×

APFIS

Otomatik Parmak ve Avuç İzi Tespit Sistemi

• Apfis

(isim): Otomatik parmak ve avuç izi tespit sistemi. Papilon’un imza hizmeti.

APFIS Nedir?

APFIS, iş istasyonları ve Papilon parmak ve avuç izi tarayıcıları ile uç birimlerinden alınan tüm izlerin tutulduğu, mukayeselerin ve sorguların yapıldığı bir yazılımdır. APFIS hem vatandaş yönetiminde hem de olay yeri incelemesi ve zanlı tespiti gibi kriminal prosedürlerde kullanılır.

APFIS Nasıl Çalışır?

APFIS, merkezi bir veritabanı ve eşleştirme algoritması ile donatılmış bir yazılımdır. Merkeze gönderilen kişi kayıtlarını saklamanın yanı sıra; uç birimler, mobil terminaller ve iş istasyonlarından gelen sorguları da yönetir. 

APFIS, parmak izlerini dijital ortama aktararak işler ve detayları çok daha belirgin hale getirir. Standart parmak izi tespit sistemleri, parmak izinde yalnızca minutiae olarak bilinen ayırt edici özellikleri işaretlerler. APFIS ise, önce parmak izi iskeleti çıkarır, ardından bu ayırt edici izleri iskelet üzerine yerleştirerek uzmanlara parmak izinin papil haritasını çıkarır. APFIS aynı zamanda komşu ‘minutiae’lar arasındaki papilleri, yani hatları da sayarak otomatik uzaklık hesabı yapar. Bu özellikler sayesinde, sıradan sistemlerle uzmanların saatlerine mal olan analiz işlemi çok daha kısa sürede tamamlanabilir. APFIS, uzmanların dikkatini bakmaları gereken noktalara yoğunlaştırır ve zamandan tasarruf sağlar.

Bir kişinin tüm parmaklarının düz basım, ve tırnaktan tırnağa çevrilerek alınan izleri APFIS verisetlerinde tutulur. APFIS, bu parmak iz verisine, kişinin Papilon ekipmanı ile çekilmiş biyometrik yüz görüntüsü ve demografik bilgilerini ekleyerek “on parmak kartı” oluşturur ve OP (on parmak) verisetinde saklar. Suç mahalleri ve olay yerlerinden toplanan ve sahibi bilinmeyen izler ise “OY” olarak da bilinen olay yeri verisetlerinde saklanır. Sivil ve kriminal biyometrik verinin bu şekilde tutulması, APFIS’in en büyük avantajlarından biridir. Çünkü APFIS, kimlik tespit ve doğrulama işlemlerini yürütürken her yeni kaydı iki verisetinde de sorgular. Bu sayede sisteme yeni alınan kayıtların sistemde eşlerinin bulunması halinde, kişilerin kimlik sahteciliği teşebbüsünde bulundukları veya aydınlatılamamış suçlara karıştıkları tespit edilebilir ve adalet sağlanabilir.

Neden APFIS?

1- Hızlı ve İsabetli Sorgu

APFIS, OP-OP sorgularında %99.9 test edilmiş doğru eşleşme oranına sahiptir. Bu bilimsel standartlarda dahi oldukça yüksek bir doğruluk oranıdır. Üstelik, APFIS’in neredeyse kusursuz sorgu kabiliyeti zamandan taviz vermenizi gerektirmez. APFIS’e gönderilen her bir kart, seksen milyonluk verisetinde dakikalar içerisinde sorgulanır. Muadil sistemlerde bu boyutta bir verisetinde sorgu yürütmek saatler hatta günler sürebilen bir işlemdir.

