×

Système de reconnaissance biométrique intégré des plaques

• Système de reconnaissance biométrique intégré des plaques

(complétion du nom): Système haute sécurité mis en place par Papilon avec des modules de sécurité complémentaires.

Qu'est-ce que le système de reconnaissance biométrique intégré des plaques?

Le système de reconnaissance de plaque biométrique intégré de Papilon est un multi-module utilisé dans les entrées et sorties des zones critiques tels que les centrales nucléaires, les bâtiments gouvernementaux , les assemblées nationales et autres endroits où le risque de sécurité est permanent en particulier dans le domaine de la technologie militaire, et les laboratoires où les matériaux étrangers sont interdits ou vitaux.

Comment fonctionne le système de reconnaissance biométrique intégré des plaques?

Le système biométrique intégré de reconnaissance de plaques de Papilon est basé sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Le système apprend à reconnaître respectivement la reconnaissance des véhicules, la reconnaissance des plaques d’immatriculation et la reconnaissance des caractères. De cette façon, un système immunitaire contre les tentatives de tromperie émerge. Il est possible de considérer le système de reconnaissance de plaque intégré biométrique comme une unité de contrôle d’accès. Bien que le principe de fonctionnement soit le même, le système de reconnaissance des plaques d’immatriculation se concentre sur les caractéristiques distinctives des véhicules et non des personnes. l compare une plaque qu’il détecte avec celles du jeu de données, il permet l’entrée du véhicule en cas de correspondance, sinon il empêche l’entrée au centre. Cependant, le système étant une structure biométrique intégrée et multi-modules, il ne suffit pas de valider uniquement le véhicule. Par conséquent, aux entrées des bâtiments, les conducteurs sont invités à passer un deuxième contrôle de passage à l’aide de données biométriques telles que l’iris ou l’image du visage. De cette façon, il n’est pas possible d’entrer dans l’établissement sans être sûr qu’il s’agit d’un personnel autorisé.

Pourquoi la reconnaissance biométrique intégrée des plaques?

1- Options modulaires larges

Le système de reconnaissance de plaque biométrique intégré de Papilon peut être utilisé en intégration avec différents systèmes selon le besoin et le niveau de sécurité souhaité. Il peut être intégré dans des structures quotidiennes et habituelles telles que des portes de garage et des unités biométriques telles qu’un scanner d’iris et des systèmes de reconnaissance faciale, offrant une sécurité en deux ou même trois étapes. Cette fonctionnalité empêchera les étrangers d’essayer d’entrer dans l’établissement avec leurs véhicules personnels.

2- Intelligence artificielle et apprentissage automatique

Les systèmes de reconnaissance de plaques d’immatriculation standard utilisent une méthode appelée OCR (reconnaissance optique de caractères) pour la détection des plaques. Dans ledit procédé, les caractères sont identifiés un par un en transférant la plaque sur un support numérique. Cela entraîne l’acceptation du système par une personne marchant avec la plaque à la main ou la plaque placée sur un objet en mouvement. Le système Papilon utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. De cette façon, le véhicule est d’abord reconnu et des précautions sont prises contre les tentatives d’induire le système en erreur. De plus, contrairement à l’OCR, le système basé sur l’intelligence artificielle de Papilon peut capturer la plaque à tout moment dans le véhicule.

3- Options de requête internes et centrales

Le système de reconnaissance de plaque d’immatriculation biométrique intégré Papilon peut être utilisé pour contrôler l’accès aux centres mentionnés avec des données internes biométriques et de plaque d’immatriculation, ainsi que pour contrôler les véhicules aux douanes et aux frontières, ainsi que le contrôle d’identité, aux douanes et aux frontières avec l’APFIS central.

utilise-t-on le système de reconnaissance biométrique intégré des plaques?

  • Contrôle d’accès par diverses organisations publiques et privées
  • Contrôle des véhicules et des conducteurs par les ministères des douanes et le personnel de sécurité des frontières,

POUR PLUS DE ZONES D’UTILISATION

SÉCURITÉ DES CENTRALES NUCLÉAIRES

Border Security

GLOBALIZATION, BY NATURE, WANTS TO ELIMINATE BORDERS; BUT THE FEELING OF BEING SAFE WANTS TO CLOSE THE BORDERS.
Border Security

Quand avez-vous besoin d’un système de reconnaissance de plaque intégré biométrique?

Dans les centres critiques où l’entrée et la sortie des véhicules sont courantes, lorsque vous ne voulez pas vous contenter du contrôle des véhicules ou du conducteur uniquement, lorsque vous avez besoin d’une sécurité de haut niveau, vous voulez prévenir les délits tels que la contrebande et le transport illégal international.

Qui peut utiliser le système de reconnaissance biométrique intégré des plaques?

Le système de reconnaissance de plaque biométrique intégré fonctionne sans aucune intervention après l’installation.

AUTRES PRODUITS DE CONTRÔLE D'ACCÈS

BEOGS

Biometric-integrated Access Control and E-Gate System

BEOGS

Biometric-integrated Access Control and E-Gate System
For More Information

ACCESS RADAR

Access Control and Efficiency Measuring Systems

ACCESS RADAR

Access Control and Efficiency Measuring Systems
For More ınformation

VIDEO MONITORING SYSTEM

VIDEO MONITORING SYSTEM

For More Information

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.