×
APFIS

Otomatik Parmak ve Avuç İzi Tespit Sistemi

• Apfis

(isim): Otomatik parmak ve avuç izi tespit sistemi. Papilon’un imza hizmeti.

APFIS Nedir?

APFIS, iş istasyonları ve Papilon parmak ve avuç izi tarayıcıları ile uç birimlerinden alınan tüm izlerin tutulduğu, mukayeselerin ve sorguların yapıldığı bir yazılımdır. APFIS hem vatandaş yönetiminde hem de olay yeri incelemesi ve zanlı tespiti gibi kriminal prosedürlerde kullanılır.

APFIS Nasıl Çalışır?

APFIS, merkezi bir veritabanı ve eşleştirme algoritması ile donatılmış bir yazılımdır. Merkeze gönderilen kişi kayıtlarını saklamanın yanı sıra; uç birimler, mobil terminaller ve iş istasyonlarından gelen sorguları da yönetir. 

APFIS, parmak izlerini dijital ortama aktararak işler ve detayları çok daha belirgin hale getirir. Standart parmak izi tespit sistemleri, parmak izinde yalnızca minutiae olarak bilinen ayırt edici özellikleri işaretlerler. APFIS ise, önce parmak izi iskeleti çıkarır, ardından bu ayırt edici izleri iskelet üzerine yerleştirerek uzmanlara parmak izinin papil haritasını çıkarır. APFIS aynı zamanda komşu ‘minutiae’lar arasındaki papilleri, yani hatları da sayarak otomatik uzaklık hesabı yapar. Bu özellikler sayesinde, sıradan sistemlerle uzmanların saatlerine mal olan analiz işlemi çok daha kısa sürede tamamlanabilir. APFIS, uzmanların dikkatini bakmaları gereken noktalara yoğunlaştırır ve zamandan tasarruf sağlar.

Bir kişinin tüm parmaklarının düz basım, ve tırnaktan tırnağa çevrilerek alınan izleri APFIS verisetlerinde tutulur. APFIS, bu parmak iz verisine, kişinin Papilon ekipmanı ile çekilmiş biyometrik yüz görüntüsü ve demografik bilgilerini ekleyerek “on parmak kartı” oluşturur ve OP (on parmak) verisetinde saklar. Suç mahalleri ve olay yerlerinden toplanan ve sahibi bilinmeyen izler ise “OY” olarak da bilinen olay yeri verisetlerinde saklanır. Sivil ve kriminal biyometrik verinin bu şekilde tutulması, APFIS’in en büyük avantajlarından biridir. Çünkü APFIS, kimlik tespit ve doğrulama işlemlerini yürütürken her yeni kaydı iki verisetinde de sorgular. Bu sayede sisteme yeni alınan kayıtların sistemde eşlerinin bulunması halinde, kişilerin kimlik sahteciliği teşebbüsünde bulundukları veya aydınlatılamamış suçlara karıştıkları tespit edilebilir ve adalet sağlanabilir.

Neden APFIS?

1- Hızlı ve İsabetli Sorgu

APFIS, OP-OP sorgularında %99.9 test edilmiş doğru eşleşme oranına sahiptir. Bu bilimsel standartlarda dahi oldukça yüksek bir doğruluk oranıdır. Üstelik, APFIS’in neredeyse kusursuz sorgu kabiliyeti zamandan taviz vermenizi gerektirmez. APFIS’e gönderilen her bir kart, seksen milyonluk verisetinde dakikalar içerisinde sorgulanır. Muadil sistemlerde bu boyutta bir verisetinde sorgu yürütmek saatler hatta günler sürebilen bir işlemdir.

Papilon Apfis
APFIS, OP-OP sorgularında
doğru eşleşme oranı 99%
Papilon Apfis

2- İz Kırpmadan Sorgu

Sektörde yaygın kullanılan biyometrik tespit sistemleri, alınan izin sadece bir inçlik, yani yaklaşık iki buçuk santimetrekarelik bir kısmını sorguya yollar. Bu, sistem hızını arttırmak için uygulanan bir yöntemdir ve izin bir inç dışında kalan özellikleri sorgulanmadığından hata payı yüksektir. APFIS, izde kırpmaya gitmeden, izdeki tüm karakteristik özellikleri sorguya gönderir ve kullanıcıyı hız ve doğruluk arasında tercih yapmak zorunda bırakmaz.