2- İz Kırpmadan Sorgu

Sektörde yaygın kullanılan biyometrik tespit sistemleri, alınan izin sadece bir inçlik, yani yaklaşık iki buçuk santimetrekarelik bir kısmını sorguya yollar. Bu, sistem hızını arttırmak için uygulanan bir yöntemdir ve izin bir inç dışında kalan özellikleri sorgulanmadığından hata payı yüksektir. APFIS, izde kırpmaya gitmeden, izdeki tüm karakteristik özellikleri sorguya gönderir ve kullanıcıyı hız ve doğruluk arasında tercih yapmak zorunda bırakmaz.

3- Dosya Tabanlı Sistem

APFIS, alınan iz, yüz görüntüsü ve bilgileri saklamak için üçüncü parti veritabanları ve verisetlerini kullanmaz. Toplanan veriler, APFIS’in eşleştirme ve sorgu için özel olarak geliştirilmiş dosya tabanlı sisteminde saklanır. Bu sistem, APFIS’te saklanan verileri teknik sorun ve arızalara karşı korur. Üçüncü parti veritabanlarında oluşacak sıkıntılardan tüm veriler etkilenirken, APFIS’in dosya tabanlı sisteminde bir dosyada oluşan teknik problem, yalnızca o dosya içerisinde tutulur ve diğer kayıtlar etkilenmez. Bir kişinin tekrar kaydedilmesi veya bir dosyadaki sorunun giderilmesi, seksen milyon kaydı yenilemek veya kurtarmaktan çok daha kolay olduğundan APFIS’le arıza panikleri ve kriz anları yaşamazsınız.

4- Veri Güvenliği

Sektörde var olan pek çok sistem, verisetlerinde alınan izin görüntüsünü saklar. Bu da, veri hırsızlığı ve siber korsanlık vakalarında kişisel verilerin art niyetli şahıslarca ele geçirilip kullanılmasına sebep olabilir. Ele geçirilen izler kimlik sahteciliğinden dolandırıcılığa pek çok suçta kullanılabilir. Vatandaş güvenliğini çözümlerinin merkezine alan Papilon, verinin vatandaşa hizmet etmek için kullanılması ve olası mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için iz görüntüsünü sayısallaştırarak Papilon’un özel dosya formatında saklar. Bu sayede, dosyalar APFIS veriseti dışına çıkarılsa bile açılamazlar. Açılmaları halinde ise, karşılaşılacak tek şey, bir dizi sayı olur. APFIS, kişisel verileri koruyan, güvenli bir sistemdir.

5- Bileşenler Arası İş Bölümü

Verinin sayısallaştırılması ve sıkıştırılmış dosyaya aktarılması APFIS iş istasyonları ve uç birimler tarafından yapılır. Sayısallaştırılmış ve sıkıştırılmış veri sayesinde, sorgular çok kısa sürede sonuçlanırken merkezi sistemin iş yükü hafifletilmiş olur.

6- Otomatik Olay Yeri İzi Kodlama

Kişi kaydı için alınan izler doğrudan sorgu modülüne yollanır ve her iki verisetinde de sorgulanır. Buna karşılık olay yeri izleri, silikleşmiş ve bozulmuş olabileceklerinden, doğrudan sorguya girmeleri hatalı eşleşmelere sebep olabilir. APFIS, olay yeri izlerini önce kodlama modülüne yollayarak otomatik iz iskeleti çıkarma ve ayırt edici özellik işaretlemesi yapar. Bu sayede, hem izdeki silikleşme ve bozulmalar telafi edilir hem de uzmanların sıfırdan kodlama yapmasına gerek kalmaz. Uzman, sağlama niteliğinde son bir kontrol yaparak olay yeri izini sorguya gönderir. Bu sayede hem hatalı eşleşme ihtimali minimalize edilmiş, hem de soruşturmalarda aksama yaşanmamış olur.

7- Uluslararası Alanda Kullanılabilirlik

APFIS, ulusal güvenlik kurumlarının diğer ülkelerin güvenlik güçleri ve Interpol gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği ihtiyacı dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu yüzden Papilon formatındaki veri dosyaları, uluslararası soruşturmalar ve aramalarda kullanılmak istendiğinde, sistem içerisinde INTERPOL, FBI ya da NIST formatlarına çevrilerek dışa aktarılabilir. APFIS ülke güvenliğinin yanı sıra, küresel güvenliği sağlamada da etkilidir.

