×

Les services de santé ne comprennent pas seulement le diagnostic, le traitement, ainsi que l'accès des patients à l'équipement et aux médicaments nécessaires au traitement.

Il couvre également la sécurité du patient et les mesures visant à garantir cette sécurité.

La perte de médicaments, de doses et de fournitures médicales, qui figurent parmi les dépenses importantes des hôpitaux, peut être perdue entre de mauvaises mains ou stockée dans des endroits accessibles aux patients souffrant d’une certaine dépendance aux drogues, ce qui peut entraîner des dommages irrémédiables, l’anarchie, la violations des droits et même des pertes de vie. Mais il est possible d’empêcher ces scénarios.

Papilon Biyometrik Entegreli İlaç İstasyonu

Papilon Stations Biométrique intégré de medicament vous permet de stocker des médicaments selon leur classification en fonction de leurs effets, de la fréquence d'utilisation et du niveau de connaissances techniques nécessaires à l'accès et à l'utilisation, et de contrôler efficacement l'accès à ces médicaments.

Dans les hôpitaux offrant des services aux patients hospitalisés, les stations de médicaments biométriques intégrées peuvent être utilisées dans différents formats et nombres, en tenant compte du nombre de services, des besoins en médicaments et des habitudes de consommation de médicaments. Cela permet aux stations d’être personnalisées en fonction des besoins de l’établissement.

Les médicaments sont placés dans le compartiment de sécurité le plus élevé, le compartiment de haute sécurité et le compartiment de la chaîne du froid, selon la hiérarchie des risques de l’établissement, par ordre décroissant de risque.

Dans le compartiment de sécurité le plus élevé, il existe des stupéfiants, des prémixotropes et des médicaments très demandés sur le marché noir des médicaments, qui présentent de graves risques de surdosage et d’utilisation irrégulière.

Le compartiment haute sécurité se compose de tiroirs, chacun avec une serrure séparée. Chaque tiroir contient un type de médicament. Dans ces tiroirs, les médicaments qui peuvent créer une dépendance et qui ne sont pas disponibles sans ordonnance et qui nécessitent l’aide et les conseils d’un professionnel de la santé y sont conservés.

Le compartiment de la chaîne du froid contient des stérilisateurs et des médicaments qui sont utilisés lors des interventions d’urgence et des procédures de routine et nécessitent un accès rapide. Ce compartiment est protégé par des couvercles uniquement et est déverrouillé. De cette façon, les techniciens d’intervention d’urgence, les infirmières et les ambulanciers paramédicaux peuvent facilement utiliser ce compartiment.

Les compartiments avec la classification de sécurité élevée et la plus élevée sont généralement disponibles pour les médecins ou les médecins spécialisés dans un domaine particulier.

Pour empêcher l'accès aux médicaments aux personnes non autorisé, les deux premiers compartiments sont protégés par des unités d'authentification biométrique sans contact telles que l'iris et les appareils de reconnaissance faciale.

Il suffit que le personnel autorisé à accéder au compartiment rapproche les yeux ou le visage de l’appareil. Les dispositifs de reconnaissance du visage et de l’iris de Papilon s’authentifient et accordent l’accès en moins de deux secondes en interrogeant les données reçues dans l’ensemble de données local, qui contient des versions numérisées des images du visage et de l’iris du personnel autorisé.

 

Bien que nos systèmes maintiennent les stocks de fournitures pharmaceutiques et médicales des institutions en sécurité, ils n’entraînent aucun attelage ni retard dans les processus de traitement et d’intervention.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.