bu anlamda, bizimle aynı inancı paylaşan zihni ve kapısı açık her kurumla güç ve enerjimizi birleştirmeye açığız. Papilon’un sizin için doğru bir yol arkadaşı olduğuna inanıyorsanız, proje ortaklığı sayfamız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Bu noktada potansiyeli oluşturabilen kişi veya kurumların, sosyal sermayenin ekonomik karşılığını almasını isteriz.

Papilon İK politikası, Değerler Ekibi birimi ile birlikte insan odaklılık ve şeffaflık üzerine kurulu, sürdürülebilir gelişime katkı sunan nitelikli İnsan Kaynağı oluşturmayı amaçlar.  Seçme ve işe alma sürecinden başlayarak insan odaklı bir yaklaşım sergilemeyi hedefler. Farklılıklara karşı farkındalık prensibimiz ve farklılıkların takım çalışmasında sağladığı avantajlardan kaynaklı her bir birey önemsenir. Öğrenen bir organizasyon olarak çalışanlarımızın gelişime odaklı, bilişsel esneklikle değişime uyum sağlayabilen, sorgulayarak ve “nasıl”a odaklanarak üreten özneler olmalarını önemsiyoruz. Bize özgü liderlik sistemimiz, kişiler özdisiplinlerini geliştirerek liderlik rolüne erişmelerini sağlar. Kişiler çalışmaları ve ilgi alanları doğrultusunda en çok verim ve yardım alabileceği ve en etkin çalışabileceği takımı belirliyor ve her çalışanımızı bu kriterler doğrultusunda uygun takımlara dahil edilir. Takımlara verdiğimiz alışılmamış düzeyde inisiyatif, takımların uyum yakalamaları, kendi karar mekanizmalarını oluşturmaları ve her takım oyuncusunun aktif bir aktöre dönüşmesi noktasında etkili olur. Takımlar özgürce üretmeye ve problemlerini bağımsızca çözmeye çaba harcarken açık iletişim ve paylaşım ile birlikte güven bağı oluşur ve takımlara iletişim kurarak verimliliklerini attırma imkânı sağlar. İnsan kaynakları politikamızda başlıca sorumluluklar, pozisyon ve başvuran adayın maksimum uyumluluğunu sağlama, Papilon çalışanının sürekli gelişimine katkı sağlama, Papilon çalışanının iş motivasyonunu ve tatminini attırma, öğrenen organizasyon değeri doğrultusunda gelişim ve güçlenmeyi sağlama olarak özetlenebilir.

Biz “Lider olunur” felsefesiyle teknik ve iş liderlerini yetiştirmeyi nosyon edindik.

Her lider sorumluluğunu aldığı, koçluk yapacağı yeni ekip arkadaşını seçme hakkına sahiptir. Bir yandan gelişimi yürütmekle görevliyken, bir yandan da kendi sorumluluğundaki iş ve işlemlerin tamamlanmasında ekibin bir parçası olarak üretkenliği ortaya çıkarmalıdır.

Organizasyonumuzda, sistem yaklaşımı ile stratejik yönetim konseptleri, liderler vasıtasıyla hayata geçirilir.

Alışılmışın dışında bir yüksek teknoloji firması olarak Papilon’un iş stratejisi değerleri ve kurum kültüründen ayrı düşünülmeyecek, kâr merkezci olmayan bir konsept. Papilon’un iş stratejisinin temelde ‘çoğalma’ ve ‘değer üretimi’ var. Papilon, büyüyen ekibin sektördeki nüfuzuna, büyüyen vizyon ve hedeflerin sonuçlara, çoğalan enerjinin de büyümeye katkı sağlayacağını bilir. Ama bunların hiçbirini tek başına amaçlaştırmaz. Papilon’un en büyük sermayesi, sektöre örnek teşkil edecek bir kültür ve değerlerle birbirine bağlı ekibi ve o ekibin sorduğu insanların hayatını nasıl iyileştirebilir, toplumsal işleyişe nasıl katkı sağlayabiliriz sorusudur. En büyük amacı ise her gün, bu soruya yeni cevaplar üretmektir. Bu değer merkezli yaklaşımımız, müşterilerle ilişkilerimize, pazar ortamımıza, tedarikçilerimize ve diğer strateji ortaklarımızla iletişimize doğrudan etki eder. Papilon, “Değerlerle Yönetim” düsturunu benimser. Bu düsturda, çalışanlar arası dikey hiyerarşik ilişki yoktur. Bu sayede itaat değil iş birliği esas alınır ve birimler ve kişiler arası fikir alışverişi kolaylaşır. Papilon, ortaya koyduğu çözümlere, organizasyonel yapısına ve personelinin kişisel gelişimine katkı sağlayacak her türlü eğitim ve gelişim faaliyetine destek verir ve kurum içi eğitimlerle bu tavrını pekiştirir. Bu eğitimler Papilon’un stratejik hedefleri ve verim parametreleriyle ilişkilendirilerek kişinin gelişiminin kurumun gelişimi ile eş anlamlı olduğu bir kültür yaratır. Bunun yanı sıra, Papilon, büyük ölçekli bir teknoloji firması olma yolunda ilerlerken sadece büyük ihtiyaçlar ve büyük bütçelere ulaşmayı hedeflemez. Amacı huzur ve güvenliğin her yere götürülmesi olduğundan küçük bütçelere ve ihtiyaçlara da cevap veren çözümler ortaya koyar ve dahil olması istenen her süreçte kurumların, ülkelerin ve işletmelerin yanında olur.