APFIS Nerede Kullanılır?

APFIS;

  • Emniyet birimleri ve silahlı kuvvetler tarafından, tüm sivillerin verilerinin alınıp saklanması ve yönetilmesinde,
  • Uluslararası biyometrik veri yönetiminde,
  • Göç İdaresi tarafından göçmen yönetimi yapmada,
  • Kriminal birimler tarafından soruşturmalarda ve zanlı kaydı almada,
  • Sağlık Bakanlığı tarafından bir hastanın tüm sağlık geçmişini kişinin biyometrik verisiyle ilişkilendirilmiş biçimde ve tek bir dosyada saklamada,

kullanılabilir.

DAHA FAZLA KULLANIM ALANI İÇİN

Göçmen Sahte Kimlik Yönetimi

"HER BİREY MUTLU YAŞAMAYI HAKKEDER"

E-Gate Havaalanı Güvenliği

Bütüncül Bir Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi Ile Konsept Hayata Geçirildi!

APFIS’e Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız?

  • Vatandaşlık işlerini çağın gerekliliklerine uygun, hızlı ve etkili şekilde yönetmek istediğinizde,
  • Ülkenize sığınan kalabalık bir mülteci kitlesini yönetmek istediğinizde,
  • Kısa sürede zanlı tespiti yapmak, teknoloji yetersizliğinden ötürü aydınlatılamamış olayları kolayca aydınlatmak, kimlik sahteciliği gibi suçların önüne geçmek ve bilinen kişilerce işlenen suçları tespit etmek istediğinizde,
  • Bireylerin sağlık geçmişlerine ait tüm bilgiyi anlamlı bir bütün halinde ve bireyle ilişkilendirerek tutmak ve devlet hastanelerinde hekimlerin doğru teşhiste bulunmalarına yardım etmek istediğinizde,
  • Sahada güvenilir kimlik tespiti ve kontrolü için,

APFIS’i Kim Kullanabilir?

APFIS, kamu kurumlarının kullanımı için tasarlanmış, bütün bir ülkenin demografik ve biyometrik verisini yönetebilecek kapasitede bir sistemdir. APFIS’le yapılan parmak izi mukayeseleri ve verilen kararlar, suç isnadından mahkumiyete kadar pek çok ciddi kararın verilmesinde rol oynar. Bu yüzden APFIS’in ideal kullanıcısı, parmak izi analizi konusunda eğitilmiş uzmanlardır.

APFIS

Otomatik Parmak ve Avuç İzi Tespit Sistemi

UYGULAMA YAZILIMI

Papilon parmak ve avuç izi tarayıcılarının kullanımı iz kalitesini %12, tespit isabetliliğini %20 arttırmaktadır.

Sorgu isabetliliğini %11’e kadar yükselten düz basım izler de sorgularda kullanılmaktadır.

APFIS’in otuz milyon girdi içeren bir veritabanında, OPS için, %100’e yakın sonuç isabetliliği sağladığı gerçek müşterilerce doğrulanmıştır.

APFIS, OYS için, gerçek veri testleri sonucu saptanmış, %91 oranında doğru adayı ilk sırada gösterme başarısına sahiptir.

AVANTAJLARI

Şahsı eşkal tanımından otomatik sorgular
Tüm sorgu raporlarının, belgelerin, listelerin ve istatisklerin yazdırılmasına imkan verir
Diğer biyometrik verisetleri ile iletişim sağlayabilir
Diğer biyometrik veri setleri ve sistemleriyle entegre çalışabilir
Yan yana karşılaştırma metodunu kullanır
Sisteme dahil tüm veri çeşitlerini kullanarak çapraz sorgu yürütür
×

apfis