×

Sağlık hizmetleri, yalnızca tanı ve tedaviyi ve hastanın tedavi için gereken ekipman ve ilaca erişimi kapsamaz.

Aynı zamanda hastanın güvenliğini ve söz konusu güvenliği sağlamak için alınan önlemleri de kapsar.

Hastanelerin önemli harcama kalemlerinden olan ilaçlar, narkotik ajanlar, soğuk zincir ilaçları ve tıbbi malzemelerin kaybolması, yanlış ellere geçmesi veya belli bir ilaca bağımlılığı olan hastalar tarafından erişilebilecek yerlerde saklanması daha sonra telafisi mümkün olmayan zararlara, kanunsuzluklara, hak ihlallerine ve hatta can kayıplarına yol açabilir. Fakat bu senaryoların önüne geçmek mümkün.

Papilon Biyometrik Entegreli İlaç İstasyonu

Papilon Biyometrik Entegreli İlaç İstasyonu, ilaçları etkileri, kullanım sıklıkları, erişim, kullanım için gereken teknik bilgi düzeyi ve unvana göre sınıflanarak bu sınıflamaya uygun saklamanıza ve bu ilaçlara erişimi etkin biçimde kontrol etmenize izin verir.

Yatan hasta hizmeti veren hastanelerde biyometrik entegreli ilaç istasyonları servis sayısı, ilaç ihtiyacı ve ilaç tüketim alışkanlıklarına ait veriler göz önünde bulundurularak farklı biçimlerde ve sayılarda kullanılabilir. Bu durum, istasyonların kurumun ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmesine imkan verir.

İlaçlar, kurumun belirlediği risk hiyerarşisine göre, azalan risk sırasına göre, en yüksek güvenlikli bölme, yüksek güvenlikli bölme ve soğuk zincir bölmesine yerleştirilirler.

En yüksek güvenlikli bölmede, doz aşım ve usulsüz kullanım riskleri ciddi boyutta olan ve ancak ilgili uzman kontrolünde alınabilen narkotik ilaçlar, psikotroplar ve ilaç karaborsasında fazla talep gören ilaçlar bulunur.

Yüksek güvenlikli bölme, her biri ayrı kilide sahip çekmecelerden oluşur. Her çekmecede tek çeşit ilaç bulunur. Bu çekmecelerde bağımlılık yapabilen ve reçetesiz alımı mümkün olmayan, ayrıca alınması için bir sağlık çalışanının yardımı ve yönlendirmesine ihtiyaç duyulan ilaçlar tutulur.

Soğuk zincir bölmesi acil müdahaleler ve rutin işlemler sırasında kullanılan ve hızlı erişim gerektiren sterilizörler ve ilaçlar bulunur. Bu bölme yalnızca kapaklarla korunur ve kilitsizdir. Bu sayede acil müdahale teknisyenleri, hemşireler ve sağlık görevlileri kolaylıkla bu bölmeyi kullanabilirler. 

Yüksek ve en yüksek güvenlik sınıflandırmasına sahip bölmeler genellikle doktorlar veya belli alanda uzmanlaşmış doktorların kullanımına açıktır.

İlaçlara yetkisiz erişimin önlenmesi için ilk iki bölme iris ve yüz tanıma cihazları gibi temas gerektirmeyen biyometrik kimlik doğrulama üniteler ile korunur.

Bölmeye erişim yetkisi bulunan personelin, gözlerini veya yüzerini cihaza yaklaştırmaları yeterlidir. Papilon’un yüz ve iris tanıma cihazları,  alınan veriyi, yetkili personelin yüz ve iris görüntülerinin sayısallaştırılmış versiyonlarının bulunduğu yerel verisetinde sorgulayarak iki saniyeden kısa sürede kimlik doğrulaması yapar ve erişim izni verir.

Papilon, sağlığı bütünlüklü ve hayatın her alanına nüfuz etmiş bir konsept olarak tanımlıyor ve sağlık hizmeti veren kurumların sorumluluklarının tanı ve tedavi sürecinin ötesine geçtiğini biliyor. Bu bilinçle, söz konusu kurumlarda yapılan her bir işlemin halk sağlığını korur ve iyileştirir tarzda olmasını sağlayacak çözümler üretiyor. Bunu yaparken, hizmet sağlayıcıların hakları ve güvenliklerinin de sağlık sisteminin doğru işlemesi için olmazsa olmaz olduğunu gören ve gösteren bir yaklaşım sergiliyor ve tüm hizmet sağlayıcıları, hem kendi kuruluşlarının sağlıklı yönetimi hem de halk sağlığının korunumu için bu farkındalığı ve çabayı paylaşmaya davet ediyor. Hasta sayınız, yatak kapasiteniz ve ilaç ihtiyacınız göz önüne alınarak size özel tasarlanacak çözümlerimizle tanışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.