Odaklandığımız fark yaratan teknolojilerin merkezinde ve sektörde söz sahibi bir aktör olmak ve uluslararası büyük ölçek yüksek teknoloji firması olarak, topluma fayda sağlayan ve toplumun, varlığını istediği bir organizasyon olmak için çabalamak da stratejilerimizden.

Papilon’da hevese, azim ve kararlılığa ve öğrenme isteğine her zaman yer var. Papilon ailesinin bir parçası olmakla ilgilendiğiniz için heyecanlıyız. Ekibimizin parçası olmak isteyen, paylaşım ruhu ile bilime gönül veren arkadaşlarımız; açık pozisyonlarımız, staj ve part-time iş imkanlarımız için sizleri buradan kariyer sayfamıza alalım.

  • ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Çünkü bu belge ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğine dair bir güvence niteliğindedir. Ürün veya hizmetlerimizin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edildiğini gösteren bu belge ile sorumlu yönetim anlayışımızı somutlaştırmak ve belgelendirmek istedik.

 

  • ISO 14001:2015 SERİFİKASI

Ekolojik dengeye duyarlılığımız nedeni ile; ürünün ilk aşamadan tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri dikkate alarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımda olduğumuzu belgelendirdik.

 

  • ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin bilgi güvenliği bizim için önemlidir.

Bu nedenle; bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliklerini sağlamak, erişilebilirliklerini sorumlu ve etkili biçimde kontrol ederek var olan verinin değiştirilmesini, bozulmasını, yeni veriler eklenmesini, verinin silinmesini engellemek istedik ve sertifikalandırdık.

 

  • MARKA TESCİL BELGESİ

Markalaşmak ve markamızın güvenilirliğini sürdürmek için üç adet marka tescil belgemizi aldık.

 

  • FBI

Bu sertifikaya başvuru yaparak üretimini yaptığımız sistemlere ayrıcalık kazandırmıştır. FBI Sertifikalandırma işlemi, bir ürünün FBI Görüntü Kalitesi standartlarını karşıladığını belgelendirmektir. Dört adet ürünümüz FBI tarafından test edilmiş ve FBI’nın Yeni Nesil Tanımlama (NGI) Görüntü Kalitesi Spesifikasyonları (IQS) ile uyumlu olarak onaylanmıştır. Test verilerinin incelemesi Biyometrik Mükemmeliyet Merkezi’nin bir parçası olarak FBI / Ceza Adalet Bilgi Hizmetleri Bölümü / Küresel Operasyonlar Bölümü tarafından yapılmıştır.

Yapılan testleri başarı ile tamamlayarak biyometrik üretici listesinde yer almış ve bu sayede Papilon FBI sertifikalı ilk yerli malı ürüne sahip Türk firması olmuştur.

 

  • YERLİ MALI BELGELERİMİZ

On dört donanım ve on adet yazılım sistemlerimize yerli malı belgesi aldık. Ürünlerimizin yerliliğini sertifikalandırdık. Yerli malı Belgesi; sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir.

 

  • TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Türk standartlarına uygun bakım ve onarım yaptığımızı ve bu konuda teknik personel ve teknik ekipman yeterliliğimizi sertifikalandırdık.

 

  • SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Satışını yaptığımız ürünlerin satış sonrası takip ve bakımını da kaliteli bir şekilde yapabileceğimizi belgelendirdik.

 

  • CE İŞARETİ

Avrupa Birliğinin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde ürünlerimizin güvenliğini akredite laboratuvarlarda test yaptırarak tescilledik.

Bu işi ciddiye alır, özenle ve sınırlı sayıda alım yaparız. Her stajyer ve part-time arkadaşımız bizim için, toplumu geleceğe taşıyacak kıymetli bireylerdir. İlgili sayfamızdan takip edebilirsiniz.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.