3- Dosya Tabanlı Sistem

APFIS, alınan iz, yüz görüntüsü ve bilgileri saklamak için üçüncü parti veritabanları ve verisetlerini kullanmaz. Toplanan veriler, APFIS’in eşleştirme ve sorgu için özel olarak geliştirilmiş dosya tabanlı sisteminde saklanır. Bu sistem, APFIS’te saklanan verileri teknik sorun ve arızalara karşı korur. Üçüncü parti veritabanlarında oluşacak sıkıntılardan tüm veriler etkilenirken, APFIS’in dosya tabanlı sisteminde bir dosyada oluşan teknik problem, yalnızca o dosya içerisinde tutulur ve diğer kayıtlar etkilenmez. Bir kişinin tekrar kaydedilmesi veya bir dosyadaki sorunun giderilmesi, seksen milyon kaydı yenilemek veya kurtarmaktan çok daha kolay olduğundan APFIS’le arıza panikleri ve kriz anları yaşamazsınız.

Papilon Apfis
Papilon Apfis

4- Veri Güvenliği

Sektörde var olan pek çok sistem, verisetlerinde alınan izin görüntüsünü saklar. Bu da, veri hırsızlığı ve siber korsanlık vakalarında kişisel verilerin art niyetli şahıslarca ele geçirilip kullanılmasına sebep olabilir. Ele geçirilen izler kimlik sahteciliğinden dolandırıcılığa pek çok suçta kullanılabilir. Vatandaş güvenliğini çözümlerinin merkezine alan Papilon, verinin vatandaşa hizmet etmek için kullanılması ve olası mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için iz görüntüsünü sayısallaştırarak Papilon’un özel dosya formatında saklar. Bu sayede, dosyalar APFIS veriseti dışına çıkarılsa bile açılamazlar. Açılmaları halinde ise, karşılaşılacak tek şey, bir dizi sayı olur. APFIS, kişisel verileri koruyan, güvenli bir sistemdir.

5- Bileşenler Arası İş Bölümü

Verinin sayısallaştırılması ve sıkıştırılmış dosyaya aktarılması APFIS iş istasyonları ve uç birimler tarafından yapılır. Sayısallaştırılmış ve sıkıştırılmış veri sayesinde, sorgular çok kısa sürede sonuçlanırken merkezi sistemin iş yükü hafifletilmiş olur.

Papilon Forinsic
APFIS Kullanıcı Kitapçığı v11

6- Otomatik Olay Yeri İzi Kodlama

Kişi kaydı için alınan izler doğrudan sorgu modülüne yollanır ve her iki verisetinde de sorgulanır. Buna karşılık olay yeri izleri, silikleşmiş ve bozulmuş olabileceklerinden, doğrudan sorguya girmeleri hatalı eşleşmelere sebep olabilir. APFIS, olay yeri izlerini önce kodlama modülüne yollayarak otomatik iz iskeleti çıkarma ve ayırt edici özellik işaretlemesi yapar. Bu sayede, hem izdeki silikleşme ve bozulmalar telafi edilir hem de uzmanların sıfırdan kodlama yapmasına gerek kalmaz. Uzman, sağlama niteliğinde son bir kontrol yaparak olay yeri izini sorguya gönderir. Bu sayede hem hatalı eşleşme ihtimali minimalize edilmiş, hem de soruşturmalarda aksama yaşanmamış olur.

7- Uluslararası Alanda Kullanılabilirlik

APFIS, ulusal güvenlik kurumlarının diğer ülkelerin güvenlik güçleri ve Interpol gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği ihtiyacı dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu yüzden Papilon formatındaki veri dosyaları, uluslararası soruşturmalar ve aramalarda kullanılmak istendiğinde, sistem içerisinde INTERPOL, FBI ya da NIST formatlarına çevrilerek dışa aktarılabilir. APFIS ülke güvenliğinin yanı sıra, küresel güvenliği sağlamada da etkilidir.

Papilon Apfis

APFIS Nerede Kullanılır?

