×

Contrôle des permis de conduire aux entrées et sorties de la ville, contrôles d'identité dans les zones surpeuplées et encombrées, contrôles des véhicules et des conducteurs dans le trafic fluide, c'est-à-dire toutes les opérations de sécurité et de comptage basées sur l'identification et la vérification sur le terrain. Une possibilité plus sérieuse est que toutes ces vérifications sont effectuées manuellement, dans ces vérifications où le nombre de fonctionnaires concernés est généralement faible,

un officier doit parfois entrer en contact avec peut-être un millier de personnes pendant la journée.

La recherche prouve qu’il y a plus d’espèces et de nombres de bactéries à la surface des cartes d’identité, des permis de conduire et des cartes de crédit que de l’argent. Les chercheurs affirment que les bactéries transmises par ces surfaces provoquent souvent des intoxications alimentaires et des maladies infectieuses.

En d'autres termes, le contrôle avec des appareils nécessitant un contrôle manuel ou un contact entraîne de graves problèmes de santé.

Au-delà des problèmes d'hygiène, il ouvre également la voie à la négligence de délits tels que le contrôle manuel, la fausse utilisation d'identité et le vol d'identité. Il laisse des failles de sécurité là où les personnes qui visent à échapper à la responsabilité d'actes illégaux auxquels elles participent ou auxquels ils se sont livrée pour cacher leur identité essentielle.

Papilon a produit le système de sécurité publique sans contact pour éviter ces problèmes. Le système vérifie l’identité des conducteurs et compagnons, des passagers et des piétons sans avoir besoin de contact à l’aide d’appareils mobiles biométriques intégrés ou à lecteur de barcode.

Le système se compose d'unités mobiles conçues pour la circulation et les contrôles sur site.

Dans les unités mobiles, le contrôle d'identification sans contact se fait avec des codes de réponse à source fermée et des lecteurs de code ou un logiciel de reconnaissance faciale qui ne nécessite pas de contact. Le système génère un code très difficile à copier ou à voler car il est de source fermée pour représenter l'identité des citoyens ou les documents du conducteur. Ce code peut être téléchargé à partir du compte privé sur les téléphones intelligents via des programes et des applications Internet où des enregistrements publics sont conservés. Pendant le contrôle, le greffier étend le lecteur de code à distance et demande au citoyen de porter le code représentant l'identité ou le permis de conduire sur l'appareil. Le lecteur de code lit et vérifie le code de réponse, et les citoyens sont authentifiés sans avoir besoin de contacts interpersonnels et d'appareils utilisés sur des milliers de personnes.

Les agents peuvent également vérifier à l’aide du logiciel de reconnaissance faciale en direct SnapFace de Papilon, qui peut être facilement utilisé sur les tablettes et les téléphones. L’interface conviviale permet de numériser et d’interroger automatiquement lorsque le visage entre dans la caméra de l’appareil. L’image faciale est numérisée et interrogée dans les enregistrements du système central de stockage et de gestion des données biométriques APFIS, et la correspondance est transmise à l’opérateur en quelques secondes. Dans une option de module différente, l’authentification est effectuée sur l’image faciale. Une caméra tablette avec logiciel de reconnaissance faciale installé peut être tournée vers le citoyen pour vérifier son identité en quelques secondes.

En option, les unités mobiles peuvent également être équipées de caméras thermiques qui peuvent mesurer la température corporelle à deux mètres de distance. En utilisant ces caméras portatives, les agents peuvent comprendre si les citoyens présentent des symptômes tels qu'une fièvre élevée, qui peut être le signe d'une maladie épidémique, et peuvent prendre les mesures nécessaires en fonction du résultat.

Grâce au système de sécurité publique sans touché, le personnel de terrain appartenant aux forces de police et militaires, les employés des institutions chargées de la sécurité publique, le personnel des services sociaux et des services de santé publique peuvent exercer leurs fonctions et éviter les tracas du contrôle manuel sans mettre en danger à la fois leur propre santé et la santé publique. En tant que Papilon Defence, nous allégerons la charge de travail des institutions responsables de la sécurité et de la santé publiques, et nous serons honorés de partager notre système, qui offre des normes élevées en matière de santé au travail, avec les forces de l'ordre et les institutions publiques que privés connexes.

BASIN AÇIKLAMASI

“Yüzünüz İmzanızdır”

Son 20 yıldır, toplumun en popüler belki de tek popüler kavramı teknoloji oldu. Her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya ve dönüştürmeye devam ediyor. Kendinden sürekli bahsettiriyor. Gençler girişimleriyle ses getirmek ve belki de bir anda zengin olabilmek için hummalı bir çalışma içindeyken, devler de bu alanda tek el olmanın gücünü, bilgiyi yönetmenin de etkinliğini küresel çapta inşa ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl da bu popülerliğini koruyarak çeşitli fırsatları barındırmaya devam edecek.

Böylesine çılgın bir yarışta, hayatımızı dönüştüreceğine, güvenli hissetmemizi sağlayacağına ve önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız yeni bir teknolojik kullanımı da bugün biz resmi olarak sunuyoruz.

See&Sign bir uzlaşının simgesi olarak, ister resmi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi isterse de bireyler arasındaki bir akiti imza altına alır. İmza demişken, elektronik imza veya dijital imza değil kastımız. Uzlaşının olduğunu, karşı tarafı görmeden ve karşı tarafın kimlik belgesini elimize almadan onun teyidini alabilecek bir onay sistemidir yapılan.

