×

Sağlık hizmetleri, yalnızca tanı ve tedaviyi ve hastanın tedavi için gereken ekipman ve ilaca erişimi kapsamaz.

Aynı zamanda hastanın güvenliğini ve söz konusu güvenliği sağlamak için alınan önlemleri de kapsar.

Hastanelerin önemli harcama kalemlerinden olan ilaçlar, narkotik ajanlar, soğuk zincir ilaçları ve tıbbi malzemelerin kaybolması, yanlış ellere geçmesi veya belli bir ilaca bağımlılığı olan hastalar tarafından erişilebilecek yerlerde saklanması daha sonra telafisi mümkün olmayan zararlara, kanunsuzluklara, hak ihlallerine ve hatta can kayıplarına yol açabilir. Fakat bu senaryoların önüne geçmek mümkün.

Papilon Biyometrik Entegreli İlaç İstasyonu

Papilon Biyometrik Entegreli İlaç İstasyonu, ilaçları etkileri, kullanım sıklıkları, erişim, kullanım için gereken teknik bilgi düzeyi ve unvana göre sınıflanarak bu sınıflamaya uygun saklamanıza ve bu ilaçlara erişimi etkin biçimde kontrol etmenize izin verir.

Yatan hasta hizmeti veren hastanelerde biyometrik entegreli ilaç istasyonları servis sayısı, ilaç ihtiyacı ve ilaç tüketim alışkanlıklarına ait veriler göz önünde bulundurularak farklı biçimlerde ve sayılarda kullanılabilir. Bu durum, istasyonların kurumun ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmesine imkan verir.

İlaçlar, kurumun belirlediği risk hiyerarşisine göre, azalan risk sırasına göre, en yüksek güvenlikli bölme, yüksek güvenlikli bölme ve soğuk zincir bölmesine yerleştirilirler.

En yüksek güvenlikli bölmede, doz aşım ve usulsüz kullanım riskleri ciddi boyutta olan ve ancak ilgili uzman kontrolünde alınabilen narkotik ilaçlar, psikotroplar ve ilaç karaborsasında fazla talep gören ilaçlar bulunur.

Yüksek güvenlikli bölme, her biri ayrı kilide sahip çekmecelerden oluşur. Her çekmecede tek çeşit ilaç bulunur. Bu çekmecelerde bağımlılık yapabilen ve reçetesiz alımı mümkün olmayan, ayrıca alınması için bir sağlık çalışanının yardımı ve yönlendirmesine ihtiyaç duyulan ilaçlar tutulur.

Soğuk zincir bölmesi acil müdahaleler ve rutin işlemler sırasında kullanılan ve hızlı erişim gerektiren sterilizörler ve ilaçlar bulunur. Bu bölme yalnızca kapaklarla korunur ve kilitsizdir. Bu sayede acil müdahale teknisyenleri, hemşireler ve sağlık görevlileri kolaylıkla bu bölmeyi kullanabilirler. 

Yüksek ve en yüksek güvenlik sınıflandırmasına sahip bölmeler genellikle doktorlar veya belli alanda uzmanlaşmış doktorların kullanımına açıktır.

İlaçlara yetkisiz erişimin önlenmesi için ilk iki bölme iris ve yüz tanıma cihazları gibi temas gerektirmeyen biyometrik kimlik doğrulama üniteler ile korunur.

Bölmeye erişim yetkisi bulunan personelin, gözlerini veya yüzerini cihaza yaklaştırmaları yeterlidir. Papilon’un yüz ve iris tanıma cihazları,  alınan veriyi, yetkili personelin yüz ve iris görüntülerinin sayısallaştırılmış versiyonlarının bulunduğu yerel verisetinde sorgulayarak iki saniyeden kısa sürede kimlik doğrulaması yapar ve erişim izni verir.

Papilon, sağlığı bütünlüklü ve hayatın her alanına nüfuz etmiş bir konsept olarak tanımlıyor ve sağlık hizmeti veren kurumların sorumluluklarının tanı ve tedavi sürecinin ötesine geçtiğini biliyor. Bu bilinçle, söz konusu kurumlarda yapılan her bir işlemin halk sağlığını korur ve iyileştirir tarzda olmasını sağlayacak çözümler üretiyor. Bunu yaparken, hizmet sağlayıcıların hakları ve güvenliklerinin de sağlık sisteminin doğru işlemesi için olmazsa olmaz olduğunu gören ve gösteren bir yaklaşım sergiliyor ve tüm hizmet sağlayıcıları, hem kendi kuruluşlarının sağlıklı yönetimi hem de halk sağlığının korunumu için bu farkındalığı ve çabayı paylaşmaya davet ediyor. Hasta sayınız, yatak kapasiteniz ve ilaç ihtiyacınız göz önüne alınarak size özel tasarlanacak çözümlerimizle tanışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.