APFIS;

  • Emniyet birimleri ve silahlı kuvvetler tarafından, tüm sivillerin verilerinin alınıp saklanması ve yönetilmesinde,
  • Uluslararası biyometrik veri yönetiminde,
  • Göç İdaresi tarafından göçmen yönetimi yapmada,
  • Kriminal birimler tarafından soruşturmalarda ve zanlı kaydı almada,
  • Sağlık Bakanlığı tarafından bir hastanın tüm sağlık geçmişini kişinin biyometrik verisiyle ilişkilendirilmiş biçimde ve tek bir dosyada saklamada,

kullanılabilir.

DAHA FAZLA KULLANIM ALANI İÇİN

Kriminal Analiz

E-Gate Havaalanı Güvenliği

Bütüncül Bir Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi Ile Konsept Hayata Geçirildi!

APFIS’e Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız?

  • Vatandaşlık işlerini çağın gerekliliklerine uygun, hızlı ve etkili şekilde yönetmek istediğinizde,
  • Ülkenize sığınan kalabalık bir mülteci kitlesini yönetmek istediğinizde,
  • Kısa sürede zanlı tespiti yapmak, teknoloji yetersizliğinden ötürü aydınlatılamamış olayları kolayca aydınlatmak, kimlik sahteciliği gibi suçların önüne geçmek ve bilinen kişilerce işlenen suçları tespit etmek istediğinizde,
  • Bireylerin sağlık geçmişlerine ait tüm bilgiyi anlamlı bir bütün halinde ve bireyle ilişkilendirerek tutmak ve devlet hastanelerinde hekimlerin doğru teşhiste bulunmalarına yardım etmek istediğinizde,
  • Sahada güvenilir kimlik tespiti ve kontrolü için,

APFIS’i Kim Kullanabilir?

APFIS, kamu kurumlarının kullanımı için tasarlanmış, bütün bir ülkenin demografik ve biyometrik verisini yönetebilecek kapasitede bir sistemdir. APFIS’le yapılan parmak izi mukayeseleri ve verilen kararlar, suç isnadından mahkumiyete kadar pek çok ciddi kararın verilmesinde rol oynar. Bu yüzden APFIS’in ideal kullanıcısı, parmak izi analizi konusunda eğitilmiş uzmanlardır.

APFIS

Otomatik Parmak ve Avuç İzi Tespit Sistemi

UYGULAMA YAZILIMI

Papilon parmak ve avuç izi tarayıcılarının kullanımı iz kalitesini %12, tespit isabetliliğini %20 arttırmaktadır.

Sorgu isabetliliğini %11’e kadar yükselten düz basım izler de sorgularda kullanılmaktadır.

APFIS’in otuz milyon girdi içeren bir veritabanında, OPS için, %100’e yakın sonuç isabetliliği sağladığı gerçek müşterilerce doğrulanmıştır.

APFIS, OYS için, gerçek veri testleri sonucu saptanmış, %91 oranında doğru adayı ilk sırada gösterme başarısına sahiptir.

AVANTAJLARI

Şahsı eşkal tanımından otomatik sorgular
Tüm sorgu raporlarının, belgelerin, listelerin ve istatisklerin yazdırılmasına imkan verir
Diğer biyometrik verisetleri ile iletişim sağlayabilir
Diğer biyometrik veri setleri ve sistemleriyle entegre çalışabilir
Yan yana karşılaştırma metodunu kullanır
Sisteme dahil tüm veri çeşitlerini kullanarak çapraz sorgu yürütür

Parmak izi

Papilon canlı parmak izi tarayıcıları, parmak izi alma ve sorgulama amacıyla tasarlanmıştır. Farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli tasarım ve yetenekleri mevcuttur. Darbelere dayanıklı tasarımı sayesinde saha içi ve dışı kullanıma uygundur. Çok yüksek/düşük sıcaklıkta ve yoğun nem altında çalışabilir.

LS-4421

Parmak İzi Tarayıcı

LS- 4421

Parmak İzi Tarayıcı
Daha fazla bilgi için

LS-1101

On Parmak ve Avuç İzi Tarayıcı

LS - 1101

On Parmak ve Avuç İzi Tarayıcı
Daha fazla bilgi için

LS-01

Tek Parmak İzi Tarayıcı

LS - 01

Tek Parmak İzi Tarayıcı
Daha fazla bilgi için

LS-11

Çift Parmak İzi Tarayıcı

LS - 11

Çift Parmak İzi Tarayıcı
Daha fazla bilgi için

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.