Özet

Bu bilgi notu US-VISIT’in uluslararası ziyaretçilerden topladığı biyometrik veri politikasındaki değişiklikleri kapsamaktadır. Biyometrik veri toplama işlemleri ülkeye girişlerde ve okyanusötesi ülkelerdeki ABD elçiliklerinde yapılmaktadır. Bu çalışma, iki parmak izi almadan on parmak izi almaya geçişin teorik ve pratik sebeplerini ortaya koymakta ve bunun yanında ABD İç Güvenlik ile ABD Savunma Bakanlığı (orijinal isminden DoD olarak kısaltılmıştır, yazının kalanında bu kısaltmayla anılacaktır) açısından sağladığı hayati faydaları belirtmektedir. Ayrıca, US-VISIT’in politika değişikliğini referans alarak, on parmak izi almanın ulusal güvenliği bir üst seviyeye taşımaktaki belirli avantajları da çalışmada vurgulanmaktadır.

US-VISIT Nedir? 

US-VISIT, ABD Hükümeti’nin, ABD vatandaşı olmayan kişilere ait biyometrik verileri toplayıp bir veriseti oluşturduğu bilgisayar tabanlı sistemdir. Eliçiliklere vize için veya sınır kapılarından giriş için başvuran şahısların parmak izleri ve biyometrik bilgileri kaydedilir. Hem ülkeye giriş kapılarında hem de okyanus ötesindeki ABD elçiliklerinde çalışan ABD göç idaresi memurlarının şahısları doğrulama ve tespit işlemlerinde karar verme sürecini geliştirmektedir. Ayrıca ziyaretçilerin biyometrik bilgilerini –ki bu durumda parmak izleri oluyor- depolamaktadır.

Information Note

US-VISIT’de Ne Değişti?

Information Note

2004’ten beri, US-VISIT sistemi vizeye başvuran veya ülkeye giriş kapılarına gelen ziyaretçilerin iki parmak izini toplamaktaydı. Program, suçluları ve sınır ihlalcilerini ABD sınırlarının dışında tutarak oldukça faydalı sonuçlar verdi. 2004 ve 2008 arasında, neredeyse 2,000 uygun olmayan ziyaretçinin girişi engellendi – bu uygunsuz ziyaretçiler yalnızca biyometrik veri kullanılarak tespit edildi. Ocak 2008’de, İç Güvenlik Departmanı, ülkeye giriş kapıları ile vize veren elçilik ve konsolosluklarda on parmak izi almaya başlayarak biyometrik veri toplamayı bir üst seviyeye taşıdı.

Tartışmalı Noktalar

Bu politika hemen, özellikle kaynak ve zaman verimliliği konusunda uyuşmazlıkları ortaya çıkardı. İki parmak izi tarayıcılardan on parmak izini alabilen tarayıcılara geçilme zorunluluğu, birçok tarafça gereksiz bir masraf olarak değerlendirildi. Ayrıca, fazladan sekiz parmak izinin ulusal güvenliğe olacak katkısı konusunda netleştirici açıklamalar gerekti. Bunun yanında, zamanla ilgili endişeler mevcuttu. Biyometrik verinin toplanması için gerekli süre değerlendirildi. Sonuçta, iki parmak izi almaktan daha fazla zamana ihtiyaç duyulacağı aşikardı. Ancak; burada adil bir takas var. Yukarıdaki paragrafta yer alan sonuçları doğrulayacak şekilde, sınırlarda ve elçiliklerde iki dakika fazladan harcayarak, insanlar gerçek anlamda ulusal güvenliği geliştirmektedir.

Yeni Politikanın Arkasındaki Sebepler 

Tüm görüşlere karşılık; iki parmaktan on parmağa geçişin altında iki nihai sebep yatmaktadır.

1- Fazla Veri, Yüksek Tutarlılık

Bir ziyaretçinin ABD’ye giriş yapmaya uygunluğunu tespit etmek ve doğrulamak söz konusu olduğunda, bakılacak ilk yer 90 milyon kayıt içeren US-VISIT biyometrik verisetidir. Bu kadar yüksek hacimli veri arasında iki parmak izi sorgulamak, hatalı eşleşme veya doğru eşi kaçırma riskini ortaya çıkarmaktadır. Daha da açıklığa kavuşturmak açısından, 90 milyonluk verisetinde iki parmak izinin sorgulanmasının hatalı sonuçlar getirebileceği DoD tarafından tespit edilmiştir (ABD’ye girişi yasaklanan suçlularla hatalı eşleşmeler). Bu hata –belli bir noktaya kadar- tolere edilebilmektedir, ABD yetkilileri, bu durumdaki ziyaretçileri İkinci Bölge denilen güvenli bir kısma çekip bir grup soru sormakta ve defalarca biyometrik ve demografik bilgilerini kontrol etmektedir.

