×

C'EST UNE UNITÉ DE CONTRÔLE D'IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE FIXE ET CONSTANTE DANS UNE TAILLE APPROXIMATIVE DE CELLE D’UNE BANQUE AUTOMATİQUE

Cette kiosque apporte une aide enormement dans la gestion des immigrants, les résidents temporaires ou les personnes dont les visas sont renouvelables periodiquement et les personnes ceux qui sont légalement libérés et qui ont été libérés sous condition de contrôle judiciaire qui devraient assister périodiquement à une procédure de controle.

Les pays qui acceptent les immigrants et les demandeurs d’asile garantissent qu’ils leur accorderont certains droits dans le cadre des droits de l’homme et de la conscience sociale et garantissent leurs droits fondamentaux, tels que le droit à la vie et au logement. Par conséquent, le but de ces sondages pour les immigrants est d’assurer la protection de leur droits, leur santé et de leur bien-être en tant qu’immigrants et demandeurs d’asile et ainsi de garantir qu’ils bénéficient de leu droits sociaux et de l’aide financière qui leur sont accordés. Ces contrôles empêchent à la fois les abus de droits et fournissent des données précieuses pour mesurer le succès d’un pays dans la gestion des immigrants.

Ces sondages sont également utilisés pour vérifier que les personnes libérées sous contrôle judiciaire restent dans les limites de la zone géographie jugée appropriée et pour s’assurer qu’elles n’essaient pas de s’échapper.

Cependant, la réalisation de ces audits avec les anciennes méthodes de signature des livres comporte certains risques. Signer pour un autre en utilisant un faux document n’est pas difficile avec les possibilités technologiques d’aujourd’hui. Cette vulnérabilité causée par les méthodes traditionnelles peut conduire à une mauvaise conduite de la justice et du système judiciaire des suspects et à une utilisation abusifs des possibilités offertes aux immigrants.

Le système de sondage intelligent Papilon Kiosque est une unité de contrôle d’identité biométrique fixe et protégée, approximativement de la taille d’un distributeur automatique de billets.

Les scanners d'empreintes digitales et d'iris intégrés à l'unité vérifient l'identité de la personne en quelques secondes et garantissent l'exactitude du sondage reçu.

Les traces reçues via le kiosque sont interrogées dans le système sans recadrage.

CECI PROTÈGE LA PROTECTION DE TOUTES LES LIGNES DÉTAILLÉES ET LES DÉTAILS DE LA TRACE ET UNE EXACTITUDE À 99,99% PARTAGÉE DANS LES DEMANDES OP-OP.

Il peut facilement prendre des images d’iris de personnes de différentes tailles grâce à sa tête réglable. Dès que les yeux sont maintenus sur la surface réfléchissante du scanner, l’image est capturée et le sondage est terminé en la comparant avec d’autres images d’iris dans l’ensemble de données.

La conception robuste et protégée du système de sondage intelligent du kiosque Papilon permet une utilisation efficace à long terme en empêchant l'unité d'être affectée par les conditions environnementales.

Papilon lsapp

La conception du kiosque permet aux scanners de fonctionner sans être affectés par des facteurs climatiques tels que la chaleur extrême, le froid, l’humidité, la tempête de sable ou le vent, et rend le système de sondage intelligent du kiosque disponible dans tous les environnements et conditions. Le revêtement membranaire des scanners d’empreintes digitales Papilon empêche le glissement et la distorsion des traces associée, même après une utilisation prolongée. La simple conception des scanners d’iris et des scanners d’empreintes digitales permet aux citoyens de tous âges et de toutes expériences d’utiliser facilement le kiosque sans aucune connaissance technique.

Grâce au système de sondage intelligent Papilon Kiosk, les sondages peuvent être effectués facilement en très peu de temps, sans encombrement ni longue occupation du personnel public. De cette façon, les deux sondages sont exécutés avec une grande précision sans aucune faille de sécurité et l’énergie des forces de sécurité est canalisée vers les travaux vitaux pour le pays.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.