“Sözünün Eri”

Eskilerden gelen toplumumuzun en önemli karakteristik yapılarından biri sözünde durmaktır. Söz ağızdan bir kere çıkar, atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar, ağanın gözü yiğidin sözü gibi yüzlerce atasözü kullanım itibarıyla sözünde durmayı temsil etmek için vardır. Günümüzde gerek kurumlar gerekse de bireyler, “profesyonel” hayatın bir getirisi olarak sürekli bir şeyler imzalatmaya, kalemle veya dijital malzemelerle güvence altına almaya çalışırlar. Haklı olarak, verilen sözün tutulmasını ve bunun delilinin de güvence olarak alınmasını isterler. Aslında basit bir eylem, oldukça karmaşık şekillere bürünür, onlarca sayfa kâğıt veya karmaşık dijital adımlar.

“Yaşamdaki en basit şeyler, en sıradışı olanlardır; sadece bilge kişiler onları anlayabilir.”– Paulo Coelho

Basit eylemleri basit şekilde çözmek ve ihtiyaç olan izi tutmak üzerine inşa edilen See&Sign, anlaşmanın teyidini saniyeler içerisinde verebilmeyi sağlayan bir mobil uygulama olarak hayatımıza giriyor. Bir “sözümüzü”, gerek kurumsal otoritelere gerekse de bireylere, sadece yüzümüzle teyit ettiğimizi gösteriyor. Veya imza toplayalım eylemi yerine EL SALLA yapalım diyerek bir kampanyanın yürütülmesini gelenekselden çıkıp özüne döndürüyor, çok sesli bir koro gibi.

18+, 15+, 10+, 65+ vs.

See&Sign, uzlaşı merkezi olmasının yanında; yaş teyidi de yapan bir uygulamadır. Özellikle 18 yaş ve üstü veya herhangi bir yaş üstü ya da altı kontrolü gerektiren, teyit gerektiren durumlarda, kimlik kartını karşıdaki tanımadığımız kişiye vermeden yaşımızı teyit edebilme imkânı verir. Bu sayede kimlikler istenmeyen kişilerin eline geçmediği gibi, aynı zamanda da yaş teyidi gerektiren durumlarda bu bilginin gösterimini sağlar. Yaş kontrolü için kimlik kartına gerek kalmayacak.

Papilon, bir savunma güvenlik firması değil miydi, ne işi olur mobil uygulamalarla? Aslında savunma güvenlik dediğimizde, mühendislik üretimini sektör ve odak bazlı ayrıştırıyor, ister istemez bir üretim kalitesi kategorizasyonunda yerini belirlemiş oluyoruz. Savunma ve güvenlik teknolojileri, normal üstü bir titizlik ve doğruluk içeren bir disiplindir. Bu sebeple kaliteden ödün vermeden ancak uzun dönemli yatırımlarla bu alanda ürün çıkabilir. Suç ve suçlu ile mücadelede basit bir teknolojik hata veya işin detaylarındaki tecrübesizlikten kaynaklı bir eksiklik, telafi edilemez zafiyetler verir. Bu yüzden savunma-güvenlik sektöründe start-up’lar yerine, daha çok küresel devler veya o devlerin içinden ayrılmış yeni girişimler yer alır. See&Sign, kriminal inceleme amaçlı sahip olduğumuz yeteneklerin sivil sektöre uyarlanmış hallerinden biridir.

“Doğaya sahip çıkan geleceğe sahip çıkar.”

Herhangi bir imza işlemi için gereken yazdırma eylemi, yazdırma eylemi için gerekli mürekkep ve elektrik, evrakların her kişiye ulaşması için kargo-lojistiğin tükettiği doğal kaynaklar düşünüldüğünde, See&Sign’ın bir gelecek yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.  

“Mükemmellik ayrıntıda gizlidir.”

İşimiz ayrıntılarla, ayrıntıları bulmak ise emek ister. Papilon, tüm kurum ve bireyler için ayrıntıları bir savunma-güvenlik disiplini ile ele alıp, See&Sign’ın uluslararası bir marka haline geleceğine inanıyor.

“Umut İle, Bilim İle Paylaşım Ruhu İle…”

Bunu tek başımıza yapamayız. Öncelikle tüm değerli yatırımcılarımızın ve Papilon dostlarının beğenisine sunarak test sürüşünü yapmak istiyoruz. Bu test sürüşünde; hem hatalarımızı ayıklayacak hem de potansiyel kullanım yerleri ile ilgili fikirlerinizi alacağız. Biz yatırımcısının sesini dinleyen halka açık bir firma olarak, binlerce aklın vereceği fikirlerin ivmesi ile projelerimizin daha hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyoruz. Uygulamamızı yükleyip, fikirlerini paylaşan dostlarımız için de bir sürprizimiz, hatıramız olacak.

Bir taraftan da ilk olarak Bankacılık, Sigortacılık, Aracı Kurum gibi finansal yapıların ilgisine sunacağız bu uygulamamızı. Kargo taşımacılığından, çağrı merkezine, uzaktan eğitime kadar belirlediğimiz pek çok pazarlama hedefine ulaşmak için yaygınlaşacak bir kartopu hikayesi umuyoruz. Tabi ki, yeni fikirlerle yeni kullanım alanları ve uygulamanın gelişimi için test sürüşü ise ihtiyacımız olan tek şey.

See&Sign’ın bugün büyük bir mutluluk ve gururla mobil dünyada yerini aldığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

Not: Test sürüşüne katılmak isteyen tüm paydaşlarımızın See&Sign web sitemizden bize ulaşmalarını bekliyoruz. Test sonrası uygulamalar en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.