Information Note

İkinci fazda, ek kontrollerle uygun bir ziyaretçi geçiş hakkını almaktadır, fakat sınır güvenliği görevlilerinin kontrol alanına gelmesi için yaklaşık 30 dakika çoktan geçmiş olacaktır. Ayrıca, düşük riskli bir yolcunun bu süreçte karşılaştığı rahatsızlık ve zahmet şüphe götürmez ve tartışmaya kapalı durumdadır.
Daha fazla kaynak toplamak (daha fazla parmak izi) hatalı eşleşme riskini, on parmağın 90 milyon kayıt içeren verisetinde sorgulandığı düşünüldüğünde kayda değer oranda azaltacaktır. Bu açıdan bakıldığında, ABD daha fazla veriye sahip oldukça sorgu sonuçları daha isabetli olacak ve daha az “İkinci Bölge” durumu meydana gelecektir.

Prensip: “Azdan Çok Gelir” düşüncesi, ulusal güvenlik söz konusu ise geçerli bir şey değildir. Bu konuda fazla, gerçekten fazladır.

2- Olay Yeri Eşleşmelerini Kaçırma Riskinin Elenmesi

Information Note

Bir suçlunun kimlik tespiti, olay yerinde bırakmış olduğu izlerden yapılmaktadır. Bir terörist kampında veya olay mahallinde bırakılan izler, çok sayıda verisetine kaydedilmiş olabilir. Buradaki sorun, bir “ziyaretçinin” olay mahallinde iz bırakmamış olabileceğidir. Bu noktayı daha iyi vurgulamak için, suçlunun yüzük parmağının izini olay mahallinde bıraktığını düşünün. Şaşırtıcı şey şu ki, ABD vizesini elde etmek için alınan iki parmak izinin arasında yüzük parmağı yoktur.

Bu durumda hiçbir kara liste kaydı bulunamayacaktır. Bahsedilen senaryoda, suçlunun vize başvurusu kabul edilecek ve söz konusu şahıs ABD’ye giriş yapabilecektir. Bu husus, belli sayıda parmak izini pasaport çiplerinde, ulusal kimlik kartlarında veya diğer seyahat belgelerinde saklamayı tercih eden ülkelere doğru genişletilebilir. Bu işlem; gerek teknolojik, gerek sistematik ve hatta gerekse finansal sebeplerle yapılmış olsun, tespit edilebilecek olay yeri parmak izi kayıtlarının dikkate alınmaması olasılığı azaltılacak ve daha fazla olayın meydana gelmesi azaltılabilecektir.

Prensip: Olay Yeri Kayıtları Daha Fazla Şüpheliye Gider ve Diğer Yöntemlerden Daha Fazla Delil Oluşturur. Dolayısıyla, Bunların Bilerek Elenmemiş Olması Gerekir

Büyük Resim

Bugün bakıldığında, DoD ve ABD İç Güvenliği’nin biyometrik veri alımını artırma kararı, ABD’nin güvenliğini sıkılaştırmak açısından en iyi kararlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her geçen gün, US-VISIT programı sayesinde sorun yaşanmadan suçluların ülkeye girişi engellenmektedir. Daha geniş bir açıdan değerlendirirsek, on parmak izinin alınmasının yalnızca yasal seyahat için “ek güvenlik tedbiri” olmadığını, bunun yanında veriseti iç yapılarının, pasaportların, ulusal kimlik kartlarının ve diğer seyahat belgelerinin genişletilmiş formları olduğunu söylemekten kaçınılmamalıdır. On parmak izinin alınması, bir ülkeyi terör saldırılarından, sınır ihlallerinden korumakta ve genel vatandaş menfaatini artırmakta önemli bir rol oynamaktadır.

Information Note

Kaynak [Jan 30, 2008]