×

LES INSTALLATIONS INTELLIGENTES D'AUJOURD'HUI APPORTERONT UNE ÉNERGIE INTELLIGENTE AUX VILLES INTELLIGENTES.

De nos jours, la capacité d’être «intelligent» des appareils aux maisons, des bâtiments aux villes est devenu la plus grande nécessité d'aujourd'hui et doit être géré en termes de sécurité et de contrôle d'accès.

Ne serait-il pas ironique que vous déverrouilliez à distance votre chaudière compatible IoT avant de rentrer à la maison et que vous vous rendiez compte que vous avez perdu votre clé lorsque vous êtes arrivé devant la porte et que vous ayez du mal à ouvrir la porte? Bien que tout soit intelligent et connecté, il est temps que la technologie utilisée dans les bâtiments et la gestion des installations d’aujourd’hui abandonne la sécurité et le contrôle d’accès traditionnels et utilise des technologies biométriques.

PAPILON Nükleer Santral Güvenliği

L’hésitation à s’en tenir aux méthodes traditionnelles ou à ne pas profiter des nouvelles technologies biométriques vous fera non seulement vous asphyxier avec des problèmes de sécurité inutiles, mais aussi du gaspillage. La biométrie est la seule technologie d’authentification et de contrôle d’accès au monde, de plus en plus intelligente et interconnectée, ce qui donne une signification parfaite et singulière, est hautement intégrée, évolutive dont plusieurs facteurs peuvent être utilisés simultanément. Réacteurs nucléaires, entrepôts de matériaux sensibles, laboratoires, etc. L’accès non autorisé dans les zones et en particulier l’accès par des terroristes / criminels peut avoir des conséquences potentiellement dangereuses. Par conséquent, il peut être une mauvaise idée dans le scénario de sécurité actuel de fournir un contrôle d’accès uniquement manuellement dans les zones qui nécessitent une sécurité élevée, telles que les installations nucléaires.

‘’EQUİPEZ-VOUS DES SYSTEME BİOMETRİQUE İNTELLİGENTE DE PAPİLON ET CONTROLEZ LA SECURİTE DE VOS İNSTALLATİONS EFFİCACEMENT ET A DİSTANCE’’

Saviez-vous que les principales raisons de l’accès non autorisé aux zones de haute sécurité par les personnes non admis sont la perte, le vol et la copie de vos cartes d’accès, clés et de vos propres codes PIN et mots de passe?

PAPILON Nükleer Santral Güvenliği
PAPILON Nükleer Santral Güvenliği

TOUJOURS AVEC VOUS, PERSONNE D’AUTRE QU’A VOUS SEULEMENT, NE POUVANT ETRE Nİ COPİÉ Nİ OUBLİÉ,

VOS DONNÉES BİOMETRİQUE.

VOUS NOUS CONNAISSEZ MIEUX QUE NOTRE PAPILON AVEC UNE PRODUCTION LOCALE, UNE HAUTE PRÉCISION D'EMPREINTE, UNE RECONNAISSANCE DU VISAGE ET DES SCANNERS IRIS

Vous pouvez contrôler les entrées et les sorties des personnes dans chaque étage, chaque pièce et chaque laboratoire en un seul endroit avec notre système central de reconnaissance de personnes que nous avons mis en place pour vos installations nucléaires en fonction de vos besoins. Vous pouvez sécuriser votre installation en détectant les tentatives d’entrée non autorisées en quelques secondes et en intervenant instantanément.

NOUS UTILISONS PLUS D'UN ÉLÉMENT BIOMÉTRIQUE EN MÊME TEMPS: MODÈLE MULTİ / MULTİ BIOMÉTRIE

Nous suivons chaque étape avec de multiples vérifications biométriques à partir de l’entrée principale de vos installations nucléaires.

RECONNAISSANCE BIOMÉTRIQUE DE VÉHICULE ET BALAYAGE DE VÉHICULE À RAYONS X

Nous scannons tout le personnel et les véhicules qui entrent dans l’établissement au point le plus fin en quelques secondes avec des rayons X. Jusqu’à ce que la voiture arrive au deuxième point de sécurité, nous détectons la plaque d’immatriculation de votre véhicule et vérifions si vous avez l’autorisation d’entrer. Au point de contrôle, nous identifions le conducteur avec l’iris et la reconnaissance faciale, et nous l’associons à la plaque d’immatriculation qui a été approuvée.

EMPREINTE DIGITALE ET RECONNAISSANCE D'IRIS CONTRÔLE D'ACCÈS ET BALAYAGE DE SAC À RAYONS X

Nous creons un lien contact avec la reconnaissance des empreintes digitales ou de l’iris en même temps pour le contrôle d’accès du personnel aux entrées principales de l’établissement.

Si la personne entrante est un intrus qui ne s’est pas fais enregistrer dans le système auparavant, nous prenons les enregistrements de l’iris et du visage dans la station d’enregistrement de la personne et les enregistrons dans notre base de données biométrique centrale.

Avec le contrôle des sacs à rayons X, nous détectons les objects et les substances dangereuses que vous ne voulez pas laisser entrer et vous permettent de réagir immédiatement.

ORİENTEZ VOTRE ÉNERGIE À LA PRODUCTION ET LAİSSEZ LE RESTE DU TRAVAİL AU CONTRÔLE AUTOMATIQUE ET INSTANTANÉ DU SYSTÈME BIOMÉTRIQUE

Dans l'installation nucléaire, nous connaissons instantanément le mouvement de la personne sur tous les étages et dans toutes les zones depuis les caméras et savons où elle est entrée lors de sa visite.

CARTE DE MOUVEMENT DE RECONNAISSANCE DU VISAGE

Nous suivons les mouvements du personnel et des invités entrant dans l’établissement avec reconnaissance faciale et nous créons des cartes de mouvement biométriques.

À chaque étage, nous permettons à la personne de passer en se présentant avec l’iris et la reconnaissance faciale.

COMMANDE DE RECONNAISSANCE DE VISAGE INSTANTANÉE AVEC CCTV

Nous détectons instantanément les personnes avec reconnaissance faciale via des caméras de vidéosurveillance installées à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.

Si un accès non autorisé est tenté dans les zones non autorisées, nous déclenchons immédiatement le système d’alerte automatique et intervenons.

Nous économisons du temps et du travail humain car tous les systèmes peuvent être contrôlés à partir d'un seul centre.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.